ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.3 เรื่องการหาร
100% Complete
10 of 10
ข้อที่ 10.

99÷9 = ___