ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.3 การบวกลบคูณหาร
100% Complete
1 of 10
ข้อที่ 1.

1000-700 = ___