ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 1 ชุดที่ 8
65% Complete
1 of 20
ข้อที่ 1. คำว่า อัว เป็นคำอ่านของรูปสระใด