แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชุดที่ 1
50% Complete
1 of 20
ข้อที่ 1. การเคลื่อนที่ในข้อใดต่างจากข้ออื่น
เฉลย

เนื่องจากการวิ่งทางตรงเป็นการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ จึงทำให้ไม่มีความเร่ง ส่วนข้ออื่นๆจะต้องอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity, g)