ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 ชุดที่ 8
60% Complete
1 of 10
ข้อที่ 1. "ฉันอ่านหนังสือพิมพ์" คำว่า "อ่าน" เป็นกริยาประเภทใด
เฉลย

คำกริยาที่ต้องมีกรรมมารับ เพราะคำกริยานี้ไม่มีความสมบูรณ์ในตัวเอง