แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ป. 6 (ปี 2550-2553) ชุดที่ 2
45% Complete
1 of 20
ข้อที่ 1.

นางดูหน้าอาลัยใจจะขาด  ดังฟ้าฟาดทรวงแยกให้แตกฉาน
จากเรื่อง พระอภัยมณี ของ สุนทรภู่
จากบทร้อยกรองที่กำหนด ใช้โวหารแบบใด

เฉลย

จากบทร้อยกรองที่กำหนด ใช้คำว่า ดัง ที่เป็นการเปรียบเทียบให้เห็นภาพ จึงเป็นอุปมาโวหาร