แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี ชุดที่ 1
40% Complete
1 of 10
ข้อที่ 1. สบู่เกิดจากปฏิกิริยาระหว่างอะไร