ม.6

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาไทย(2546) ชุดที่6

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: THMB609751

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: ภาษาไทย

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 7 มิ.ย. 56 เวลา 16:59 น.

ผู้สร้าง : kai

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ข้อใดแสดงว่าภาษาไทยกำลังมีการเปลี่ยนแปลง

2

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ข้อใดมีคำที่ประกอบด้วยเสียงสระประสมทุกคำ

3

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ข้อใดมีเสียงพยัญชนะต้นเดี่ยวซ้ำกันมากที่สุด

4

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

ข้อใดมีโครงสร้างพยางค์เหมือนกับคำ “บรรพบุรุษ”

5

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

คำซ้ำในข้อใดมีความหมายต่างจากข้ออื่น

6

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

ข้อใดไม่มีคำซ้อน

7

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ข้อใดมีคำที่เกิดจากการสร้างคำมากชนิดที่สุด

8

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ข้อใดมีค่าที่สร้างขึ้นด้วยวิธีการที่ต่างจากข้ออื่น

9

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นคำสมาสทุกคำ

10

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ข้อใดมีคำภาษาต่างประเทศ

11

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ข้อใดใช้สำนวนต่างประเทศ

12

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

ข้อใดใช้สำนวนต่างประเทศ

13

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ข้อใดใช้คำไม่ตรงความหมาย

14

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ข้อความที่ขีดเส้นใต้ในข้อใดใช้ถูกต้องตรงความหมาย

15

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ข้อใดใช้ในความหมายตรงและความหมายเปรียบเทียบได้ทุกคำ

16

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ประโยคคำถามเชิงวาทศิลป์

17

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ข้อใดไม่แสดงความเชื่อเรื่อการเวียนว่ายตายเกิด

18

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ข้อใดใช้สำรวมไม่ถูกต้อง

19

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้มีคำสรรพนามปรากฏอยู่ที่คำ “คนที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องอาหารการกินของครอบครัว โดยเฉพาะแม่บ้านผู้ทำครัวเองต้องคิดทุกวันว่าวันนี้ใครจะกินอะไร กินสามมื้อ คิดทั้งสามมื้อติดต่อกันเป็นลูกโซ่เพราะต้องเตรียมตัวล่วงหน้า เช่น กินโจ๊กเป็นอาหารเช้า ก็บดข้าวสารแล้วต้มเอาไว้ตั้งแต่เย็น ตอนเช้าก็ทำได้ทันทีเหมือนที่เขาปรุงขาย”

20

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

คำเชื่อมในข้อใดเมื่อเติมลงในช่องว่างต่อไปนี้แล้วได้ความถูกต้องเหมาะสม “คนโบราณเชื่อกันว่าอำพันมีพลังอำนาจลึกลับ.........การรักษาความเจ็บป่วย ถือกันว่าเป็นของมีค่าที่หายากอย่างหนึ่ง อำพันส่วนใหญ่เป็นสีเหลืองน้ำผึ้ง....ที่เป็นสีแดงแก่ สีขาวน้ำนม สีเขียว หรือสีน้ำเงินก็มี ถิ่นที่พบคือแถบทะเลบอลติก สาธารณรัฐโดมินิกัน.......เม็กซิโกตอนใต้”

21

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ข้อใดแสดงว่าภาษาไทยกำลังมีการเปลี่ยนแปลง

22

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ข้อใดมีคำที่ประกอบด้วยเสียงสระประสมทุกคำ

23

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ข้อใดมีเสียงพยัญชนะต้นเดี่ยวซ้ำกันมากที่สุด

24

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

ข้อใดมีโครงสร้างพยางค์เหมือนกับคำ “บรรพบุรุษ”

25

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

คำซ้ำในข้อใดมีความหมายต่างจากข้ออื่น

26

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

ข้อใดไม่มีคำซ้อน

27

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ข้อใดมีคำที่เกิดจากการสร้างคำมากชนิดที่สุด

28

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ข้อใดมีค่าที่สร้างขึ้นด้วยวิธีการที่ต่างจากข้ออื่น

29

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นคำสมาสทุกคำ

30

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ข้อใดมีคำภาษาต่างประเทศ

31

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ข้อใดใช้สำนวนต่างประเทศ

32

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

ข้อใดใช้สำนวนต่างประเทศ

33

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ข้อใดใช้คำไม่ตรงความหมาย

34

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ข้อความที่ขีดเส้นใต้ในข้อใดใช้ถูกต้องตรงความหมาย

35

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ข้อใดใช้ในความหมายตรงและความหมายเปรียบเทียบได้ทุกคำ

36

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ประโยคคำถามเชิงวาทศิลป์

37

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ข้อใดไม่แสดงความเชื่อเรื่อการเวียนว่ายตายเกิด

38

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ข้อใดใช้สำรวมไม่ถูกต้อง

39

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้มีคำสรรพนามปรากฏอยู่ที่คำ “คนที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องอาหารการกินของครอบครัว โดยเฉพาะแม่บ้านผู้ทำครัวเองต้องคิดทุกวันว่าวันนี้ใครจะกินอะไร กินสามมื้อ คิดทั้งสามมื้อติดต่อกันเป็นลูกโซ่เพราะต้องเตรียมตัวล่วงหน้า เช่น กินโจ๊กเป็นอาหารเช้า ก็บดข้าวสารแล้วต้มเอาไว้ตั้งแต่เย็น ตอนเช้าก็ทำได้ทันทีเหมือนที่เขาปรุงขาย”

40

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

คำเชื่อมในข้อใดเมื่อเติมลงในช่องว่างต่อไปนี้แล้วได้ความถูกต้องเหมาะสม “คนโบราณเชื่อกันว่าอำพันมีพลังอำนาจลึกลับ.........การรักษาความเจ็บป่วย ถือกันว่าเป็นของมีค่าที่หายากอย่างหนึ่ง อำพันส่วนใหญ่เป็นสีเหลืองน้ำผึ้ง....ที่เป็นสีแดงแก่ สีขาวน้ำนม สีเขียว หรือสีน้ำเงินก็มี ถิ่นที่พบคือแถบทะเลบอลติก สาธารณรัฐโดมินิกัน.......เม็กซิโกตอนใต้”

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
21 ส.ค. 2552 THPA300265 วิชาภาษาไทยป.3 ชุดที่9 10 ข้อ 24,458 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
21 ส.ค. 2552 THPA300254 วิชาภาษาไทยป.3 ชุดที่8 10 ข้อ 21,408 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
16 มี.ค. 2553 THPB501983 ภาษาไทย ป.5 ชุดที่9 20 ข้อ 19,016 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ส.ค. 2552 THPB600164 วิชาภาษาไทยป.6 ชุดที่8 10 ข้อ 39,284 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
19 มี.ค. 2553 THPB602075 ภาษาไทย ป.6 ชุดที่7 20 ข้อ 25,032 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
30 มิ.ย. 2553 THPB003019 ภาษาไทย ช่วงชั้นที่2 ชุดที่21 20 ข้อ 17,612 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
19 ส.ค. 2552 THPB500112 วิชาภาษาไทยป.5 ชุดที่2 10 ข้อ 27,960 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
26 ส.ค. 2552 THPB000434 คำศัพท์ชวนรู้ ช่วงชั้นที่ 2 20 ข้อ 15,205 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
17 ก.พ. 2553 THPA201545 ภาษาไทย ป.2 ชุดที่2 20 ข้อ 28,170 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
16 มี.ค. 2553 THPB501981 ภาษาไทย ป.5 ชุดที่8 20 ข้อ 28,046 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน