แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชุดที่ 4
95% Complete
15 of 20
ข้อที่ 15. พลังงานจลน์ของเรือที่กำลังแล่นอยู่ในน้ำจะเพิ่มขึ้นเมื่อใด
เฉลย

Ek = (1/2)mv^2 จากสูตร ถ้าต้องการเพิ่มพลังงานจลน์ ก็ต้องเพิ่มความเร็วของเรือ