ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 ชุดที่ 9
100% Complete
1 of 10
ข้อที่ 1. "น้อยอ่านเรื่องพระอภัยมณี แต่ไม่เข้าใจคำศัพท์บางคำ" จากข้อความ น้อยควรเลือกอ่านหนังสือประเภทใดเพิ่มเติม