แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 เรื่อง ดาราศาสตร์และอวกาศ ชุดที่ 1
74% Complete
1 of 19
ข้อที่ 1. ดวงไฟยักษ์ที่ให้แสงสว่างแก่โลก หมายถึงดาวดวงใด