ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2546) ชุดที่5
70% Complete
4 of 20
ข้อที่ 4. กรดไพรูวิกถูกสลายเป็นแอซีทิลโคเอนไซม์ที่บริเวณใดของเซลล์
เฉลย

กรดไพรูวิกถูกสลายเป็นแอซีทิลโคเอนไซม์เอ เกิดขึ้นที่ของเหลวของไมโทคอนเดรียเพราะมีเอนไซม์ที่ช่วยในการสลายตัว