ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.3 เรื่องคณิตคิดในใจ
100% Complete
1 of 20
ข้อที่ 1. 100+1000+10000 =?