วิชาศิลปะ ป.2 ชุดที่ 5
ศิลปะ | 16.1K views

วิชา
ศิลปะ
ระดับชั้น
ป.2
จำนวน
15 ข้อ
เวลา
17 นาที
ผู้ออกข้อสอบ
ทรูปลูกปัญญา
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ