ป.4

เรื่อง คอมพิวเตอร์น่ารู้ ป.4 ชุดที่1

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: TEPB400886

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ระดับชั้น

: ป.4

สร้างเมื่อ

: 25 พ.ย. 52 เวลา 15:32 น.

ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/40
คำถาม :

คอมพิวเตอร์รับข้อใช้โดยใช้สิ่งใด

2

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ฮาร์ดแวร์ คือข้อใด

3

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

เมาส์ มีหน้าที่อะไร

4

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

อุปกรณ์ใดของคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่คล้ายกับสมองของคนเรา

5

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ข้อใดคือ หน่วยส่งออก

6

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

เมื่อเราต้องการจบการทำงานของโปรแกรมหรือยกเลิกคำสั่ง ต้องกดที่แป้นใด

7

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

เราจะกดที่แป้น Backspace เพื่ออะไร

8

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ไอคอน (Icon) คืออะไร

9

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ถ้าเราต้องการเรียกใช้โปรแกรมต่างๆ เราต้องเลื่อนเมาส์ให้ชี้ที่ปุ่มใด

10

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นขั้นตอนในการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

11

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

เมื่อจะใช้งานโปรแกรมโน้ตแพดจะต้องทำอย่างไร

12

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

เมื่อคลิกไปที่ Program จะปรากฏสิ่งใด

13

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ตัวบ่งชี้ตำแหน่งทางการพิมพ์ มีชื่อเรียกอีกอย่างว่าอะไร

14

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ถ้าต้องการเลือกแบบตัวอักษร ต้องคลิกไปที่ใด

15

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ขณะที่กำลังบันทึกงานลงแผ่นดิสก์ ที่ด้านล่างของหน้าจอจะปรากฏข้อความใด

16

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่การรับรู้ข้อมูล

17

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์โดยตรงของการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์

18

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

เราจะได้รับข้อมูลประเภทใดจากการดูภาพยนตร์

19

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

สารสนเทศคืออะไร

20

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

คุณภาพของข้อมูลขึ้นอยู่กับสิ่งใดมากที่สุด

21

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

คอมพิวเตอร์รับข้อใช้โดยใช้สิ่งใด

22

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ฮาร์ดแวร์ คือข้อใด

23

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

เมาส์ มีหน้าที่อะไร

24

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

อุปกรณ์ใดของคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่คล้ายกับสมองของคนเรา

25

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ข้อใดคือ หน่วยส่งออก

26

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

เมื่อเราต้องการจบการทำงานของโปรแกรมหรือยกเลิกคำสั่ง ต้องกดที่แป้นใด

27

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

เราจะกดที่แป้น Backspace เพื่ออะไร

28

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ไอคอน (Icon) คืออะไร

29

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ถ้าเราต้องการเรียกใช้โปรแกรมต่างๆ เราต้องเลื่อนเมาส์ให้ชี้ที่ปุ่มใด

30

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นขั้นตอนในการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

31

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

เมื่อจะใช้งานโปรแกรมโน้ตแพดจะต้องทำอย่างไร

32

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

เมื่อคลิกไปที่ Program จะปรากฏสิ่งใด

33

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ตัวบ่งชี้ตำแหน่งทางการพิมพ์ มีชื่อเรียกอีกอย่างว่าอะไร

34

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ถ้าต้องการเลือกแบบตัวอักษร ต้องคลิกไปที่ใด

35

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ขณะที่กำลังบันทึกงานลงแผ่นดิสก์ ที่ด้านล่างของหน้าจอจะปรากฏข้อความใด

36

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่การรับรู้ข้อมูล

37

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์โดยตรงของการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์

38

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

เราจะได้รับข้อมูลประเภทใดจากการดูภาพยนตร์

39

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

สารสนเทศคืออะไร

40

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

คุณภาพของข้อมูลขึ้นอยู่กับสิ่งใดมากที่สุด

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
20 ก.ค. 2553 TEPA103097 เรื่องคอมพิวเตอร์ 13 ข้อ 45,654 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 พ.ย. 2552 TEPA200855 เรื่อง การติดต่อสื่อสาร ป.2 15 ข้อ 9,222 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ส.ค. 2552 TEMA000199 การจัดการข้อมูลและการคำนวณในโปรแกรม EXCEL ชุดที่ 5 10 ข้อ 17,409 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
1 ธ.ค. 2552 TEPB600924 เรื่อง ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ป.6 19 ข้อ 81,893 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
22 มี.ค. 2553 TEPB602115 เรื่อง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ป.6 20 ข้อ 318,953 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
5 มี.ค. 2553 TEPA301775 เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ ป.3 10 ข้อ 141,499 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ส.ค. 2552 TEMA000207 วิชาคอมพิวเตอร์ ช่วงชั้นที่ 3 20 ข้อ 138,430 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ก.ค. 2553 TEPA103095 เรื่องข้อมูล ป.1 15 ข้อ 27,165 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
22 มี.ค. 2553 TEPB602115 เรื่อง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ป.6 20 ข้อ 318,953 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 พ.ย. 2552 TEPA200857 เรื่อง ข้อมูลน่ารู้ ป.2 19 ข้อ 21,376 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน