แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง ภูมิศาสตร์น่ารู้
100% Complete
1 of 10
ข้อที่ 1. ประโยชน์ของแผนที่คือ
เฉลย

เพราะเเผนที่เเสดงลักษณะของสิ่งต่างๆที่อยู่ในจังหวัด