ม.6

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ฟิสิกส์(2547) ชุดที่2

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SCMB603974

จำนวนข้อ

: 36 ข้อ

วิชา

: วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 15 มิ.ย. 54 เวลา 10:05 น.

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/36
คำถาม :2

ข้อที่ 2/36
คำถาม :

ในการทดลองวัดการสลายตัวของสารกัมมันตรังสี ปรากฏว่าได้กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกัมมันตรังสีที่นับได้ (ต่อวินาที) กับเวลาเป็นชั่วโมง ดังรูป จงหาว่าในตอนแรกมีจำนวนนิวเคลียสของสารกัมมันตรังสีอยู่เท่าใดในการทดลองวัดการสลายตัวของสารกัมมันตรังสี ปรากฏว่าได้กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกัมมันตรังสีที่นับได้ (ต่อวินาที) กับเวลาเป็นชั่วโมง ดังรูป จงหาว่าในตอนแรกมีจำนวนนิวเคลียสของสารกัมมันตรังสีอยู่เท่าใด

3

ข้อที่ 3/36
คำถาม :

ตัวเหนี่ยวนำมีรีแอกแทนซ์เชิงเหนี่ยวนำ 60 โอห์ม ที่ความถี่ 60 เฮิรตซ์ ถ้านำตัวเหนี่ยวนำนี้ไปต่อกับแหล่งจ่ายไฟกระแสสลับความถี่ 50 เฮิรตซ์ ซึ่งทำให้ได้ 1rms เป็น 3 แอมแปร์ ความต่างศักย์ Vrms คร่อมตัวเหนี่ยวนำเป็นเท่าไร

4

ข้อที่ 4/36
คำถาม :

สปริงเบายาว 40 เซนติเมตร มีค่าคงที่สปริง 100 นิวตันต่อเมตร ผูกปลายข้างหนึ่งของสปริงติดกับมวล 2 กิโลกรัมที่วางอยู่บนโต๊ะ ถ้าจับอีกปลายหนึ่งของสปริงแล้วค่อยๆ ยกขึ้นในแนวดิ่งจนกระทั่งมวลเริ่มลอยขึ้นจากผิวโต๊ะ จงหาความยาวของสปริงขณะนั้น

5

ข้อที่ 5/36
คำถาม :

ลวดทำความร้อนต่อกับความต่างศักย์ 220 โวลต์ จุ่มอยู่ในแก้วกาแฟที่ทำด้วยฉนวน ถ้วยนี้บรรจุน้ำ 200 กรัม พบว่าทำให้อุณหภูมิของน้ำเปลี่ยนจาก 20 องศาเซลเซียสไปเป็น 70 องศาเซลเซียสในเวลาครึ่งนาที จงหากระแสไฟฟ้าที่ผ่านลวดนี้ (ความจุความร้อนจำเพาะของน้ำเป็น 4.2 กิโลจูลต่อกิโลกรัมเคลวิน)

6

ข้อที่ 6/36
คำถาม :

ระดับความเข้มเสียงที่ระยะ 3 เมตร ห่างจากแหล่งกำเนิดวัดได้ 120 เดซิเบล จงหาว่าที่ระยะห่างจากแหล่งกำเนิดเสียงนี้เท่าไร จึงจะวัดระดับความเข้มเสียงได้ 100 เดซิเบล

7

ข้อที่ 7/36
คำถาม :

ลวดขึงดึงสองเส้นให้เสียงที่มีความถี่มูลฐาน 110.0 เฮิรตซ์ และ 110.8 เฮิรตซ์ ตามลำดับ ถ้าดีดลวดทั้งสองเส้นนี้พร้อมกันจะได้ยินเสียงดัง-ค่อยสลับกัน ถามว่าภายใน 20 วินาที จะได้ยินเสียงดังขึ้นกี่ครั้ง

8

ข้อที่ 8/36
คำถาม :

กระจกเว้ามีความยาวโฟกัส 40 เซนติเมตร จะต้องวางวัตถุบนแกนของกระจกห่างจากกระจกเท่าไรจึงจะทำให้เกิดภาพหัวตั้งที่มีขนาดเป็น 4 เท่าของขนาดวัตถุ

9

ข้อที่ 9/36
คำถาม :

ถ้าเลื่อนแท่งแม่เหล็ก M ไปทางขวามือดังรูป กระแสไฟฟ้าที่ผ่านความต้านทาน R ในวงจรทั้งสองเป็นตามข้อใดถ้าเลื่อนแท่งแม่เหล็ก M ไปทางขวามือดังรูป กระแสไฟฟ้าที่ผ่านความต้านทาน R ในวงจรทั้งสองเป็นตามข้อใด

10

ข้อที่ 10/36
คำถาม :

รังสีขนานตกกระทบกระจกเงาราบสองแผ่นซึ่งทำมุม θ กัน ถ้ารังสีสะท้อนทำมุม 30 องศา และ 40 องศา กับแนวรังสีเดิมดังรูป มุม θ เป็นเท่าไรรังสีขนานตกกระทบกระจกเงาราบสองแผ่นซึ่งทำมุม θ กัน ถ้ารังสีสะท้อนทำมุม 30 องศา และ 40 องศา กับแนวรังสีเดิมดังรูป มุม θ เป็นเท่าไร

11

ข้อที่ 11/36
คำถาม :

แบตเตอรี่มีแรงเคลื่อนไฟฟ้าเป็น 15 โวลต์ และความต้านทานภายในเป็น r เมื่อต่อกับตัวต้านทานภายนอก R พบว่ามีความต่างศักย์คร่อม R เป็น 10 โวลต์ และกำลังไฟฟ้าที่ R เป็น 20 วัตต์ จงหาความต้านทานภายใน r

12

ข้อที่ 12/36
คำถาม :

ลิฟต์เครื่องหนึ่งสามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร่งในทิศขึ้นหรือลงได้เท่ากับ ± 1.2 เมตรต่อวินาที2 และทำอัตราเร็วสูงสุดได้เท่ากับ 4.8 เมตรต่อวินาที ถ้าต้องการขนของจากชั้นล่างขึ้นไปยังชั้นที่ 16 ซึ่งมีความสูง 48 เมตร จงหาช่วงเวลาที่สั้นที่สุดในการขนของด้วยลิฟต์ตัวนี้

13

ข้อที่ 13/36
คำถาม :

ลูกตุ้มทรงกลม มวล m ผูกติดกับเชือกเบายาว L เมตร โดยที่ปลายเชือกอีกข้างหนึ่งตรึงไว้กับเพดาน แล้วแกว่งเชือกให้ลูกตุ้มเคลื่อนที่ตามแนววงกลมในระนาบระดับจนเชือกทำมุม θ กับแนวดิ่ง จงหาคาบการเคลื่อนที่ของลูกตุ้ม

14

ข้อที่ 14/36
คำถาม :

วัตถุถูกแรงในแนว X กระทำให้เคลื่อนที่จากตำแหน่ง x = 0 ไปยังตำแหน่ง x = 10 เมตร ภายในเวลา 4 วินาที ถ้าแรงที่ตำแหน่งต่างๆ ของวัตถุแสดงดังกราฟ จงหากำลังงานเฉลี่ยของแรงในช่วงการเคลื่อนที่นี้วัตถุถูกแรงในแนว X กระทำให้เคลื่อนที่จากตำแหน่ง x = 0 ไปยังตำแหน่ง x = 10 เมตร ภายในเวลา 4 วินาที ถ้าแรงที่ตำแหน่งต่างๆ ของวัตถุแสดงดังกราฟ จงหากำลังงานเฉลี่ยของแรงในช่วงการเคลื่อนที่นี้

15

ข้อที่ 15/36
คำถาม :

แสดงความถี่ 7 x 10^14 เฮิรตซ์ ตกกระทบโลหะที่มีค่าฟังก์ชันงาน 4.3 x 10^19 จูล อิเล็กตรอนที่หลุดจากผิวจะมีโมเมนตัมสูงสุดเท่าใด

16

ข้อที่ 16/36
คำถาม :

อิเล็กตรอนประจุ -c โคจรรอบนิวเคลียสประจุ +c ตามแนววงกลมรัศมี r จะมีพลังงานรวมเท่าใดอิเล็กตรอนประจุ -c  โคจรรอบนิวเคลียสประจุ +c ตามแนววงกลมรัศมี r จะมีพลังงานรวมเท่าใด

17

ข้อที่ 17/36
คำถาม :

ถ้าทำให้แก๊สฮีเลียม 1 โมล ร้อนขึ้นจาก 0 องศาเซลเซียส เป็น 100 องศาเซลเซียส ภายใต้ความดันคงตัว 1.0 x 10^3 นิวตันต่อตารางเมตร พลังงานภายในของแก๊สฮีเลียมนี้จะเพิ่มขึ้นเท่าไร

18

ข้อที่ 18/36
คำถาม :

ลวดเส้นหนึ่งถูกขึงระหว่างเสาสองต้น แล้วนำตุ้มน้ำหนัก W มาแขวนไว้ ณ จุดกึ่งกลางของลวด ทำให้ลวดหย่อนลงเล็กน้อยดังรูป ถ้าลวดมีพื้นที่ภาคตัดขวางเท่ากับ A และมีค่ามอดูลัสของยังเท่ากับ Y มุม ของการหย่อนของลวดควรมีค่าเท่าไรในหน่วยเรเดียน ถ้ามุม ∝ มีค่าน้อยมาก (ถ้า ∝ << 1 จะได้ (1 - ∝^2)^n = 1 + n∝^2 โดย n เป็นเลขจริงใดๆ)ลวดเส้นหนึ่งถูกขึงระหว่างเสาสองต้น แล้วนำตุ้มน้ำหนัก W มาแขวนไว้ ณ จุดกึ่งกลางของลวด ทำให้ลวดหย่อนลงเล็กน้อยดังรูป ถ้าลวดมีพื้นที่ภาคตัดขวางเท่ากับ A และมีค่ามอดูลัสของยังเท่ากับ Y มุม  ของการหย่อนของลวดควรมีค่าเท่าไรในหน่วยเรเดียน ถ้ามุม ∝ มีค่าน้อยมาก (ถ้า ∝ << 1 จะได้ (1 - ∝^2)^n = 1 + n∝^2 โดย n เป็นเลขจริงใดๆ)

19

ข้อที่ 19/36
คำถาม :20

ข้อที่ 20/36
คำถาม :

ในการทดลองวัดการสลายตัวของสารกัมมันตรังสี ปรากฏว่าได้กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกัมมันตรังสีที่นับได้ (ต่อวินาที) กับเวลาเป็นชั่วโมง ดังรูป จงหาว่าในตอนแรกมีจำนวนนิวเคลียสของสารกัมมันตรังสีอยู่เท่าใดในการทดลองวัดการสลายตัวของสารกัมมันตรังสี ปรากฏว่าได้กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกัมมันตรังสีที่นับได้ (ต่อวินาที) กับเวลาเป็นชั่วโมง ดังรูป จงหาว่าในตอนแรกมีจำนวนนิวเคลียสของสารกัมมันตรังสีอยู่เท่าใด

21

ข้อที่ 21/36
คำถาม :

ตัวเหนี่ยวนำมีรีแอกแทนซ์เชิงเหนี่ยวนำ 60 โอห์ม ที่ความถี่ 60 เฮิรตซ์ ถ้านำตัวเหนี่ยวนำนี้ไปต่อกับแหล่งจ่ายไฟกระแสสลับความถี่ 50 เฮิรตซ์ ซึ่งทำให้ได้ 1rms เป็น 3 แอมแปร์ ความต่างศักย์ Vrms คร่อมตัวเหนี่ยวนำเป็นเท่าไร

22

ข้อที่ 22/36
คำถาม :

สปริงเบายาว 40 เซนติเมตร มีค่าคงที่สปริง 100 นิวตันต่อเมตร ผูกปลายข้างหนึ่งของสปริงติดกับมวล 2 กิโลกรัมที่วางอยู่บนโต๊ะ ถ้าจับอีกปลายหนึ่งของสปริงแล้วค่อยๆ ยกขึ้นในแนวดิ่งจนกระทั่งมวลเริ่มลอยขึ้นจากผิวโต๊ะ จงหาความยาวของสปริงขณะนั้น

23

ข้อที่ 23/36
คำถาม :

ลวดทำความร้อนต่อกับความต่างศักย์ 220 โวลต์ จุ่มอยู่ในแก้วกาแฟที่ทำด้วยฉนวน ถ้วยนี้บรรจุน้ำ 200 กรัม พบว่าทำให้อุณหภูมิของน้ำเปลี่ยนจาก 20 องศาเซลเซียสไปเป็น 70 องศาเซลเซียสในเวลาครึ่งนาที จงหากระแสไฟฟ้าที่ผ่านลวดนี้ (ความจุความร้อนจำเพาะของน้ำเป็น 4.2 กิโลจูลต่อกิโลกรัมเคลวิน)

24

ข้อที่ 24/36
คำถาม :

ระดับความเข้มเสียงที่ระยะ 3 เมตร ห่างจากแหล่งกำเนิดวัดได้ 120 เดซิเบล จงหาว่าที่ระยะห่างจากแหล่งกำเนิดเสียงนี้เท่าไร จึงจะวัดระดับความเข้มเสียงได้ 100 เดซิเบล

25

ข้อที่ 25/36
คำถาม :

ลวดขึงดึงสองเส้นให้เสียงที่มีความถี่มูลฐาน 110.0 เฮิรตซ์ และ 110.8 เฮิรตซ์ ตามลำดับ ถ้าดีดลวดทั้งสองเส้นนี้พร้อมกันจะได้ยินเสียงดัง-ค่อยสลับกัน ถามว่าภายใน 20 วินาที จะได้ยินเสียงดังขึ้นกี่ครั้ง

26

ข้อที่ 26/36
คำถาม :

กระจกเว้ามีความยาวโฟกัส 40 เซนติเมตร จะต้องวางวัตถุบนแกนของกระจกห่างจากกระจกเท่าไรจึงจะทำให้เกิดภาพหัวตั้งที่มีขนาดเป็น 4 เท่าของขนาดวัตถุ

27

ข้อที่ 27/36
คำถาม :

ถ้าเลื่อนแท่งแม่เหล็ก M ไปทางขวามือดังรูป กระแสไฟฟ้าที่ผ่านความต้านทาน R ในวงจรทั้งสองเป็นตามข้อใดถ้าเลื่อนแท่งแม่เหล็ก M ไปทางขวามือดังรูป กระแสไฟฟ้าที่ผ่านความต้านทาน R ในวงจรทั้งสองเป็นตามข้อใด

28

ข้อที่ 28/36
คำถาม :

รังสีขนานตกกระทบกระจกเงาราบสองแผ่นซึ่งทำมุม θ กัน ถ้ารังสีสะท้อนทำมุม 30 องศา และ 40 องศา กับแนวรังสีเดิมดังรูป มุม θ เป็นเท่าไรรังสีขนานตกกระทบกระจกเงาราบสองแผ่นซึ่งทำมุม θ กัน ถ้ารังสีสะท้อนทำมุม 30 องศา และ 40 องศา กับแนวรังสีเดิมดังรูป มุม θ เป็นเท่าไร

29

ข้อที่ 29/36
คำถาม :

แบตเตอรี่มีแรงเคลื่อนไฟฟ้าเป็น 15 โวลต์ และความต้านทานภายในเป็น r เมื่อต่อกับตัวต้านทานภายนอก R พบว่ามีความต่างศักย์คร่อม R เป็น 10 โวลต์ และกำลังไฟฟ้าที่ R เป็น 20 วัตต์ จงหาความต้านทานภายใน r

30

ข้อที่ 30/36
คำถาม :

ลิฟต์เครื่องหนึ่งสามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร่งในทิศขึ้นหรือลงได้เท่ากับ ± 1.2 เมตรต่อวินาที2 และทำอัตราเร็วสูงสุดได้เท่ากับ 4.8 เมตรต่อวินาที ถ้าต้องการขนของจากชั้นล่างขึ้นไปยังชั้นที่ 16 ซึ่งมีความสูง 48 เมตร จงหาช่วงเวลาที่สั้นที่สุดในการขนของด้วยลิฟต์ตัวนี้

31

ข้อที่ 31/36
คำถาม :

ลูกตุ้มทรงกลม มวล m ผูกติดกับเชือกเบายาว L เมตร โดยที่ปลายเชือกอีกข้างหนึ่งตรึงไว้กับเพดาน แล้วแกว่งเชือกให้ลูกตุ้มเคลื่อนที่ตามแนววงกลมในระนาบระดับจนเชือกทำมุม θ กับแนวดิ่ง จงหาคาบการเคลื่อนที่ของลูกตุ้ม

32

ข้อที่ 32/36
คำถาม :

วัตถุถูกแรงในแนว X กระทำให้เคลื่อนที่จากตำแหน่ง x = 0 ไปยังตำแหน่ง x = 10 เมตร ภายในเวลา 4 วินาที ถ้าแรงที่ตำแหน่งต่างๆ ของวัตถุแสดงดังกราฟ จงหากำลังงานเฉลี่ยของแรงในช่วงการเคลื่อนที่นี้วัตถุถูกแรงในแนว X กระทำให้เคลื่อนที่จากตำแหน่ง x = 0 ไปยังตำแหน่ง x = 10 เมตร ภายในเวลา 4 วินาที ถ้าแรงที่ตำแหน่งต่างๆ ของวัตถุแสดงดังกราฟ จงหากำลังงานเฉลี่ยของแรงในช่วงการเคลื่อนที่นี้

33

ข้อที่ 33/36
คำถาม :

แสดงความถี่ 7 x 10^14 เฮิรตซ์ ตกกระทบโลหะที่มีค่าฟังก์ชันงาน 4.3 x 10^19 จูล อิเล็กตรอนที่หลุดจากผิวจะมีโมเมนตัมสูงสุดเท่าใด

34

ข้อที่ 34/36
คำถาม :

อิเล็กตรอนประจุ -c โคจรรอบนิวเคลียสประจุ +c ตามแนววงกลมรัศมี r จะมีพลังงานรวมเท่าใดอิเล็กตรอนประจุ -c  โคจรรอบนิวเคลียสประจุ +c ตามแนววงกลมรัศมี r จะมีพลังงานรวมเท่าใด

35

ข้อที่ 35/36
คำถาม :

ถ้าทำให้แก๊สฮีเลียม 1 โมล ร้อนขึ้นจาก 0 องศาเซลเซียส เป็น 100 องศาเซลเซียส ภายใต้ความดันคงตัว 1.0 x 10^3 นิวตันต่อตารางเมตร พลังงานภายในของแก๊สฮีเลียมนี้จะเพิ่มขึ้นเท่าไร

36

ข้อที่ 36/36
คำถาม :

ลวดเส้นหนึ่งถูกขึงระหว่างเสาสองต้น แล้วนำตุ้มน้ำหนัก W มาแขวนไว้ ณ จุดกึ่งกลางของลวด ทำให้ลวดหย่อนลงเล็กน้อยดังรูป ถ้าลวดมีพื้นที่ภาคตัดขวางเท่ากับ A และมีค่ามอดูลัสของยังเท่ากับ Y มุม ของการหย่อนของลวดควรมีค่าเท่าไรในหน่วยเรเดียน ถ้ามุม ∝ มีค่าน้อยมาก (ถ้า ∝ << 1 จะได้ (1 - ∝^2)^n = 1 + n∝^2 โดย n เป็นเลขจริงใดๆ)ลวดเส้นหนึ่งถูกขึงระหว่างเสาสองต้น แล้วนำตุ้มน้ำหนัก W มาแขวนไว้ ณ จุดกึ่งกลางของลวด ทำให้ลวดหย่อนลงเล็กน้อยดังรูป ถ้าลวดมีพื้นที่ภาคตัดขวางเท่ากับ A และมีค่ามอดูลัสของยังเท่ากับ Y มุม  ของการหย่อนของลวดควรมีค่าเท่าไรในหน่วยเรเดียน ถ้ามุม ∝ มีค่าน้อยมาก (ถ้า ∝ << 1 จะได้ (1 - ∝^2)^n = 1 + n∝^2 โดย n เป็นเลขจริงใดๆ)

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
29 มิ.ย. 2556 SCMB610062 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์(2553) ชุดที่3 20 ข้อ 13,671 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
24 พ.ค. 2554 SCMB603840 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ฟิสิกส์(2544) ชุดที่3 15 ข้อ 7,673 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
25 ต.ค. 2558 SCMB612869 แนวข้อสอบ O-NET ฟิสิกส์(2550) ชุดที่2 20 ข้อ 3,069 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
10 ก.ค. 2557 SCMB612025 แนวข้อสอบ O-NET ฟิสิกส์ ปี 2552 ชุดที่1 11 ข้อ 23,545 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
9 ส.ค. 2555 SCMB608099 ข้อสอบ PAT 3 ชุดที่ 1 25 ข้อ 117,902 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
28 ต.ค. 2558 SCMB612880 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ชุดที่4 20 ข้อ 2,333 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 ก.พ. 2555 SCMB607054 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง แสงอาทิตย์และพลังงาน ชุดที่3 10 ข้อ 3,094 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
4 ธ.ค. 2556 SCMB611105 แนวข้อสอบ PAT 3 ปี 2552 ชุดที่ 1 25 ข้อ 16,744 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
17 ส.ค. 2554 SCMB604291 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชุดที่1 10 ข้อ 24,133 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
17 ส.ค. 2554 SCMB604287 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม ชุดที่1 10 ข้อ 14,595 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน