ป.1

วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 ชุดที่2

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: TEPA100407

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ระดับชั้น

: ป.1

สร้างเมื่อ

: 26 ส.ค. 52 เวลา 13:26 น.

ตัวชี้ชัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

การดูแลและตกแต่งบ้าน , งานเกษตร , เสื้อผ้าและการแต่งกาย

ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ไม้ถูพื้น มีประโยชน์อย่างไร

2

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ถ้าต้องการกวาดเศษใบไม้บนพื้นดิน ควรใช้เครื่องมือใด

3

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

การจัดเก็บหนังสือเข้าตู้หรือชั้น ควรจัดในลักษณะใด

4

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

ใครปฏิบัติตนในการดูแลรักษาบ้านให้น่าอยู่

5

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

เวลากวาดพื้นที่เปียกน้ำ ถ้าไม่ต้องการให้น้ำกระเซ็น ควรทำอย่างไร

6

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

การจัดเก็บเสื้อผ้า ควรแยกตามข้อใด

7

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ใครปฏิบัติตนไม่เหมาะสม

8

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ถุงเท้าที่ซักแล้ว ควรเก็บอย่างไร

9

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ชาม เป็นภาชนะที่เหมาะสำหรับใส่อาหารประเภทใด

10

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

การตั้งสำรับอาหารบนพื้น สิ่งแรกที่ควรปฏิบัติคือข้อใด

11

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ข้อใดคือผลดีของการใช้ผ้าปูโต๊ะอาหาร

12

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

เมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วควรปฏิบัติอย่างไร

13

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

การกระทำในข้อใดที่เป็นประโยชน์ต่อพืชมากที่สุด

14

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ดินที่เหมาะสำหรับการปลูกต้นไม้ ควรมีลักษณะอย่างไร

15

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

วัชพืช หมายถึงอะไร

16

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

การจัดสถานที่เลี้ยงสัตว์ ควรคำนึงถึงเรื่องใดมากที่สุด

17

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ก่อนที่จะนำสุนัขหรือแมวมาเลี้ยงในบ้านควรทำอย่างไรเป็นอันดับแรก

18

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

การรดน้ำต้นไม้ยืนต้น ควรใช้อุปกรณ์ในข้อใด

19

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

วิธีป้องกันไม่ให้เครื่องมือเกษตรชำรุดเสียหายเร็ว ควรทำอย่างไร

20

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

ใครเลือกใช้อุปกรณ์ได้เหมาะสมกับลักษณะของงาน

21

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ไม้ถูพื้น มีประโยชน์อย่างไร

22

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ถ้าต้องการกวาดเศษใบไม้บนพื้นดิน ควรใช้เครื่องมือใด

23

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

การจัดเก็บหนังสือเข้าตู้หรือชั้น ควรจัดในลักษณะใด

24

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

ใครปฏิบัติตนในการดูแลรักษาบ้านให้น่าอยู่

25

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

เวลากวาดพื้นที่เปียกน้ำ ถ้าไม่ต้องการให้น้ำกระเซ็น ควรทำอย่างไร

26

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

การจัดเก็บเสื้อผ้า ควรแยกตามข้อใด

27

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ใครปฏิบัติตนไม่เหมาะสม

28

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ถุงเท้าที่ซักแล้ว ควรเก็บอย่างไร

29

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ชาม เป็นภาชนะที่เหมาะสำหรับใส่อาหารประเภทใด

30

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

การตั้งสำรับอาหารบนพื้น สิ่งแรกที่ควรปฏิบัติคือข้อใด

31

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ข้อใดคือผลดีของการใช้ผ้าปูโต๊ะอาหาร

32

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

เมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วควรปฏิบัติอย่างไร

33

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

การกระทำในข้อใดที่เป็นประโยชน์ต่อพืชมากที่สุด

34

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ดินที่เหมาะสำหรับการปลูกต้นไม้ ควรมีลักษณะอย่างไร

35

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

วัชพืช หมายถึงอะไร

36

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

การจัดสถานที่เลี้ยงสัตว์ ควรคำนึงถึงเรื่องใดมากที่สุด

37

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ก่อนที่จะนำสุนัขหรือแมวมาเลี้ยงในบ้านควรทำอย่างไรเป็นอันดับแรก

38

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

การรดน้ำต้นไม้ยืนต้น ควรใช้อุปกรณ์ในข้อใด

39

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

วิธีป้องกันไม่ให้เครื่องมือเกษตรชำรุดเสียหายเร็ว ควรทำอย่างไร

40

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

ใครเลือกใช้อุปกรณ์ได้เหมาะสมกับลักษณะของงาน

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
20 ก.ค. 2553 TEPA103083 วิชางานบ้าน ป.1 ชุดที่3 18 ข้อ 13,154 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
24 พ.ย. 2552 TEPB400873 วิชางานบ้าน ป.4 ชุดที่1 20 ข้อ 28,746 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
22 ม.ค. 2553 TEPA201216 งานเกษตร ป.2 20 ข้อ 32,104 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
24 พ.ย. 2552 TEPB400877 วิชางานเกษตร ป.4 ชุดที่1 20 ข้อ 34,273 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
26 ส.ค. 2552 TEPA100409 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 ชุดที่3 19 ข้อ 11,529 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
15 ม.ค. 2553 TEPA101164 งานเกษตร ป.1 18 ข้อ 11,193 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
22 พ.ค. 2557 TEMA111884 งานบ้าน 10 ข้อ 31,808 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
30 พ.ย. 2552 TEPB500905 เรื่อง พืชผักสวนครัว ป.5 15 ข้อ 37,873 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
18 มี.ค. 2553 TEMB602027 ข้อสอบ O-Net การงานอาชีพและเทคโนโลยี ปี 2551 ชุดที่ 1 20 ข้อ 155,785 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
15 มี.ค. 2553 TEPB501949 เรื่อง งานบ้านน่ารู้ ป.5 ชุดที่1 15 ข้อ 76,132 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน