ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 ชุดที่ 9
100% Complete
6 of 10
ข้อที่ 6. "ที่ตลาดมีผลไม้อะไรบ้าง" ประโยคนี้มีกี่คำ และกี่พยางค์