ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.2 เรื่องการบวกและการลบ
96% Complete
1 of 25
ข้อที่ 1. 63+59 เท่ากับเท่าใด