แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชุดที่ 5
100% Complete
1 of 20
ข้อที่ 1. ขณะที่นักยกน้ำหนักยกลูกเหล็กอยู่นิ่งเหนือศีรษะจะมีพลังงานใด
เฉลย

ลูกเหล็กถูกยกให้อยู่นิ่งเหนือศีรษะ แสดงว่ามีแค่ความสูง ดังนั้นจะมีแค่พลังงานศักย์โน้มถ่วงเท่านั้น