ป.1

วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 ชุดที่3

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: TEPA100409

จำนวนข้อ

: 38 ข้อ

วิชา

: การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ระดับชั้น

: ป.1

สร้างเมื่อ

: 26 ส.ค. 52 เวลา 13:50 น.

ตัวชี้ชัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

งานประดิษฐ์ , งานเกษตร

ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/38
คำถาม :

เราควรใช้สิ่งใด ขุดวัชพืชที่โคนต้นไม้เล็กๆ

2

ข้อที่ 2/38
คำถาม :

ข้อใดคือ ประโยชน์ที่สำคัญที่สุดที่ได้จากการประดิษฐ์เศษวัสดุ

3

ข้อที่ 3/38
คำถาม :

ข้อใดเป็นความหมายของเศษวัสดุ

4

ข้อที่ 4/38
คำถาม :

สิ่งของใดทำจากวัสดุที่แตกต่างจากข้ออื่น

5

ข้อที่ 5/38
คำถาม :

อุปกรณ์ชนิดใดที่จะต้องเก็บอย่างระมัดระวัง

6

ข้อที่ 6/38
คำถาม :

เราสามารถใช้สิ่งใด แทนกรรไกรได้ดีที่สุด

7

ข้อที่ 7/38
คำถาม :

ใครเก็บเข็มได้ถูกวิธีและปลอดภัยที่สุด

8

ข้อที่ 8/38
คำถาม :

วิธีการเก็บสะสมวัสดุที่ถูกต้อง ควรเก็บอย่างไร

9

ข้อที่ 9/38
คำถาม :

กระดาษข้อใด เหมาะสำหรับการพับมากที่สุด

10

ข้อที่ 10/38
คำถาม :

ข้อใดเป็นงานประดิษฐ์ของเล่น

11

ข้อที่ 11/38
คำถาม :

แหล่งข้อมูลใด ที่ต้องใช้ตาและหูในการรับรู้มากที่สุด

12

ข้อที่ 12/38
คำถาม :

ข้อใด เปรียบเหมือนสมองของคอมพิวเตอร์

13

ข้อที่ 13/38
คำถาม :

ใครใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์

14

ข้อที่ 14/38
คำถาม :

คอมพิวเตอร์เกี่ยวข้องกับพลังงานใด

15

ข้อที่ 15/38
คำถาม :

ใครนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงาน

16

ข้อที่ 16/38
คำถาม :

สิ่งใดช่วยออกแบบงานประดิษฐ์ได้

17

ข้อที่ 17/38
คำถาม :

ใครนำเทคโนโลยีมาใช้ในงานบ้าน

18

ข้อที่ 18/38
คำถาม :

เราสามารถรับข้อมูลจาก "วิทยุ" ผ่านอวัยวะใด

19

ข้อที่ 19/38
คำถาม :

เมื่อประดิษฐ์ของเล่นเสร็จแล้วควรทำอย่างไรก่อน

20

ข้อที่ 20/38
คำถาม :

เราควรใช้สิ่งใด ขุดวัชพืชที่โคนต้นไม้เล็กๆ

21

ข้อที่ 21/38
คำถาม :

ข้อใดคือ ประโยชน์ที่สำคัญที่สุดที่ได้จากการประดิษฐ์เศษวัสดุ

22

ข้อที่ 22/38
คำถาม :

ข้อใดเป็นความหมายของเศษวัสดุ

23

ข้อที่ 23/38
คำถาม :

สิ่งของใดทำจากวัสดุที่แตกต่างจากข้ออื่น

24

ข้อที่ 24/38
คำถาม :

อุปกรณ์ชนิดใดที่จะต้องเก็บอย่างระมัดระวัง

25

ข้อที่ 25/38
คำถาม :

เราสามารถใช้สิ่งใด แทนกรรไกรได้ดีที่สุด

26

ข้อที่ 26/38
คำถาม :

ใครเก็บเข็มได้ถูกวิธีและปลอดภัยที่สุด

27

ข้อที่ 27/38
คำถาม :

วิธีการเก็บสะสมวัสดุที่ถูกต้อง ควรเก็บอย่างไร

28

ข้อที่ 28/38
คำถาม :

กระดาษข้อใด เหมาะสำหรับการพับมากที่สุด

29

ข้อที่ 29/38
คำถาม :

ข้อใดเป็นงานประดิษฐ์ของเล่น

30

ข้อที่ 30/38
คำถาม :

แหล่งข้อมูลใด ที่ต้องใช้ตาและหูในการรับรู้มากที่สุด

31

ข้อที่ 31/38
คำถาม :

ข้อใด เปรียบเหมือนสมองของคอมพิวเตอร์

32

ข้อที่ 32/38
คำถาม :

ใครใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์

33

ข้อที่ 33/38
คำถาม :

คอมพิวเตอร์เกี่ยวข้องกับพลังงานใด

34

ข้อที่ 34/38
คำถาม :

ใครนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงาน

35

ข้อที่ 35/38
คำถาม :

สิ่งใดช่วยออกแบบงานประดิษฐ์ได้

36

ข้อที่ 36/38
คำถาม :

ใครนำเทคโนโลยีมาใช้ในงานบ้าน

37

ข้อที่ 37/38
คำถาม :

เราสามารถรับข้อมูลจาก "วิทยุ" ผ่านอวัยวะใด

38

ข้อที่ 38/38
คำถาม :

เมื่อประดิษฐ์ของเล่นเสร็จแล้วควรทำอย่างไรก่อน

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
21 ส.ค. 2552 TEPB400283 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4 ชุดที่ 1 20 ข้อ 31,385 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
26 ส.ค. 2552 TEPB600396 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.6 ชุดที่ 3 20 ข้อ 40,531 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
19 ส.ค. 2552 TEPA100122 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 ชุดที่1 15 ข้อ 58,720 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
19 ส.ค. 2552 TEPA100125 วิชาคอมพิวเตอร์ ป.1 5 ข้อ 79,475 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
15 มี.ค. 2553 TEPB501953 เรื่อง งานเกษตรคู่บ้าน ป.5 20 ข้อ 69,816 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
18 มี.ค. 2553 TEMB602027 ข้อสอบ O-Net การงานอาชีพและเทคโนโลยี ปี 2551 ชุดที่ 1 20 ข้อ 155,785 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
26 ส.ค. 2552 TEPA200420 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.2 ชุดที่ 2 19 ข้อ 52,492 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
25 ส.ค. 2552 TEPB500362 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.5 ชุดที่ 4 19 ข้อ 34,659 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ก.ค. 2553 TEPA103091 วิชางานช่างและงานประดิษฐ์ ป.1 ชุดที่2 17 ข้อ 17,197 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
22 ม.ค. 2553 TEPA201216 งานเกษตร ป.2 20 ข้อ 32,104 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน