แนวข้อสอบ เรื่อง ระบบจำนวนจริง
90% Complete
10 of 10
ข้อที่ 10. 0.5+0.5=