ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง สำนวน
100% Complete
1 of 7
ข้อที่ 1. สำนวนที่ใช้สอนหรือไม่ให้ทำคือสำนวนประเภท...
เฉลย

สำนวนที่ใช้เปรียบเทียบ/สอน/ไม่ให้ทำคือ"สุภาษิต"