ม.6

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย คณิตศาสตร์(2545) ชุดที่1

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MAMB609768

จำนวนข้อ

: 28 ข้อ

วิชา

: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 10 มิ.ย. 56 เวลา 19:55 น.

ผู้สร้าง : kai

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/28
คำถาม :

ให้ A, B, C เป็นเซต ซึ่ง A = {1, 2, 3, 4, 5, 6} B = {2, 4, 6, 8, 10, 12, 14} C = {3, 6, 9, 12, 15} สำหรับเซต X ใดๆ ให้ n(X) หมายถึงจำนวนสมาชิกของเซต X P(X) หมายถึงเพาเวอร์เซตของเซต X ข้อใดต่อไปนี้ถูก

2

ข้อที่ 2/28
คำถาม :

ถ้า n เป็นจำนวนเต็มบวกที่มีค่าน้อยที่สุด ซึ่ง 3|(n-2) และ 7|(n – 6) แล้ว ห.ร.ม. ของ n และ (n + 4) มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

3

ข้อที่ 3/28
คำถาม :4

ข้อที่ 4/28
คำถาม :5

ข้อที่ 5/28
คำถาม :

ให้ p, q และ r เป็นประพจน์ที่กำหนดดังนี้ p แทน 0 เป็นจำนวนเต็มคู่ q แทน จำนวนเฉพาะทุกจำนวนเป็นจำนวนเต็มคี่ r แทน มีจำนวนอตรรกยะ a บางจำนวน ซึ่ง a^2 เป็นจำนวนตรรกยะ ประพจน์ในข้อใดต่อไปนี้ มีค่าความจริงเป็นเท็จ

6

ข้อที่ 6/28
คำถาม :

พิจารณาข้อความต่อไปนี้ ก. ถ้า q มีค่าความจริงเป็นเท็จแล้ว ประพจน์ p → (q → r) มีค่าความจริงเป็นจริง ข. นิเสธของประพจน์ (p→q) → r คือ (~p ∧ ~r) ∨ (~r ∧ q) ข้อใดต่อไปนี้ถูก

7

ข้อที่ 7/28
คำถาม :8

ข้อที่ 8/28
คำถาม :9

ข้อที่ 9/28
คำถาม :10

ข้อที่ 10/28
คำถาม :11

ข้อที่ 11/28
คำถาม :

ให้ x เป็นจำนวนจริง ซึ่ง 0 ≤ x ≤ 2π ช่วงที่ทำให้ sec x – tan x > 0 และ sec x + tan x > 0 คือช่วงในข้อใดต่อไปนี้

12

ข้อที่ 12/28
คำถาม :

ให้ E เป็นวงรี ซึ่งมีผลบวกของระยะทางจากจุดใดๆ บน E ไปยังจุด (-3, 0) และ (3, 0) เท่ากับ 14 หน่วย ถ้าวงรี E ตัดแทน y ที่จุด A, C และตัดเส้นตรง y = √30 ที่จุด B, D แล้ว พื้นที่สี่เหลี่ยม ABCD มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

13

ข้อที่ 13/28
คำถาม :14

ข้อที่ 14/28
คำถาม :15

ข้อที่ 15/28
คำถาม :

ให้ A, B, C เป็นเซต ซึ่ง A = {1, 2, 3, 4, 5, 6} B = {2, 4, 6, 8, 10, 12, 14} C = {3, 6, 9, 12, 15} สำหรับเซต X ใดๆ ให้ n(X) หมายถึงจำนวนสมาชิกของเซต X P(X) หมายถึงเพาเวอร์เซตของเซต X ข้อใดต่อไปนี้ถูก

16

ข้อที่ 16/28
คำถาม :

ถ้า n เป็นจำนวนเต็มบวกที่มีค่าน้อยที่สุด ซึ่ง 3|(n-2) และ 7|(n – 6) แล้ว ห.ร.ม. ของ n และ (n + 4) มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

17

ข้อที่ 17/28
คำถาม :18

ข้อที่ 18/28
คำถาม :19

ข้อที่ 19/28
คำถาม :

ให้ p, q และ r เป็นประพจน์ที่กำหนดดังนี้ p แทน 0 เป็นจำนวนเต็มคู่ q แทน จำนวนเฉพาะทุกจำนวนเป็นจำนวนเต็มคี่ r แทน มีจำนวนอตรรกยะ a บางจำนวน ซึ่ง a^2 เป็นจำนวนตรรกยะ ประพจน์ในข้อใดต่อไปนี้ มีค่าความจริงเป็นเท็จ

20

ข้อที่ 20/28
คำถาม :

พิจารณาข้อความต่อไปนี้ ก. ถ้า q มีค่าความจริงเป็นเท็จแล้ว ประพจน์ p → (q → r) มีค่าความจริงเป็นจริง ข. นิเสธของประพจน์ (p→q) → r คือ (~p ∧ ~r) ∨ (~r ∧ q) ข้อใดต่อไปนี้ถูก

21

ข้อที่ 21/28
คำถาม :22

ข้อที่ 22/28
คำถาม :23

ข้อที่ 23/28
คำถาม :24

ข้อที่ 24/28
คำถาม :25

ข้อที่ 25/28
คำถาม :

ให้ x เป็นจำนวนจริง ซึ่ง 0 ≤ x ≤ 2π ช่วงที่ทำให้ sec x – tan x > 0 และ sec x + tan x > 0 คือช่วงในข้อใดต่อไปนี้

26

ข้อที่ 26/28
คำถาม :

ให้ E เป็นวงรี ซึ่งมีผลบวกของระยะทางจากจุดใดๆ บน E ไปยังจุด (-3, 0) และ (3, 0) เท่ากับ 14 หน่วย ถ้าวงรี E ตัดแทน y ที่จุด A, C และตัดเส้นตรง y = √30 ที่จุด B, D แล้ว พื้นที่สี่เหลี่ยม ABCD มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

27

ข้อที่ 27/28
คำถาม :28

ข้อที่ 28/28
คำถาม :ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
15 พ.ค. 2557 MAMA311819 อสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 10 ข้อ 77,069 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
27 มี.ค. 2557 MAMB611665 แนวข้อสอบ GAT คณิตศาสตร์ ปี 2552 ชุดที่1 15 ข้อ 34,389 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
14 ก.ย. 2553 MAPB003213 คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่2 ชุดที่15 20 ข้อ 16,555 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
10 ก.ค. 2555 MAMB407880 คณิตศาสตร์ ม.4 ชุดที่4 15 ข้อ 23,251 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
15 พ.ค. 2557 MAMA311819 อสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 10 ข้อ 77,069 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 ก.ย. 2553 MAPB003246 คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่2 ชุดที่19 20 ข้อ 12,932 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
28 ก.ย. 2552 MAMA300585 วิชาคณิตศาสตร์ม.3 ชุดที่5 13 ข้อ 21,442 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
5 ต.ค. 2555 MAMA208434 คณิตศาสตร์ ม.2 ชุดที่5 15 ข้อ 39,339 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
5 ต.ค. 2553 MAPB003264 คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่2 ชุดที่24 20 ข้อ 25,379 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
14 ต.ค. 2557 MAMB612291 แนวข้อสอบ PAT 1 ปี 2553 25 ข้อ 18,057 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

รายการสอนศาสตร์แนะนำ

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน