ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2546) ชุดที่1
15% Complete
1 of 20
ข้อที่ 1. ลักษณะใดที่ไม่จำเป็นต้องพบในสัตว์ทุกชนิดที่อยู่ในคลาสแมมมาเลีย
เฉลย

สัตว์บางชนิดในคลาสแบบมาเลียออกลูกเป็นไข่ ได้แก่ ตัวกินมดและตุ่นปากเปิด