สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก อ.3 สี....สร้างชีวิต
100% Complete
1 of 5
ข้อที่ 1.

เมื่อเรามองผ่านท้องฟ้า หลังจากฝนตกเราจะพบรุ้งกินน้ำ

รุ้งมีกี่สี     รุ้งกินน้ำ

เฉลย