ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 ชุดที่ 9
100% Complete
9 of 10
ข้อที่ 9. "ทรายนั่งเรือโคลงเคลงไปซื้อครองแครงในคลอง" จากข้อความ คำใดเป็นคำควบกล้ำไม่แท้