แบบฝึกหัด วิชาฟิสิกส์ ม. 5 เรื่อง เสียงและการได้ยิน
60% Complete
1 of 10
ข้อที่ 1.

ลักษณะของคลื่นเสียงคล้ายกับอะไร