ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.2 เรื่องการบวก ลบ คูณ หาร
80% Complete
1 of 10
ข้อที่ 1.

15 + 20 = ?