ม.6

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2547) ชุดที่2

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SCMB605121

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 29 ก.ย. 54 เวลา 17:22 น.

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ปัจจัยข้อใดมีความสัมพันธ์กับการคายน้ำของต้นยางที่สูง 30 เมตรในป่าดิบชื้นน้อยที่สุด

2

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ถ้าผู้ชาย 1 ใน 100 คน แสดงลักษณะเฉพาะที่เกิดจากยีนด้อยที่เกี่ยวเนื่องกับเพศ (sex-linked recessive gene) ความถี่ของผู้หญิงเป็น homozygous recessive เป็นเท่าใด

3

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในข้อใดมีลักษณะเหมือนกับต้นกล้วยไม้กับต้นจามจุรี

4

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

ถ้ากระบวนการสร้าง ATP ในไมทคอนเดรียถูกยับยั้งจะเกิดผลอย่างไร

5

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

สนเขา หญ้าถอดปล้องและปรงมีลักษณะร่วมกันที่สำคัญในข้อใด ก. ไม่มีผนังรังไข่ ข. ไม่มีเมล็ด ค. สร้างสปอร์ที่ปลายยอดและปลายกิ่ง

6

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

ไมโทคอนเดรียและคลอโรพลาสต์มีระบบการถ่ายทอดอิเล็กตรอนอยู่ตรงบริเวณใด ตามลำดับไมโทคอนเดรียและคลอโรพลาสต์มีระบบการถ่ายทอดอิเล็กตรอนอยู่ตรงบริเวณใด ตามลำดับ

7

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

จากกราฟแสดงปริมาณสารที่พบในท่อของหน่วยไตส่วนต่างๆ สาร A เป็นสารใดจากกราฟแสดงปริมาณสารที่พบในท่อของหน่วยไตส่วนต่างๆ สาร A เป็นสารใด

8

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

จากพีระมิดจำนวน สิ่งมีชีวิต A ควรเป็นพวกใด ก. ปรสิต ข. เชื้อโรค ค. ผู้ล่าจากพีระมิดจำนวน สิ่งมีชีวิต A ควรเป็นพวกใด
ก. ปรสิต
ข. เชื้อโรค
ค. ผู้ล่า

9

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

โอโอโกเนียมที่มีจำนวนโครโมโซม 2a = 6 โอโอไซต์ระยะที่ 2 จะมีลักษณะของโครโมโซมเป็นอย่างไร

10

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ข้อใดแสดงการเกิดพฤติกรรมการดูดนมของเด็กอ่อนได้อย่างถูกต้อง

11

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

จากภาพตัดขวางของใบพืชชนิดหนึ่ง การผลิตน้ำตาลที่มีคาร์บอน 3 อะตอม หลังจากตรึง CO2 แล้ว เกิดขึ้นในเซลล์ข้อใดจากภาพตัดขวางของใบพืชชนิดหนึ่ง การผลิตน้ำตาลที่มีคาร์บอน 3 อะตอม หลังจากตรึง CO2 แล้ว เกิดขึ้นในเซลล์ข้อใด

12

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นลำดับการลำเลียงกรดไขมันโมเลกุลใหญ่จากเซลล์บุผิวของลำไส้เล็ก

13

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ระบบนิเวศในข้อใดมีความสมบูรณ์น้อยที่สุด

14

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ถ้าการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของแม่ผิดปกติ โดยโครโมโซม X ไม่แยกออกจากกัน จะมีโอกาสทำให้เกิดลูกที่ผิดปกติแบบใด

15

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

สิ่งมีชีวิตในข้อใดที่มีความสัมพันธ์คล้ายคลึงกับเพลี้ยอ่อนและมดบางชนิด ก. แบคทีเรียเรืองแสงกับปลาในทะเลลึก ข. สาหร่ายกับราบางชนิด ค. ปูเสฉวนกับดอกไม้ทะเล

16

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

เซลล์ของสิ่งมีชีวิตในข้อใดที่มีออร์แกเนลล์ 3 ชนิดที่มีเยื่อหุ้ม 2 ชั้น

17

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

หญิงปกติหมู่เลือด A มีพ่อเป็นโรคฮีโมฟิเลีย หมู่เลือด O แต่งงานกับชายปกติหมู่เลือด AB โอกาสที่ลูกจะมีจีโนไทป์เหมือนพ่อเป็นเท่าไร

18

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ลักษณะของสัตว์ในข้อใดไม่ถูกต้องลักษณะของสัตว์ในข้อใดไม่ถูกต้อง

19

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

นำคลอโรพลาสต์จากพืชใส่ในหลอดทดลองให้แสงและปัจจัยควบคุมที่เหมาะสม แล้วเติม ADP, Pi และ NADP1 ผลที่เกิดขึ้นคือข้อใด ก. น้ำตาลกลูโคส ข. ATP ค. NADPH ง. O2

20

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

ในปลาไม่มีเส้นเลือดใดเมื่อเปรียบเทียบกับเส้นเลือดของคน ก. พัลโมนารีเวน ข. พัลโมนารีอาร์เทอรี ค. อินฟิเรียเวนาคาวา

21

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ปัจจัยข้อใดมีความสัมพันธ์กับการคายน้ำของต้นยางที่สูง 30 เมตรในป่าดิบชื้นน้อยที่สุด

22

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ถ้าผู้ชาย 1 ใน 100 คน แสดงลักษณะเฉพาะที่เกิดจากยีนด้อยที่เกี่ยวเนื่องกับเพศ (sex-linked recessive gene) ความถี่ของผู้หญิงเป็น homozygous recessive เป็นเท่าใด

23

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในข้อใดมีลักษณะเหมือนกับต้นกล้วยไม้กับต้นจามจุรี

24

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

ถ้ากระบวนการสร้าง ATP ในไมทคอนเดรียถูกยับยั้งจะเกิดผลอย่างไร

25

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

สนเขา หญ้าถอดปล้องและปรงมีลักษณะร่วมกันที่สำคัญในข้อใด ก. ไม่มีผนังรังไข่ ข. ไม่มีเมล็ด ค. สร้างสปอร์ที่ปลายยอดและปลายกิ่ง

26

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

ไมโทคอนเดรียและคลอโรพลาสต์มีระบบการถ่ายทอดอิเล็กตรอนอยู่ตรงบริเวณใด ตามลำดับไมโทคอนเดรียและคลอโรพลาสต์มีระบบการถ่ายทอดอิเล็กตรอนอยู่ตรงบริเวณใด ตามลำดับ

27

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

จากกราฟแสดงปริมาณสารที่พบในท่อของหน่วยไตส่วนต่างๆ สาร A เป็นสารใดจากกราฟแสดงปริมาณสารที่พบในท่อของหน่วยไตส่วนต่างๆ สาร A เป็นสารใด

28

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

จากพีระมิดจำนวน สิ่งมีชีวิต A ควรเป็นพวกใด ก. ปรสิต ข. เชื้อโรค ค. ผู้ล่าจากพีระมิดจำนวน สิ่งมีชีวิต A ควรเป็นพวกใด
ก. ปรสิต
ข. เชื้อโรค
ค. ผู้ล่า

29

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

โอโอโกเนียมที่มีจำนวนโครโมโซม 2a = 6 โอโอไซต์ระยะที่ 2 จะมีลักษณะของโครโมโซมเป็นอย่างไร

30

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ข้อใดแสดงการเกิดพฤติกรรมการดูดนมของเด็กอ่อนได้อย่างถูกต้อง

31

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

จากภาพตัดขวางของใบพืชชนิดหนึ่ง การผลิตน้ำตาลที่มีคาร์บอน 3 อะตอม หลังจากตรึง CO2 แล้ว เกิดขึ้นในเซลล์ข้อใดจากภาพตัดขวางของใบพืชชนิดหนึ่ง การผลิตน้ำตาลที่มีคาร์บอน 3 อะตอม หลังจากตรึง CO2 แล้ว เกิดขึ้นในเซลล์ข้อใด

32

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นลำดับการลำเลียงกรดไขมันโมเลกุลใหญ่จากเซลล์บุผิวของลำไส้เล็ก

33

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ระบบนิเวศในข้อใดมีความสมบูรณ์น้อยที่สุด

34

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ถ้าการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของแม่ผิดปกติ โดยโครโมโซม X ไม่แยกออกจากกัน จะมีโอกาสทำให้เกิดลูกที่ผิดปกติแบบใด

35

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

สิ่งมีชีวิตในข้อใดที่มีความสัมพันธ์คล้ายคลึงกับเพลี้ยอ่อนและมดบางชนิด ก. แบคทีเรียเรืองแสงกับปลาในทะเลลึก ข. สาหร่ายกับราบางชนิด ค. ปูเสฉวนกับดอกไม้ทะเล

36

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

เซลล์ของสิ่งมีชีวิตในข้อใดที่มีออร์แกเนลล์ 3 ชนิดที่มีเยื่อหุ้ม 2 ชั้น

37

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

หญิงปกติหมู่เลือด A มีพ่อเป็นโรคฮีโมฟิเลีย หมู่เลือด O แต่งงานกับชายปกติหมู่เลือด AB โอกาสที่ลูกจะมีจีโนไทป์เหมือนพ่อเป็นเท่าไร

38

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ลักษณะของสัตว์ในข้อใดไม่ถูกต้องลักษณะของสัตว์ในข้อใดไม่ถูกต้อง

39

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

นำคลอโรพลาสต์จากพืชใส่ในหลอดทดลองให้แสงและปัจจัยควบคุมที่เหมาะสม แล้วเติม ADP, Pi และ NADP1 ผลที่เกิดขึ้นคือข้อใด ก. น้ำตาลกลูโคส ข. ATP ค. NADPH ง. O2

40

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

ในปลาไม่มีเส้นเลือดใดเมื่อเปรียบเทียบกับเส้นเลือดของคน ก. พัลโมนารีเวน ข. พัลโมนารีอาร์เทอรี ค. อินฟิเรียเวนาคาวา

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
13 ก.ค. 2554 SCMB604069 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2544) ชุดที่3 20 ข้อ 7,911 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
1 ธ.ค. 2554 SCMB605546 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2545) ชุดที่4 20 ข้อ 7,242 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 ก.พ. 2555 SCMB607091 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง มรดกทางพันธุกรรม ชุดที่4 10 ข้อ 12,600 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 ก.ย. 2554 SCMB605121 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2547) ชุดที่2 20 ข้อ 8,586 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 ต.ค. 2558 SCMB612894 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์(2552) ชุดที่5 20 ข้อ 3,003 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
21 ส.ค. 2555 SCMB608146 แนวข้อสอบ PAT 2 ปี 2553 ชุดที่ 2 20 ข้อ 62,528 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
27 มิ.ย. 2556 SCMB610045 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2546) ชุดที่4 20 ข้อ 9,271 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 ก.ย. 2554 SCMB605120 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2547) ชุดที่1 20 ข้อ 9,733 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
13 ก.ค. 2554 SCMB604068 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2544) ชุดที่2 20 ข้อ 16,161 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ก.ค. 2554 SCMB604147 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2544) ชุดที่8 20 ข้อ 8,930 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน