ม.2

วิชาสังคมศึกษาม.2 ชุดที่15

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SOMA200670

จำนวนข้อ

: 20 ข้อ

วิชา

: สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น

: ม.2

สร้างเมื่อ

: 2 ต.ค. 52 เวลา 11:20 น.

ตัวชี้ชัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

พุทธประวัติ และชาดก

ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน
00:00

1

ข้อที่ 1/20
คำถาม :

พุทธประวัติตอนพระพุทธเจ้าผจญมาร ต่อมาได้ถูกจำลองเป็นพระพุทธรูปปางใด

2

ข้อที่ 2/20
คำถาม :

พระพุทธองค์ตรัสว่า “ขอให้วสุนธรา (พระแม่ธรณี) จงเป็นพยาน” สามารถวิเคราะห์ได้ว่าอย่างไร

3

ข้อที่ 3/20
คำถาม :

เพราะเหตุใดพระสิทธัตถะโคตมะจึงทรงฝึกบำเพ็ญตบะด้วยการทรมานตนเองแบบต่างๆ

4

ข้อที่ 4/20
คำถาม :

สมศักดิ์เชื่อในการปฏิบัติที่ไม่ข้องแวะกับทางสุดโต่งทั้ง ๒ ด้าน คือ ไม่หย่อนหรือตึงจนเกินไป ความเชื่อของสมศักดิ์ตรงกับข้อใด

5

ข้อที่ 5/20
คำถาม :

เหตุใดปัญจวัคคีย์จึงเสื่อมศรัทธาในพระสิทธัตถะโคตมะและพากันหลีกหนีไปอยู่ที่อื่น

6

ข้อที่ 6/20
คำถาม :

ฌานทั้งสี่ที่พระสิทธัตถะโคตมะทรงปฏิบัติจนบรรลุ เกี่ยวข้องกับการพิจารณาความจริงของโลกอย่างไร

7

ข้อที่ 7/20
คำถาม :

เหตุผลที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดปัญจวัคคีย์ก่อนผู้อื่นคืออะไร

8

ข้อที่ 8/20
คำถาม :

บุคคลใดที่มีส่วนสำคัญทำให้อุปติสสะได้เข้ามาบวชเป็นสาวกของพระพุทธเจ้า

9

ข้อที่ 9/20
คำถาม :

“เปรียบเสมือนการบริโภคอาหารที่เขาจัดเตรียมไว้เพื่อผู้อื่น” เป็นการเปรียบเทียบตรงกับข้อใด

10

ข้อที่ 10/20
คำถาม :

ข้อใดแสดงวิสัยทัศน์ในการสืบทอดพระพุทธศาสนาของพระสารีบุตร

11

ข้อที่ 11/20
คำถาม :

ผู้ใดได้รับการยกย่องว่าเป็นพระอัครสาวกเบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้า

12

ข้อที่ 12/20
คำถาม :

พระโมคคัลลานะมีความสามารถพิเศษในเรื่องใด

13

ข้อที่ 13/20
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถึงพฤติกรรมของนางขุชชุตตราก่อนบรรลุโสดาปัตติผลได้ถูกต้อง

14

ข้อที่ 14/20
คำถาม :

เหตุใดนางขุชชุตตราจึงได้รับการยกย่องว่า “เป็นเลิศกว่าอุบาสิกาทั้งหลายในทางเป็นธรรมกถึก”

15

ข้อที่ 15/20
คำถาม :

“ถ้าพระพุทธองค์ทรงค้นพบสิ่งที่แสวงหาเมื่อใด ขอให้เสด็จมาสอนพระองค์เป็นคนแรก” เป็นคำพูดของบุคคลใด

16

ข้อที่ 16/20
คำถาม :

ประเพณีใดที่พระเจ้าพิมพิสารทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างและมีการสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน

17

ข้อที่ 17/20
คำถาม :

ข้อใดคือสาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้เจ้าชายอชาตศัตรูทำร้ายพระราชบิดาจนสิ้นพระชนม์

18

ข้อที่ 18/20
คำถาม :

เรื่องของพระเจ้าพิมพิสารและเจ้าชายอชาตศัตรูนั้นให้ข้อคิดในเรื่องครอบครัวอย่างไรบ้าง

19

ข้อที่ 19/20
คำถาม :

พระมหาธรรมราชาลิไทยทรงส่งราชทูตไปขอพระบรมสารีริกธาตุจากที่ใดมาบรรจุไว้ในวัดพระบรมธาตุ เมืองนครชุม

20

ข้อที่ 20/20
คำถาม :

พระราชกรณียกิจเกี่ยวกับด้านศาสนาของพระมหาธรรมราชาลิไทยมีอยู่มากมายยกเว้นข้อใด

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
22 มิ.ย. 2556 SOMB509902 แนวข้อสอบ พระพุทธศาสนา ชุดที่1 20 ข้อ 12,040 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
23 มิ.ย. 2553 SOPB002925 สังคมศึกษา ช่วงชั้นที่2 ชุดที่6 20 ข้อ 8,017 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
24 ส.ค. 2558 SOMB612713 แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ชุดที่1 20 ข้อ 4,357 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
12 ก.ค. 2555 SOPB407893 พุทธประวัติ ป.4 13 ข้อ 17,642 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
12 ก.ค. 2555 SOPB407899 พุทธสาวก พุทธสาวิกา ชาดก ป.4 15 ข้อ 10,616 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
15 พ.ค. 2557 SOPA111775 พุทธประวัติ 10 ข้อ 15,893 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
22 ก.ย. 2552 SOMA100538 วิชาสังคมศึกษาม.1 ชุดที่12 20 ข้อ 11,149 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
23 มิ.ย. 2556 SOMB509908 แนวข้อสอบ พระพุทธศาสนา ชุดที่5 20 ข้อ 22,374 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
13 ม.ค. 2553 SOPA101105 เรื่อง พุทธสาวกและชาดก ป.1 10 ข้อ 10,634 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
28 เม.ย. 2554 SOMB603725 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2544) ชุดที่2 20 ข้อ 5,788 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน