ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 ชุดที่ 10
60% Complete
3 of 10
ข้อที่ 3. "กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองหลวงของประเทศไทย" ถ้าต้องเขียนคำว่า กรุงเทพมหานครให้คำสั้นลง ควรใช้เครื่องหมายใด