แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 ประวัติศาสตร์ไทย
80% Complete
1 of 10
ข้อที่ 1. อำนาจประชาธิปไตยใครแต่งตั้งขึ้น