ม.6

แนวข้อสอบ PAT 2 ปี 2553 ชุดที่ 7

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SCMB608233

จำนวนข้อ

: 25 ข้อ

วิชา

: PAT 2

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 7 ก.ย. 55 เวลา 10:07 น.

ผู้สร้าง : ❤Math❤

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน
00:00

1

ข้อที่ 1/25
คำถาม :

พิจารณาข้อความต่อไปนี้ ก. รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปหนึ่งแต่ละด้านยาว 2.1 ± 3% cm พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมนี้มีค่าเป็น 4.4 ± 0.3 cm2 ข. เวลา 3 นาโนวินาที จะมีค่าเท่ากับ 3×(10^-3) ไมโครวินาที ค. ถ้าบันทึกความยาวในการวัดครั้งหนึ่งได้ 12.74 เมตร แสดงว่าในการวัดนี้ใช้เครื่องมือที่อ่านได้ละเอียดที่สุด 0.1 เมตร ง. เหล็กมีมวล 47.0 g มีปริมาตร 6.0 cm3 ความหนาแน่นของเหล็กแท่งนี้จะเป็น 7.833 g/cm3 ข้อใดถูกต้อง

2

ข้อที่ 2/25
คำถาม :

อาคารนีโอฟิสิกส์สูง 10 ชั้น ลิฟต์ที่ใช้ขึ้นลงอาคารนี้มอเตอร์ที่ใช้ขับเคลื่อนลิฟต์สามารถจะให้ความเร่ง 3/2 เมตร/วินาที2 และความหน่วง 9/4 เมตร/วินาที2 คนที่อยู่ในลิฟต์สังเกตว่า ลิฟต์นี้ใช้เวลา 8 วินาที ในการเคลื่อนที่จากชั้นบนสุดมายังชั้นล่างสุด จงหาว่าความสูงของอาคารแต่ละชั้นเป็นเท่าใด

3

ข้อที่ 3/25
คำถาม :

แท่งแข็งเกร็งแท่งหนึ่งหมุนได้รอบจุดซึ่งมิได้อยู่ที่จุดศูนย์กลางของแท่ง แท่งแข็งเกร็งนี้สมดุลได้โดยแขวนจานสองจานซึ่งน้ำหนักไม่เท่ากันไว้ที่ปลายแต่ละข้างของแท่ง เมื่อวางมวล m ซึ่งไม่ทราบค่าในจานด้านซ้ายพบว่าต้องวางมวล m1 ลงในจานด้านขวาเพื่อเกิดสภาพสมดุล ในทำนองเดียวกันเมื่อย้ายมวล m มาวางในจานข้างขวา (เอามวล m1 ออกแล้ว พบว่าต้องวางมวล m2 ลงในจานด้านซ้าย เพื่อให้เกิดสมดุลจากข้อมูลข้างต้นค่าของมวล m มีค่าเท่าใด

4

ข้อที่ 4/25
คำถาม :

เครื่องบินทิ้งระเบิดบินสูงจากพื้น 1000 เมตร โดยบินอยู่ในแนวราบ เป้าหมายที่จะโจมตีอยู่หลังภูเขาสูงชัน 500 เมตร ดังรูป อยากทราบว่านักบินจะต้องบังคับเครื่องบินให้มีความเร็วเท่าไร จึงจะมีโอกาสปลดระเบิดให้ลงไปกระทบเป้หมายได้เครื่องบินทิ้งระเบิดบินสูงจากพื้น 1000 เมตร โดยบินอยู่ในแนวราบ เป้าหมายที่จะโจมตีอยู่หลังภูเขาสูงชัน 500 เมตร ดังรูป อยากทราบว่านักบินจะต้องบังคับเครื่องบินให้มีความเร็วเท่าไร จึงจะมีโอกาสปลดระเบิดให้ลงไปกระทบเป้หมายได้

5

ข้อที่ 5/25
คำถาม :

รอกสองตัวถูกตรึงให้หมุนไปในทิศทางตรงกันข้าม โดยถูกทำให้หมุนไปด้วยอัตราเร็วเชิงมุม ω0 เท่ากัน เมื่อนำแท่งไม้กลมวางพาดลงไปบนร่องกลางของรอกทั้งสองดังรูป จงหาความถี่ที่แท่งไม้เคลื่อนที่ ถ้าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลน์ระหว่างแท่งไม้กับรอกมีค่า μkรอกสองตัวถูกตรึงให้หมุนไปในทิศทางตรงกันข้าม โดยถูกทำให้หมุนไปด้วยอัตราเร็วเชิงมุม ω0 เท่ากัน เมื่อนำแท่งไม้กลมวางพาดลงไปบนร่องกลางของรอกทั้งสองดังรูป จงหาความถี่ที่แท่งไม้เคลื่อนที่ ถ้าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลน์ระหว่างแท่งไม้กับรอกมีค่า μk

6

ข้อที่ 6/25
คำถาม :

หลอดแก้วทดลองมวล 10 กรัม ปิดด้วยจุกไม้คอร์ก มวล 1 กรัม ภายในหลอดบรรจุก๊าซไฮโดรเจน นำเอาด้ายเส้นหนึ่งมาผูกที่หลอด นำมาแขวนห่างจากจุดแขวน 50 ซม. เมื่อให้ความร้อนแก่หลอดทดลองจะทำให้จุกไม้คอร์กกระเด็นออก เป็นเหตุให้หลอดทดลองเคลื่อนที่เป็นวงกลมรอบจุดแขวนในแนวดิ่งได้พอดีครบรอบ อยากทราบว่าจุกไม้คอร์กจะเคลื่อนที่ออกไปด้วยความเร็วอย่างน้อยที่สุดเท่าใดหลอดแก้วทดลองมวล 10 กรัม ปิดด้วยจุกไม้คอร์ก มวล 1 กรัม ภายในหลอดบรรจุก๊าซไฮโดรเจน นำเอาด้ายเส้นหนึ่งมาผูกที่หลอด นำมาแขวนห่างจากจุดแขวน 50 ซม. เมื่อให้ความร้อนแก่หลอดทดลองจะทำให้จุกไม้คอร์กกระเด็นออก เป็นเหตุให้หลอดทดลองเคลื่อนที่เป็นวงกลมรอบจุดแขวนในแนวดิ่งได้พอดีครบรอบ อยากทราบว่าจุกไม้คอร์กจะเคลื่อนที่ออกไปด้วยความเร็วอย่างน้อยที่สุดเท่าใด

7

ข้อที่ 7/25
คำถาม :

กล่องไม้มีมวล 450 กรัม ติดตั้งอยู่บนแขนที่หมุนได้ยาว 500 mm ลูกปืนถูกยิงออกไปด้วยความเร็วคงที่ 100 m/s พุ่งเข้าชนตรงกลางกล่องพอดีและฝังติดอยู่กับกล่อง จงหาว่าหลังจากที่ลูกปืนกระทบกล่องแล้วกล่องจะหมุนด้วยความถี่กี่รอบต่อวินาที เมื่อลูกปืนมีมวล 50 กรัม จุดหมุนไม่มีความฝืดและแขนมีมวลน้อยมาก

8

ข้อที่ 8/25
คำถาม :

กล่อง B มีมวล 30 กิโลกรัม วางอยู่บนพื้นผิวหยาบ ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานเท่ากับ 0.3 ถูกดึงด้วยเชือกและระบบรอกดังรูป ถ้าเชือกและรอกเบาไม่มีความเสียดทาน ถ้าต้องการให้ระบบอยู่ในสภาวะสมดุลได้ มวล A จะมีค่าสูงสุดได้กี่กิโลกรัมกล่อง B มีมวล 30 กิโลกรัม วางอยู่บนพื้นผิวหยาบ ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานเท่ากับ 0.3 ถูกดึงด้วยเชือกและระบบรอกดังรูป ถ้าเชือกและรอกเบาไม่มีความเสียดทาน ถ้าต้องการให้ระบบอยู่ในสภาวะสมดุลได้ มวล A จะมีค่าสูงสุดได้กี่กิโลกรัม

9

ข้อที่ 9/25
คำถาม :

ลวดเหล็กกล้าสำหรับดึงลิฟต์เครื่องหนึ่ง มีมอดูลัสยืดหยุ่น E นิวตัน/ตารางเมตร และมีพื้นที่หน้าตัด A ตารางเมตร ลิฟต์และสัมภาระในลิฟต์มีมวลรวมกันเป็น m กิโลกรัม ถ้าลิฟต์เคลื่อนที่ขึ้นด้วยความเร่ง a เมตร/วินาที2 และลวดไม่ยืดเกินขีดจำกัดสภาพยืดหยุ่น ความเครียดที่เกิดขึ้นในลวดเป็นเท่าไร

10

ข้อที่ 10/25
คำถาม :

จากรูปถังใบหนึ่งบรรจุแก๊สอุดมคติไว้ที่อุณหภูมิ 27°C ต่อแมนอมิเตอร์ติดกับถัง ภายในแมนอมิเตอร์บรรจุของเหลว ซึ่งมีความหนาแน่น 6.4×10^3 kg/m3 วัดความดันสมบูรณ์ที่จุด A ได้ 1.2×10^5 N/m2 ถ้าเพิ่มอุณหภูมิของแก๊สภายในถังเป็น 57°C จะทำให้จุด A กับ B ต่างกันเป็นระยะทางเท่าไร (ความดันบรรยากาศ = 10^5 N/m2 )จากรูปถังใบหนึ่งบรรจุแก๊สอุดมคติไว้ที่อุณหภูมิ 27°C ต่อแมนอมิเตอร์ติดกับถัง ภายในแมนอมิเตอร์บรรจุของเหลว ซึ่งมีความหนาแน่น 6.4×10^3 kg/m3 วัดความดันสมบูรณ์ที่จุด A ได้ 1.2×10^5 N/m2 ถ้าเพิ่มอุณหภูมิของแก๊สภายในถังเป็น 57°C จะทำให้จุด A กับ B ต่างกันเป็นระยะทางเท่าไร (ความดันบรรยากาศ = 10^5 N/m2 )

11

ข้อที่ 11/25
คำถาม :

ศาสตราจารย์พิสิฏฐ์ทำการทดลองวิทยาศาสตร์ โดยใช้แท่งแก้วตัวยูปลายทั้งสองเปิดเติมน้ำตามรูปที่ 1 เทน้ำมันความหนาแน่น 750 kg/m3ลงในแขนข้างขวาของแท่งแก้ว มีความสูง L = 5 cm. ตามรูปที่ 2 หลังจากนั้นนำฝาครอบที่แขนด้านขวาของท่อ แล้วเป่าอากาศพัดผ่านที่ท่อด้านซ้าย จนทำให้ผิวหน้าของของเหลวทั้งสองอยู่ที่ระดับความสูงเดียวกันตามรูปที่ 3 จงหาความเร็วของอากาศที่เป่าผ่านแขนซ้ายของท่อ (กำหนดความหนาแน่นของอากาศมีค่า 1.29 kg/m3 )ศาสตราจารย์พิสิฏฐ์ทำการทดลองวิทยาศาสตร์ โดยใช้แท่งแก้วตัวยูปลายทั้งสองเปิดเติมน้ำตามรูปที่ 1 เทน้ำมันความหนาแน่น 750 kg/m3ลงในแขนข้างขวาของแท่งแก้ว มีความสูง L = 5 cm. ตามรูปที่ 2 หลังจากนั้นนำฝาครอบที่แขนด้านขวาของท่อ แล้วเป่าอากาศพัดผ่านที่ท่อด้านซ้าย จนทำให้ผิวหน้าของของเหลวทั้งสองอยู่ที่ระดับความสูงเดียวกันตามรูปที่ 3 จงหาความเร็วของอากาศที่เป่าผ่านแขนซ้ายของท่อ (กำหนดความหนาแน่นของอากาศมีค่า 1.29 kg/m3 )

12

ข้อที่ 12/25
คำถาม :

ก๊าซจำนวน 1 กิโลกรัม ถูกบรรจุไว้ในกระบอกสูบที่มีพื้นที่หน้าตัด 0.5 ตร.เมตร โดยมีอุณหภูมิ 30°C และมีความดัน 2×10^5 N/m2 ถ้าให้พลังงานความร้อนจำนวน 40 กิโลจูล ถ่ายเทให้กับก๊าซดังกล่าว มีผลทำให้อุณหภูมิของก๊าซตอนหลังเป็น 50°C โดยที่ความดันของก๊าซคงที่ จงคำนวณหาระยะทางที่ลูกสูบเคลื่อนที่ออกไป กำหนดความจุความร้อนจำเพาะของก๊าซเท่ากับ 0.5 kJ/kg.K

13

ข้อที่ 13/25
คำถาม :

หยดน้ำลงสม่ำเสมอในถาดคลื่น พบว่าเมื่อตกถึงถาดคลื่นจะทำให้เกิดคลื่นมีความยาวคลื่น 10 เซนติเมตร และคลื่นเคลื่อนที่ออกไปด้วยความเร็ว u เซนติเมตร/วินาที ถ้าให้แหล่งกำเนิดคลื่นเคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วยความเร็ว v เซนติเมตร/วินาที เข้าหาผู้สังเกต ผู้สังเกตจะวัดความยาวคลื่นตอนนี้ได้เพียง 2 เซนติเมตร จงหาอัตราส่วนระหว่าง u ต่อ v

14

ข้อที่ 14/25
คำถาม :

ท่อทรงกระบอกสูง 90 เซนติเมตร พื้นที่หน้าตัด 10 ตร.ซม. ใส่น้ำเต็ม ที่ด้านล่างมีที่เปิดปิดให้น้ำไหลออกได้ในอัตรา 0.05 ลิตรต่อวินาที เมื่อทดลองการสั่นพ้องของเสียง เคาะส้อมเสียงความถี่ 355 เฮิรตซ์ จ่อเหนือปากท่อแล้วเปิดให้น้ำไหลออก จงหาว่าหลังจากได้ยินเสียงดังครั้งแรกแล้วอีกกี่วินาทีจึงจะได้ยินเสียงดังครั้งที่สอง ขณะนั้นอากาศมีอุณหภูมิ 40°C

15

ข้อที่ 15/25
คำถาม :

วางแก้วรูปครึ่งทรงกลมตันรัศมี 10 ซม. บนพื้นเรียบ ฉายลำแสงซึ่งพื้นที่หน้าตัดมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 ซม. ไปบนแก้วในทิศทางตั้งฉากกับพื้นเรียบโดยผ่านแนวเส้นผ่านศูนย์กลางของแก้ว ถ้าแก้วมีดรรชนีหักเห 2.0 จงหาเส้นผ่านศูนย์กลางของลำแสงนี้บนพื้นเรียบ

16

ข้อที่ 16/25
คำถาม :

แสงจากต้นกำเนิดแสงอันหนึ่งประกอบด้วยแสงความยาวคลื่น 550 และ 551 นาโนเมตร เมื่อให้แสงตกกระทบเกรตติง พบว่าบนฉากที่ห่างจากเกรตติงไป 1 เมตร ความยาวคลื่นทั้งสองนี้แยกออกจากกันห่างกัน 1 มิลลิเมตรในลำดับที่ 2 เกรตติงที่ใช้มีจำนวนกี่ช่องต่อความยาว 1 เซนติเมตร

17

ข้อที่ 17/25
คำถาม :

จากรูปวงจรไฟฟ้าประกอบด้วย ตัวเก็บประจุ C1 = 6 ไมโครฟารัด C2 = 3 ไมโครฟารัด และแบตเตอรีแรงเคลื่อนไฟฟ้า 12 โวลต์ ถ้าสับสวิทซ์ S1 รอจนประจุเต็ม C1 แล้วยกสวิทซ์ S1 ขึ้น จากนั้น สับสวิทซ์ S2 รอจนสมดุล ตัวเก็บประจุ C2 จะมีพลังงานสะสมอยู่กี่ไมโครจูลจากรูปวงจรไฟฟ้าประกอบด้วย ตัวเก็บประจุ
   C1 = 6 ไมโครฟารัด
   C2 = 3 ไมโครฟารัด
และแบตเตอรีแรงเคลื่อนไฟฟ้า 12 โวลต์ ถ้าสับสวิทซ์ S1 รอจนประจุเต็ม C1 แล้วยกสวิทซ์ S1 ขึ้น จากนั้น สับสวิทซ์ S2 รอจนสมดุล ตัวเก็บประจุ C2 จะมีพลังงานสะสมอยู่กี่ไมโครจูล

18

ข้อที่ 18/25
คำถาม :

ในการต้มน้ำในกาอลูมิเนียม น้ำมีปริมาตร 1 ลิตร กาน้ำมีมวล 0.5 กิโลกรัม และไม่ปิดฝา ถ้าใช้เตาไฟฟ้าซึ่งให้ความร้อนแก่กาน้ำได้ 60% ปรากฏว่าหลังจากต้มน้ำอยู่นาน 5 นาที น้ำซึ่งเดิมมีอุณหภูมิ 30°C จะเดือดและเหลือน้ำอยู่ในกาน้ำ 0.8 ลิตร จงหาว่าเตาไฟฟ้ามีกำลังเท่าใด กำหนดความจุความร้อนจำเพาะของอลูมิเนียมเป็น 0.9×10^3 J/kg.K และความร้อนแฝงจำเพาะของการกลายเป็นไอของน้ำเป็น 2200×10^3 J/kg

19

ข้อที่ 19/25
คำถาม :

เซลล์ไฟฟ้าขนาด 2 โวลต์ ความต้านทานภายใน 1 โอห์ม จำนวน 10 เซล เมื่อต่อเซลล์ไฟฟ้าทั้งหมดแบบขนานแล้วต่อเข้ากับความต้านทาน 4.9 โอห์ม จะเกิดกระแสไหลเท่ากับเมื่อนำเซลล์ไฟฟ้าทั้งหมดต่อกันแบบอนุกรมแล้วต่อเข้ากับความต้านทาน 10 โอห์ม จงหาว่าในขณะที่เซลล์ต่อกันแบบอนุกรมอยู่นั้น มีเซลล์ไฟฟ้ากี่เซลที่ต่อกลับขั้ว

20

ข้อที่ 20/25
คำถาม :

พิจารณาทิศของกระแสเหนี่ยวนำในแต่ละรูป รูปใดที่ทิศกระแสเหนี่ยวนำไม่ถูกต้องพิจารณาทิศของกระแสเหนี่ยวนำในแต่ละรูป รูปใดที่ทิศกระแสเหนี่ยวนำไม่ถูกต้อง

21

ข้อที่ 21/25
คำถาม :

ถ้ากระแสในขดทุติยภูมิมีขนาด 0.15 แอมแปร์ ขดลวดปฐมภูมิมี 100 รอบ ขดลวดทุติยภูมิมี 500 รอบ แหล่งกำเนิดกระแสสลับมีความต่างศักย์ 5 โวลต์ จงหาความถี่ของแหล่งกำเนิดกระแสสลับ ถ้าเป็นหม้อแปลงอุดมคติถ้ากระแสในขดทุติยภูมิมีขนาด 0.15 แอมแปร์ ขดลวดปฐมภูมิมี 100 รอบ ขดลวดทุติยภูมิมี 500 รอบ แหล่งกำเนิดกระแสสลับมีความต่างศักย์ 5 โวลต์ จงหาความถี่ของแหล่งกำเนิดกระแสสลับ ถ้าเป็นหม้อแปลงอุดมคติ

22

ข้อที่ 22/25
คำถาม :

คำกล่าวต่อไปนี้ข้อใดบ้างที่ถูก ก. คลื่นไมโครเวฟสะท้อนจากผิวโลหะได้ดี ข. คลื่นโทรทัศน์เลี้ยวเบนอ้อมสิ่งกีดขวาง เช่น รถยนต์ ได้ ค. รังสีอุลตราไวโอเลตทะลุผ่านแก้วได้ดี ง. คลื่นวิทยุเอเอ็ม (530 kHz – 1.6 MHz) สะท้อนได้ดีที่บรรยากาศชั้นไอโอโนสเฟียร์

23

ข้อที่ 23/25
คำถาม :

ถ้าระดับพลังงานของอะตอมไฮโดรเจน ณ สถานะพื้นเป็น -21.8×(10^-19) จูล ข้อความต่อไปนี้ข้อใดถูกต้อง

24

ข้อที่ 24/25
คำถาม :

จากกราฟระหว่างพลังงานจลน์สูงสุดของโฟโตอิเล็กตรอนที่หลุดออกมา กับส่วนกลับของความยาวคลื่นแสงที่ตกกระทบโลหะเป็นดังรูป จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ (ให้ c เป็นอัตราเร็วแสงในสุญญากาศ) ก. ความถี่ขีดเริ่มของโลหะนี้มีค่าเป็น ca ข. ค่าคงตัวของพลังค์จากกราฟมีค่าเป็น E/3ca ค. ค่าพลังงานยึดเหนี่ยวของโลหะนี้มีค่าเป็น 3E ง. ถ้าใช้แสงที่มีความถี่ 3ca ตกกระทบโลหะนี้ อิเล็กตรอนที่หลุดออกมาจะมีพลังงานจลน์ 2E/3 ข้อใดถูกต้องจากกราฟระหว่างพลังงานจลน์สูงสุดของโฟโตอิเล็กตรอนที่หลุดออกมา กับส่วนกลับของความยาวคลื่นแสงที่ตกกระทบโลหะเป็นดังรูป
จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ (ให้ c เป็นอัตราเร็วแสงในสุญญากาศ)
   ก. ความถี่ขีดเริ่มของโลหะนี้มีค่าเป็น ca
   ข. ค่าคงตัวของพลังค์จากกราฟมีค่าเป็น E/3ca
   ค. ค่าพลังงานยึดเหนี่ยวของโลหะนี้มีค่าเป็น 3E
   ง. ถ้าใช้แสงที่มีความถี่ 3ca ตกกระทบโลหะนี้ อิเล็กตรอนที่หลุดออกมาจะมีพลังงานจลน์ 2E/3
ข้อใดถูกต้อง

25

ข้อที่ 25/25
คำถาม :

ในการทดลองศึกษาสมบัติของสารกัมมันตรังสี โดยตรวจนับกัมมันตภาพ ได้ผลการทดลองดังข้อมูลในตาราง จงประมาณหากัมมันตภาพที่นับได้ต่อนาที เมื่อทำการนับที่เวลาหลังจากเริ่มต้น 45 ชั่วโมงในการทดลองศึกษาสมบัติของสารกัมมันตรังสี โดยตรวจนับกัมมันตภาพ ได้ผลการทดลองดังข้อมูลในตาราง จงประมาณหากัมมันตภาพที่นับได้ต่อนาที เมื่อทำการนับที่เวลาหลังจากเริ่มต้น 45 ชั่วโมง

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
29 ก.พ. 2555 SCMB607076 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง แสงอาทิตย์และพลังงาน ชุดที่4 10 ข้อ 6,581 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
27 พ.ค. 2554 SCMB603848 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ฟิสิกส์(2546) ชุดที่2 15 ข้อ 7,689 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
9 ส.ค. 2555 SCMB608099 ข้อสอบ PAT 3 ชุดที่ 1 25 ข้อ 117,902 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
24 พ.ค. 2554 SCMB603840 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ฟิสิกส์(2544) ชุดที่3 15 ข้อ 7,673 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
27 พ.ค. 2554 SCMB603845 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ฟิสิกส์(2545) ชุดที่1 15 ข้อ 8,206 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
22 พ.ย. 2556 SCMB411067 แนวข้อสอบ ฟิสิกส์พื้นฐาน ชุดที่6 15 ข้อ 37,210 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
2 พ.ย. 2558 SCMB612928 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์(2553) ชุดที่8 15 ข้อ 7,678 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ก.ค. 2556 SCMB610224 ข้อสอบ O-NET ฟิสิกส์(2550) 20 ข้อ 150,770 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
9 ธ.ค. 2556 SCMB611119 แนวข้อสอบ PAT 3 ปี 2552 ชุดที่ 2 25 ข้อ 30,953 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
28 ต.ค. 2557 SCMB612320 แนวข้อสอบวิชาฟิสิกส์(2549) ชุดที่1 15 ข้อ 13,614 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน