ม.6

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาไทย(2547) ชุดที่1

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: THMB609756

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: ภาษาไทย

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 8 มิ.ย. 56 เวลา 16:03 น.

ผู้สร้าง : kai

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ลักษณะทั่วไปของภาษา

2

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

การเล่นเสียงในข้อใดต่างจากข้ออื่น

3

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ข้อใดใช้กลวิธีเดียวกับคำประพันธ์ต่อไปนี้ “ทั้งหนาวลมหนาวพรมน้ำค้างพราว ไหนจะหนาวซากผาศิลาเย็น”

4

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

ข้อใดมีเสียงท้ายวรรครองและวรรคส่งของกลอนสุภาพถูกต้องตามขนบนิยม

5

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ข้อใดมีสระเดี่ยวเสียงยาวน้อยที่สุด (ไม่นับเสียงซ้ำ)

6

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

ข้อใดมีเสียงพยัญชนะต้นเดี่ยวมากที่สุด (ไม่นับเสียงซ้ำ)

7

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์เหมือนคำ “ขดลวด” ทุกคำ

8

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นคำสมาสที่มีสนธิทุกคำ

9

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

คำที่มีรูปเหมือนกันในข้อใดไม่ใช่คำซ้ำ

10

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ข้อใดมีคำที่สร้างขึ้นด้วยวิธีการที่แตกต่างจากข้ออื่น

11

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

คำซ้ำในข้อใดต่างจากข้ออื่น

12

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

ข้อใดมีคำที่ไม่ใช่คำซ้อน

13

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ข้อใดมีค่าที่มีความหมายกว้าง

14

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ข้อใดใช้คำไม่ถูกต้อง

15

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ข้อใดใช้คำถูกต้องตรงความหมาย

16

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

ข้อใดแสดงเจตนาของประโยคต่างจากข้ออื่น

17

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ข้อใดแสดงความเชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิด

18

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ข้อใดใช้สำนวนไม่ถูกต้อง

19

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

คำว่า “ที่” ในข้อใดทำหน้าที่แตกต่างจากข้ออื่น “ผู้ใหญ่ว่า เยาวชนยุคดิจิทัลนี้ลุ่มหลงอยู่ในวิถีชิวตสมัยใหม่ตามแบบวัฒนธรรมตะวันตก โดยเฉพาะประเทศทุนใหญ่ที่ (1) มือยาวสาวไดสาวเอา แต่พอถึงคราวผู้ใหญ่ที่ (2) เป็นครูบาอาจารย์จะลงมือแก้ไข กลับเอาอย่างตะวันตกตามที่ (3) ได้เรียนรู้ว่า ไม่ได้แยกแยะให้ดีกว่าควรจะเอาอะไรมาจึงจะเหมาะสมกับเด็กบ้านเมืองนี้ การแก้ปัญหาเยาวชนของชาติจึงเหมือนแก้แห ยิ่งแก้ยิ่งยุ่ง เพราะพ่อแม่ที่ (4) ใกล้ชิดกับเด็กตกยุคคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตไปแล้ว”

20

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

ข้อใดใช้คำว่า “ถึง” แตกต่างจากข้ออื่น

21

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ลักษณะทั่วไปของภาษา

22

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

การเล่นเสียงในข้อใดต่างจากข้ออื่น

23

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ข้อใดใช้กลวิธีเดียวกับคำประพันธ์ต่อไปนี้ “ทั้งหนาวลมหนาวพรมน้ำค้างพราว ไหนจะหนาวซากผาศิลาเย็น”

24

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

ข้อใดมีเสียงท้ายวรรครองและวรรคส่งของกลอนสุภาพถูกต้องตามขนบนิยม

25

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ข้อใดมีสระเดี่ยวเสียงยาวน้อยที่สุด (ไม่นับเสียงซ้ำ)

26

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

ข้อใดมีเสียงพยัญชนะต้นเดี่ยวมากที่สุด (ไม่นับเสียงซ้ำ)

27

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์เหมือนคำ “ขดลวด” ทุกคำ

28

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นคำสมาสที่มีสนธิทุกคำ

29

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

คำที่มีรูปเหมือนกันในข้อใดไม่ใช่คำซ้ำ

30

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ข้อใดมีคำที่สร้างขึ้นด้วยวิธีการที่แตกต่างจากข้ออื่น

31

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

คำซ้ำในข้อใดต่างจากข้ออื่น

32

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

ข้อใดมีคำที่ไม่ใช่คำซ้อน

33

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ข้อใดมีค่าที่มีความหมายกว้าง

34

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ข้อใดใช้คำไม่ถูกต้อง

35

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ข้อใดใช้คำถูกต้องตรงความหมาย

36

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

ข้อใดแสดงเจตนาของประโยคต่างจากข้ออื่น

37

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ข้อใดแสดงความเชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิด

38

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ข้อใดใช้สำนวนไม่ถูกต้อง

39

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

คำว่า “ที่” ในข้อใดทำหน้าที่แตกต่างจากข้ออื่น “ผู้ใหญ่ว่า เยาวชนยุคดิจิทัลนี้ลุ่มหลงอยู่ในวิถีชิวตสมัยใหม่ตามแบบวัฒนธรรมตะวันตก โดยเฉพาะประเทศทุนใหญ่ที่ (1) มือยาวสาวไดสาวเอา แต่พอถึงคราวผู้ใหญ่ที่ (2) เป็นครูบาอาจารย์จะลงมือแก้ไข กลับเอาอย่างตะวันตกตามที่ (3) ได้เรียนรู้ว่า ไม่ได้แยกแยะให้ดีกว่าควรจะเอาอะไรมาจึงจะเหมาะสมกับเด็กบ้านเมืองนี้ การแก้ปัญหาเยาวชนของชาติจึงเหมือนแก้แห ยิ่งแก้ยิ่งยุ่ง เพราะพ่อแม่ที่ (4) ใกล้ชิดกับเด็กตกยุคคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตไปแล้ว”

40

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

ข้อใดใช้คำว่า “ถึง” แตกต่างจากข้ออื่น

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
10 มี.ค. 2553 THPB401857 ภาษาไทย ป.4 ชุดที่1 20 ข้อ 32,226 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
10 มี.ค. 2553 THPB401871 ภาษาไทย ป.4 ชุดที่8 20 ข้อ 30,870 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
19 ส.ค. 2552 THPB400104 วิชาภาษาไทยป.4 ชุดที่10 10 ข้อ 19,062 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ส.ค. 2552 THPB000226 วิชาภาษาไทย เรื่องการอ่านออกเสียง 10 ข้อ 25,239 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
19 ส.ค. 2552 THPB500134 วิชาภาษาไทยป.5 ชุดที่10 10 ข้อ 23,765 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
18 ก.ย. 2552 THMA100504 วิชาภาษาไทยม.1 ชุดที่7 15 ข้อ 18,337 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
10 มี.ค. 2553 THPB401865 ภาษาไทย ป.4 ชุดที่5 20 ข้อ 15,699 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
19 ส.ค. 2552 THPB400105 วิชาภาษาไทยป.4 ชุดที่8 10 ข้อ 24,813 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
18 ก.ย. 2552 THMA100505 วิชาภาษาไทยม.1 ชุดที่8 15 ข้อ 18,435 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
18 ก.ย. 2552 THMA100500 วิชาภาษาไทยม.1 ชุดที่5 15 ข้อ 67,518 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน