แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง ความรู้ทั่วไปทางวิทยาศาสตร์
10% Complete
10 of 10
ข้อที่ 10. แรงอะไรทำให้เครื่องบินบินขึ้นสู่ท้องฟ้าได้
เฉลย

เวลาที่ปีกเครื่องบินเคลื่อนผ่านอากาศจะเกิดกระแสลมด้านบนและด้านล่างของปีก ที่จริงแล้วนั่นคืออากาศหมุนวนรอบปีก โดยใต้ปีกจะหมุนทวนกระแสลมด้านนอกแต่เหนือปีกจะหมุนตามทางลม ทำให้ความเร็วลมด้านบนและด้านล่างที่ต่างกันซึ่งมีผลต่อความดันอากาศ ความดันอากาศเหนือปีกจะต่ำกว่าใต้ปีกจึงทำให้เกิดแรงยกให้ปีกเคลื่อนขึ้นด้านบนได้ เมื่อทำปีกให้เอียง แรงยกจะยิ่งเพิ่ม กระแสลมรอบปีกจึงเป็นสิ่งที่ต้องมีเพื่อสร้างแรงยก ซึ่งเครื่องบินปกติต้องวิ่งด้วยความเร็วสูงเพื่อสร้างกระแสลมนี้เพื่อบินขึ้นจากพื้น