แนวข้อสอบ สอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดม/โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3
40% Complete
9 of 10
ข้อที่ 9. ดาวดวงใด มีอุณหภูมิสูงสุด