ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 ชุดที่ 10
60% Complete
10 of 10
ข้อที่ 10. คำใดมีตัวสะกดมาตราเดียวกับคำว่า กุศล
เฉลย

แม่กด