ม.6

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาไทย(2546) ชุดที่10

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: THMB609755

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: ภาษาไทย

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 8 มิ.ย. 56 เวลา 13:55 น.

ผู้สร้าง : kai

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นหลักปฏิบัติสำคัญที่สุดที่ข้าราชการไทยในสมัยโบราณต้องยึดถือ

2

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ข้อใดสะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในด้านที่แตกต่างจากข้ออื่น

3

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ข้อไม่สะท้อนบทบาทของสถาบันพระพุทธศาสนา

4

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

ข้อใดวิจารณ์สังคมน้อยที่สุด

5

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

บทประพันธ์ต่อไปนี้ให้ความรู้ทางวัฒนธรรมแขนงใด “ดอกก้านแย่งช่อหกกระหนกเรียง มุกดาเคียงดาลดอกเป็นดวงดี กรอบหน้ากรองทองมังกรเกี้ยว ฉลุเขี้ยวแมงทับสลับสี”

6

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

คำประพันธ์ต่อไปนี้สะท้อนเรื่องใดเด่นชัดที่สุด “ปางก่อนเคยร่วมน้ำ ใจจิต ไถ่ทาสเปลี่ยนชีวิต ปลดให้ เคยเป็นมิ่งเมียสนิท หลายชาติ มานา ในชาตินี้จึงได้ เสพสร้องครองกัน”

7

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ข้อใดสะท้อนทั้งค่านิยมและวัฒนธรรมไทย

8

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ข้อใดสะท้อนลักษณะความเชื่อที่ต่างจากข้ออื่น

9

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

คำประพันธ์ต่อไปนี้สะท้อนค่านิยมเรื่องใดในสังคมไทย “ธงสีทองผ่องสง่าธงราชา รูปครุฑพ่าห์ประจำองค์คงอมตะ เล่นอยู่กลางธงสีเหลืองเรืองฤทธะ หมายคือพระทรงชัยของไทยเรา”

10

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

คำสอนในข้อใดแตกต่างจากข้ออื่น

11

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ข้อใดสะท้อนค่านิยมในแนวโลกุตระ

12

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

ข้อใดไม่สะท้อนความเชื่อในหลักไตรลักษณ์

13

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถึงสังคมไทยต่างยุคกับข้ออื่น

14

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

คำว่า “วิสัย” ในข้อใดมีความหมายต่างจากข้ออื่น

15

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นวัตถุประสงค์ของผู้แต่งคำประพันธ์ต่อไปนี้ “ยิ่งก้าวหน้าสามารถอาจกุมโลก ยิ่งวิโยคยิ่งวินาศอาฆาตเฆี่ยน เอาชนะธรรมชาติอาจพากเพียร เอาชนะใจเจียนจะขาดใจ

16

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ถูกต้องตามเนื้อความในคำประพันธ์ต่อไปนี้ “เสียสินสงวนศักดิ์ไว้ วงศ์หงส์ เสียศักดิ์สู้ประสงค์ สิ่งรู้ เสียรู้เร่งดำรง ความสัตย์ ไว้นา เสียสัตว์อย่าเสียสู้ ชีพม้วยมรณา”

17

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ข้อใดมีน้ำเสียงที่ต่างจากข้ออื่น

18

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

แนวคิดใดไม่ปรากฏในคำประพันธ์ต่อไปนี้ “เลิกความคิดขันแข่งปรุงแต่งจิต เลิกชีวิตวุ่นวายในทุกที่ เลิกเดือนร้อนดิ้นรนคนใยดี ไม่ต้องมีปรารถนาในอารมณ์”

19

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

คำประพันธ์ต่อไปนี้ตรงกับสำนวนในข้อใดมากทีสุด “ยิ้มหวานน้ำตาลอาย มดมลายเหมือนต้องมนตร์ ในยิ้มที่แยบยล อาจซ่อนเขี้ยวจะเคี้ยวคุณ”

20

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นวัตถุประสงค์ของผู้แต่งคำประพันธ์ต่อไปนี้ “รุ้งโปรยสีคลี่คาดดาษท้องฟ้า เพียงปลอบว่าแววหวังยังไม่สิ้น แม้นโลกมวลล้วนมีแต่สีนิล เหนือแผ่นดินยังมีรุ้งสีทอง”

21

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นหลักปฏิบัติสำคัญที่สุดที่ข้าราชการไทยในสมัยโบราณต้องยึดถือ

22

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ข้อใดสะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในด้านที่แตกต่างจากข้ออื่น

23

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ข้อไม่สะท้อนบทบาทของสถาบันพระพุทธศาสนา

24

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

ข้อใดวิจารณ์สังคมน้อยที่สุด

25

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

บทประพันธ์ต่อไปนี้ให้ความรู้ทางวัฒนธรรมแขนงใด “ดอกก้านแย่งช่อหกกระหนกเรียง มุกดาเคียงดาลดอกเป็นดวงดี กรอบหน้ากรองทองมังกรเกี้ยว ฉลุเขี้ยวแมงทับสลับสี”

26

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

คำประพันธ์ต่อไปนี้สะท้อนเรื่องใดเด่นชัดที่สุด “ปางก่อนเคยร่วมน้ำ ใจจิต ไถ่ทาสเปลี่ยนชีวิต ปลดให้ เคยเป็นมิ่งเมียสนิท หลายชาติ มานา ในชาตินี้จึงได้ เสพสร้องครองกัน”

27

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ข้อใดสะท้อนทั้งค่านิยมและวัฒนธรรมไทย

28

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ข้อใดสะท้อนลักษณะความเชื่อที่ต่างจากข้ออื่น

29

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

คำประพันธ์ต่อไปนี้สะท้อนค่านิยมเรื่องใดในสังคมไทย “ธงสีทองผ่องสง่าธงราชา รูปครุฑพ่าห์ประจำองค์คงอมตะ เล่นอยู่กลางธงสีเหลืองเรืองฤทธะ หมายคือพระทรงชัยของไทยเรา”

30

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

คำสอนในข้อใดแตกต่างจากข้ออื่น

31

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ข้อใดสะท้อนค่านิยมในแนวโลกุตระ

32

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

ข้อใดไม่สะท้อนความเชื่อในหลักไตรลักษณ์

33

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถึงสังคมไทยต่างยุคกับข้ออื่น

34

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

คำว่า “วิสัย” ในข้อใดมีความหมายต่างจากข้ออื่น

35

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นวัตถุประสงค์ของผู้แต่งคำประพันธ์ต่อไปนี้ “ยิ่งก้าวหน้าสามารถอาจกุมโลก ยิ่งวิโยคยิ่งวินาศอาฆาตเฆี่ยน เอาชนะธรรมชาติอาจพากเพียร เอาชนะใจเจียนจะขาดใจ

36

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ถูกต้องตามเนื้อความในคำประพันธ์ต่อไปนี้ “เสียสินสงวนศักดิ์ไว้ วงศ์หงส์ เสียศักดิ์สู้ประสงค์ สิ่งรู้ เสียรู้เร่งดำรง ความสัตย์ ไว้นา เสียสัตว์อย่าเสียสู้ ชีพม้วยมรณา”

37

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ข้อใดมีน้ำเสียงที่ต่างจากข้ออื่น

38

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

แนวคิดใดไม่ปรากฏในคำประพันธ์ต่อไปนี้ “เลิกความคิดขันแข่งปรุงแต่งจิต เลิกชีวิตวุ่นวายในทุกที่ เลิกเดือนร้อนดิ้นรนคนใยดี ไม่ต้องมีปรารถนาในอารมณ์”

39

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

คำประพันธ์ต่อไปนี้ตรงกับสำนวนในข้อใดมากทีสุด “ยิ้มหวานน้ำตาลอาย มดมลายเหมือนต้องมนตร์ ในยิ้มที่แยบยล อาจซ่อนเขี้ยวจะเคี้ยวคุณ”

40

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นวัตถุประสงค์ของผู้แต่งคำประพันธ์ต่อไปนี้ “รุ้งโปรยสีคลี่คาดดาษท้องฟ้า เพียงปลอบว่าแววหวังยังไม่สิ้น แม้นโลกมวลล้วนมีแต่สีนิล เหนือแผ่นดินยังมีรุ้งสีทอง”

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
20 ส.ค. 2552 THPB000182 วิชาภาษาไทย เรื่องมาตราแม่กก 15 ข้อ 12,378 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
19 ส.ค. 2552 THPB500129 วิชาภาษาไทยป.5 ชุดที่9 10 ข้อ 29,637 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ส.ค. 2552 THPB000195 วิชาภาษาไทย เรื่องมาตราแม่กด 15 ข้อ 16,372 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ส.ค. 2552 THPB600158 วิชาภาษาไทยป.6 ชุดที่7 10 ข้อ 26,037 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
21 ส.ค. 2552 THPB600289 วิชาภาษาไทยป.6 ชุดที่12 10 ข้อ 28,440 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
19 ส.ค. 2552 THPB500114 วิชาภาษาไทยป.5 ชุดที่3 10 ข้อ 20,755 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
21 ส.ค. 2552 THPA300254 วิชาภาษาไทยป.3 ชุดที่8 10 ข้อ 21,408 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ส.ค. 2552 THPB600173 วิชาภาษาไทยป.6 ชุดที่10 10 ข้อ 36,916 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ส.ค. 2552 THPB600158 วิชาภาษาไทยป.6 ชุดที่7 10 ข้อ 26,037 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
18 ส.ค. 2552 THPB400074 วิชาภาษาไทยป.4 ชุดที่6 10 ข้อ 17,433 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน