แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ป. 6 (ปี 2550-2553) ชุดที่ 3
65% Complete
1 of 20
ข้อที่ 1.

   ฤๅษีได้ทราบจากคำบอกเล่าของนางว่า นางต้องการอุทิศร่ายกายให้เป็นประโยชน์แก่มนุษย์และสัตว์ ทั้งต้องการให้ร่างกายมีกลิ่นหอม ฤๅษีจึงบันดาลให้ร่างกายนางเป็นเมล็ดข้าวขนาดใหญ่เท่าลูกมะพร้าว มีกลิ่นหอมชวนรับประทาน ให้ชื่อนางผู้นี้ว่า โพสพ เป็นเทพธิดาแห่งข้าว
จากข้อความนี้ ควรตั้งชื่อว่าอย่างไร

เฉลย

ข้อความนี้กล่าวถึงการกำเนิดของแม่โพสพซึ่งเป็นเทพธิดาแห่งข้าว ดังนั้นจึงควร ตั้งชื่อข้อความนี้ว่า ตำนานเทพธิดาแห่งข้าว