ม.6

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2544) ชุดที่1

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SCMB604066

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 13 ก.ค. 54 เวลา 11:26 น.

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ฮอร์โมนเพศของสัตว์มีกระดูกสันหลังเป็นสารประเภทเดียวกับสารในข้อใด

2

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นปฏิกิริยาแรกที่เกิดขึ้นในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง

3

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

แรงดันรากเกี่ยวข้องกับกระบวนการใดมากที่สุด

4

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

คาร์ฐอนไดออกไซด์จากเซลล์เมื่อถูกลำเลียงในกระแสเลือดไปยังจมูก จะไม่ผ่านโครงสร้างในข้อใด

5

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ธาตุในข้อใดไม่พบในโครงสร้างของเซลล์พืช

6

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

พฤติกรรมในข้อใดเกี่ยวข้องกับฟีโรโมน ก. การผลิตกลิ่นของแมลงดานาตัวผู้เพื่อล่อเพศตรงข้ามให้มาหา ข. สุนัขวิ่งหนีเมื่อได้กลิ่นปัสสาวะของสุนัขตัวอื่น ค. ฝูงกวางวิ่งหนีเมื่อได้รับกลิ่นสาบของเสือ

7

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ไมโครทิวบูลจะพบอยู่ในโครงสร้างในข้อใด ก. เส้นใยสปินเดิล ข. เซนทริโอล ค. ส่วนหางของตัวอสุจิของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

8

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

โครงสร้างหรือสารในข้อใดที่พบใน Bacillus, Nostoc และ Streptomyces ก. ไมโครทิวบูล ข. ไรโบโซม ค. เอนโดพลาสมิกเรติคิวลัม ง. RNA

9

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

การรักษาสมดุลของร่างกาย มีการทำให้องค์ประกอบของของเหลวในข้อใดคงที่มากที่สุด ก. รอบๆ เซลล์ ข. ภายในซลล์ ค. ภายในเส้นเลือด

10

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ผู้ผลิตและผู้ย่อยสลายสามารถทำกิจกรรมในข้อใดได้เหมือนกัน ก. ผลิตคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการหายใจ ข. ผลิตโปรตีน ค. ผลิต ATP จากการหายใจแบบใช้ออกซิเจน

11

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

สารอาหารที่ลำไส้เล็กเมื่อถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือด จะถูกลำเลียงไปตามทิศทางในข้อใด ก. โพรทีเรียเวนาคาวา ข. เอออร์ตา ค. ตับ ง. หัวใจ

12

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

การหยอดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอให้เด็ก จะทำให้เกิดสภาวะสร้างภูมิคุ้มกันแบบใด ก. ภูมิคุ้มกันโดยกำเนิด ข. ภูมิคุ้มกันจำเพาะ ค. ภูมิคุ้มกันก่อเอง ง. ภูมิคุ้มกันรับมา

13

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ถ้าขาดวิตามินใดจะมีผลทำให้ประสาทเสื่อมและการทำงานของกล้ามเนื้อผิดปกติ

14

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ในปัจจุบันพบว่าทั้งคลอโรพลาสต์และไมโทคอนกรีตมี DNA ดังนั้นน่าจะพบสิ่งใดอีกในออร์แกเนลส์ทั้งสองดังกล่าว ก. ไรโบโซม ข. กอลจิคอมเพลกซ์ ค. เอนโดพลาสมิกเรติคิวลัม ง. RNA

15

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

กระบวนการในข้อใดที่เกี่ยวข้องกับเยื่อภายในเซลล์มากที่สุด

16

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นจริงสำหรับแป้งและเซลลูโลส

17

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

สีน้ำตาลปนเหลืองในอุจจาระของมนุษย์ เกิดจากข้อใด

18

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

เอนไซม์ในกระบวนการวัฎจักรเครบส์ของพวกยูแคริโอด จะพบอยู่ที่บริเวณใดของไมโทคอนเดรีย ก. แมทริกซ์ ข. เยื่อหุ้มชั้นใน ค. เยื่อหุ้มชั้นนอก ง. บริเวณส่วนอื่นของเยื่อหุ้มชั้นในหรือคริสตา

19

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ลักษณะพันธุกรรมชนิดหนึ่งถูกควบคุมด้วย 5 แอลลีส จำนวนจีโนไทป์ของลักษณ์ดังกล่าวจะมีกี่แบบ

20

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

ในขณะที่ศึกษาเซลล์เยื่อหัวหอมด้วยกล้องจุลทรรศน์ พบว่าภายในจอภาพสว่างแต่ภาพเซลล์ไม่ชัด แม้จะย้อมด้วยไอโอดีนและปรับปุ่มปรับภาพแล้วก็ตาม ปัญหานี้จะแก้ไขตามข้อใด

21

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ฮอร์โมนเพศของสัตว์มีกระดูกสันหลังเป็นสารประเภทเดียวกับสารในข้อใด

22

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นปฏิกิริยาแรกที่เกิดขึ้นในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง

23

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

แรงดันรากเกี่ยวข้องกับกระบวนการใดมากที่สุด

24

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

คาร์ฐอนไดออกไซด์จากเซลล์เมื่อถูกลำเลียงในกระแสเลือดไปยังจมูก จะไม่ผ่านโครงสร้างในข้อใด

25

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ธาตุในข้อใดไม่พบในโครงสร้างของเซลล์พืช

26

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

พฤติกรรมในข้อใดเกี่ยวข้องกับฟีโรโมน ก. การผลิตกลิ่นของแมลงดานาตัวผู้เพื่อล่อเพศตรงข้ามให้มาหา ข. สุนัขวิ่งหนีเมื่อได้กลิ่นปัสสาวะของสุนัขตัวอื่น ค. ฝูงกวางวิ่งหนีเมื่อได้รับกลิ่นสาบของเสือ

27

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ไมโครทิวบูลจะพบอยู่ในโครงสร้างในข้อใด ก. เส้นใยสปินเดิล ข. เซนทริโอล ค. ส่วนหางของตัวอสุจิของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

28

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

โครงสร้างหรือสารในข้อใดที่พบใน Bacillus, Nostoc และ Streptomyces ก. ไมโครทิวบูล ข. ไรโบโซม ค. เอนโดพลาสมิกเรติคิวลัม ง. RNA

29

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

การรักษาสมดุลของร่างกาย มีการทำให้องค์ประกอบของของเหลวในข้อใดคงที่มากที่สุด ก. รอบๆ เซลล์ ข. ภายในซลล์ ค. ภายในเส้นเลือด

30

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ผู้ผลิตและผู้ย่อยสลายสามารถทำกิจกรรมในข้อใดได้เหมือนกัน ก. ผลิตคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการหายใจ ข. ผลิตโปรตีน ค. ผลิต ATP จากการหายใจแบบใช้ออกซิเจน

31

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

สารอาหารที่ลำไส้เล็กเมื่อถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือด จะถูกลำเลียงไปตามทิศทางในข้อใด ก. โพรทีเรียเวนาคาวา ข. เอออร์ตา ค. ตับ ง. หัวใจ

32

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

การหยอดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอให้เด็ก จะทำให้เกิดสภาวะสร้างภูมิคุ้มกันแบบใด ก. ภูมิคุ้มกันโดยกำเนิด ข. ภูมิคุ้มกันจำเพาะ ค. ภูมิคุ้มกันก่อเอง ง. ภูมิคุ้มกันรับมา

33

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ถ้าขาดวิตามินใดจะมีผลทำให้ประสาทเสื่อมและการทำงานของกล้ามเนื้อผิดปกติ

34

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ในปัจจุบันพบว่าทั้งคลอโรพลาสต์และไมโทคอนกรีตมี DNA ดังนั้นน่าจะพบสิ่งใดอีกในออร์แกเนลส์ทั้งสองดังกล่าว ก. ไรโบโซม ข. กอลจิคอมเพลกซ์ ค. เอนโดพลาสมิกเรติคิวลัม ง. RNA

35

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

กระบวนการในข้อใดที่เกี่ยวข้องกับเยื่อภายในเซลล์มากที่สุด

36

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นจริงสำหรับแป้งและเซลลูโลส

37

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

สีน้ำตาลปนเหลืองในอุจจาระของมนุษย์ เกิดจากข้อใด

38

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

เอนไซม์ในกระบวนการวัฎจักรเครบส์ของพวกยูแคริโอด จะพบอยู่ที่บริเวณใดของไมโทคอนเดรีย ก. แมทริกซ์ ข. เยื่อหุ้มชั้นใน ค. เยื่อหุ้มชั้นนอก ง. บริเวณส่วนอื่นของเยื่อหุ้มชั้นในหรือคริสตา

39

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ลักษณะพันธุกรรมชนิดหนึ่งถูกควบคุมด้วย 5 แอลลีส จำนวนจีโนไทป์ของลักษณ์ดังกล่าวจะมีกี่แบบ

40

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

ในขณะที่ศึกษาเซลล์เยื่อหัวหอมด้วยกล้องจุลทรรศน์ พบว่าภายในจอภาพสว่างแต่ภาพเซลล์ไม่ชัด แม้จะย้อมด้วยไอโอดีนและปรับปุ่มปรับภาพแล้วก็ตาม ปัญหานี้จะแก้ไขตามข้อใด

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
17 ส.ค. 2554 SCMB604288 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง ยากับชีวิต ชุดที่1 10 ข้อ 10,782 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 ก.พ. 2555 SCMB607069 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง ยากับชีวิต ชุดที่3 10 ข้อ 5,552 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 ก.ค. 2554 SCMB604209 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง ชีวิตและวิวัฒนาการ ชุดที่1 10 ข้อ 30,757 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 ก.พ. 2555 SCMB607053 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง มรดกทางพันธุกรรม ชุดที่2 10 ข้อ 7,874 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
7 ก.ค. 2554 SCMB604040 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2543) ชุดที่1 20 ข้อ 12,756 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
19 ต.ค. 2558 SCMB612850 แนวข้อสอบ O-NET ชีววิทยา(2550) ชุดที่2 15 ข้อ 3,620 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
21 ส.ค. 2555 SCMB608146 แนวข้อสอบ PAT 2 ปี 2553 ชุดที่ 2 20 ข้อ 62,528 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
7 ก.ค. 2554 SCMB604040 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2543) ชุดที่1 20 ข้อ 12,756 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
21 ส.ค. 2552 SCMB400239 เคมีพื้นฐาน ชุดที่ 6 17 ข้อ 56,285 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 มิ.ย. 2556 SCMB610055 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์(2552) ชุดที่2 20 ข้อ 12,076 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน