ม.6

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาไทย(2547) ชุดที่2

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: THMB609760

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: ภาษาไทย

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 8 มิ.ย. 56 เวลา 17:32 น.

ผู้สร้าง : kai

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ข้อความนี้ส่วนใดไม่มีคำบุพบท (1)โรคพาร์กินสันเป็นโรคทางระบบประสาทโรคหนึ่งที่พบเพิ่มขึ้นตามอายุประชากร / (2) ผู้ป่วยจะแสดงลักษณะท่ายีนที่ผิดปรกติ มือสั่น สีหน้าเฉยเมย ไม่แสดงอารมณ์หรือความรู้สึก / (3) โรคนี้มีผลต่อการเคลื่อนไหวและการทรงตัวของผู้ป่วยจนอาจหกล้มได้ง่ายๆ / (4) ปัจจุบันนี้รักษาด้วยยากินแต่ไม่หายขาด

2

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ข้อใดจำเป็นต้องใช้คำทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ

3

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ข้อใดไม่มีคำภาษาต่างประเทศ

4

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

ข้อใดใช้สำนวนภาษาต่างประเทศ

5

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ข้อใดมีส่วนประกอบของประโยคเหมือนประโยคต่อไนปี้ “นักเรียนใหม่อยากเรียนร้องเพลงมาก”

6

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นประโยคความเดียว

7

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นประโยคความซ้อน

8

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นประโยคต่างชนิดกับประโยคต่อไปนี้ “เมื่อเขาประพฤติตัวดี เข้าสังคมได้ เราก็สบายใจ”

9

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ข้อความตอนใดละส่วนของประโยคมากกว่า 1 ส่วน (1) การฟังดนตรีช่วยกล่อมเกลาจิตใจให้อ่อนโยนนอกเหนือจากความเพลิดเพลิน / (2) ทำให้เด็กมีความรักในสุนทรียภาพ ความงดงามของชีวิต / (3) ไม่ใช้แค่อารมณ์ฉุนเฉียวมุทะลุดุดัน / (4) ทำให้เด็กดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

10

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นอุปสรรคในการส่งสารมากที่สุด

11

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ข้อใดแสดงน้ำเสียงชื่นชมได้ชัดเจนที่สุด

12

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ข้อบกพร่องในการฟัง

13

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นการพูดที่ไม่สมควรที่สุดในการประชุมวิชาการ

14

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ข้อใดแสดงเด่นชัดที่สุดว่าผู้พูดไม่พอใจ

15

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นคำพูดที่ประธานในที่ประชุมไม่ควรกล่าว

16

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นคำพูดที่เหมาะสมที่สุด

17

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ข้อใดใช้ราชาศัพท์ไม่ถูกต้อง

18

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ข้อใดใช้ราชาศัพท์ไม่ถูกต้อง

19

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ข้อใดใช้ระดับภาษาต่างจากข้ออื่น

20

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

ข้อใดใช้กลวิธีการเขียนต่างจากข้ออื่น

21

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ข้อความนี้ส่วนใดไม่มีคำบุพบท (1)โรคพาร์กินสันเป็นโรคทางระบบประสาทโรคหนึ่งที่พบเพิ่มขึ้นตามอายุประชากร / (2) ผู้ป่วยจะแสดงลักษณะท่ายีนที่ผิดปรกติ มือสั่น สีหน้าเฉยเมย ไม่แสดงอารมณ์หรือความรู้สึก / (3) โรคนี้มีผลต่อการเคลื่อนไหวและการทรงตัวของผู้ป่วยจนอาจหกล้มได้ง่ายๆ / (4) ปัจจุบันนี้รักษาด้วยยากินแต่ไม่หายขาด

22

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ข้อใดจำเป็นต้องใช้คำทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ

23

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ข้อใดไม่มีคำภาษาต่างประเทศ

24

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

ข้อใดใช้สำนวนภาษาต่างประเทศ

25

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ข้อใดมีส่วนประกอบของประโยคเหมือนประโยคต่อไนปี้ “นักเรียนใหม่อยากเรียนร้องเพลงมาก”

26

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นประโยคความเดียว

27

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นประโยคความซ้อน

28

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นประโยคต่างชนิดกับประโยคต่อไปนี้ “เมื่อเขาประพฤติตัวดี เข้าสังคมได้ เราก็สบายใจ”

29

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ข้อความตอนใดละส่วนของประโยคมากกว่า 1 ส่วน (1) การฟังดนตรีช่วยกล่อมเกลาจิตใจให้อ่อนโยนนอกเหนือจากความเพลิดเพลิน / (2) ทำให้เด็กมีความรักในสุนทรียภาพ ความงดงามของชีวิต / (3) ไม่ใช้แค่อารมณ์ฉุนเฉียวมุทะลุดุดัน / (4) ทำให้เด็กดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

30

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นอุปสรรคในการส่งสารมากที่สุด

31

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ข้อใดแสดงน้ำเสียงชื่นชมได้ชัดเจนที่สุด

32

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ข้อบกพร่องในการฟัง

33

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นการพูดที่ไม่สมควรที่สุดในการประชุมวิชาการ

34

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ข้อใดแสดงเด่นชัดที่สุดว่าผู้พูดไม่พอใจ

35

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นคำพูดที่ประธานในที่ประชุมไม่ควรกล่าว

36

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นคำพูดที่เหมาะสมที่สุด

37

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ข้อใดใช้ราชาศัพท์ไม่ถูกต้อง

38

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ข้อใดใช้ราชาศัพท์ไม่ถูกต้อง

39

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ข้อใดใช้ระดับภาษาต่างจากข้ออื่น

40

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

ข้อใดใช้กลวิธีการเขียนต่างจากข้ออื่น

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
19 ส.ค. 2552 THPB500134 วิชาภาษาไทยป.5 ชุดที่10 10 ข้อ 23,765 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
18 ก.ย. 2552 THMA100505 วิชาภาษาไทยม.1 ชุดที่8 15 ข้อ 18,435 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ส.ค. 2552 THPB600144 วิชาภาษาไทยป.6 ชุดที่3 10 ข้อ 29,884 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
10 มี.ค. 2553 THPB401859 ภาษาไทย ป.4 ชุดที่2 20 ข้อ 80,322 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
25 ก.ย. 2552 THMA200567 วิชาภาษาไทยม.2 ชุดที่7 20 ข้อ 26,753 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
18 ส.ค. 2552 THPB400075 วิชาภาษาไทยป.4 ชุดที่7 10 ข้อ 16,893 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
15 ม.ค. 2553 THPA101154 ภาษาไทย ป.1 ชุดที่6 20 ข้อ 16,018 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
10 มี.ค. 2553 THPB401859 ภาษาไทย ป.4 ชุดที่2 20 ข้อ 80,322 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
18 ก.ย. 2552 THMA100504 วิชาภาษาไทยม.1 ชุดที่7 15 ข้อ 18,337 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
18 ก.ย. 2552 THMA100504 วิชาภาษาไทยม.1 ชุดที่7 15 ข้อ 18,337 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน