ม.6

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ฟิสิกส์(2547) ชุดที่1

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SCMB603973

จำนวนข้อ

: 30 ข้อ

วิชา

: วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 14 มิ.ย. 54 เวลา 17:36 น.

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/30
คำถาม :

ถ้าดึงลูกตุ้มนาฬิกาอย่างง่ายมาข้างๆ เป็นมุม θ0 เล็กๆ กับแนวตั้งแล้วปล่อย ต้องใช้เวลานานเป็นเศษส่วนเท่าไรของคาบ มุมที่ลายแขวนทำกับแนวดิ่งจึงเป็น (θ0)/2 เป็นครั้งแรก

2

ข้อที่ 2/30
คำถาม :

เครื่องบินขนาดเล็กมีมวล 1,430 กิโลกรัม มีพื้นที่ปีก 10 ตารางเมตร ขณะที่เครื่องบินวิ่งด้วยความเร็ว v พบว่า ความเร็วลมใต้ปีกและเหนือปีกประมาณเท่ากับ v และ 1.2v ตามลำดับ ถามว่าเรือบินนี้จะบินด้วยความเร็วต่ำสุดเท่าไร จึงจะบินได้ในแนวระดับพอดี (กำหนดให้ความหนาแน่นของอากาศเท่ากับ 1.3 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)

3

ข้อที่ 3/30
คำถาม :

มอเตอร์ไซด์เหมือนๆ กัน 3 คัน แล่นมาจากปากซอย พอมาถึงกลางซอย คันหนึ่งจอดและดับเครื่องยนต์ นาย ก ซึ่งมีบ้านอยู่สุดซอยจะวัดความแตกต่างของระดับความเข้มเสียงจากมอเตอร์ไซด์ที่ปากซอยกับที่กลางซอยได้กี่เดซิเบล

4

ข้อที่ 4/30
คำถาม :

ลวดตัวนำยาวมากมีกระแสไฟฟ้า I คงที่ไหลผ่าน ถ้าเลื่อนแรงลวดตัวนำ ABCD เข้าหาลวดตัวนำ ดังรูป ในลักษณะที่ต้าน AB และ CD ขนาน และต้าน AC และ BD ตั้งฉากกับลวดตัวนำ ต้องการทราบว่าขนาดของฟลักซ์แม่เหล็กที่ผ่านขดลวดมีค่าเปลี่ยนแปลงอย่างไร และการไหลของกระแสเหนี่ยวนำที่เกิดในวงลวดไหลในทิศทางใดลวดตัวนำยาวมากมีกระแสไฟฟ้า I คงที่ไหลผ่าน ถ้าเลื่อนแรงลวดตัวนำ ABCD เข้าหาลวดตัวนำ ดังรูป ในลักษณะที่ต้าน AB และ CD ขนาน และต้าน AC และ BD ตั้งฉากกับลวดตัวนำ ต้องการทราบว่าขนาดของฟลักซ์แม่เหล็กที่ผ่านขดลวดมีค่าเปลี่ยนแปลงอย่างไร และการไหลของกระแสเหนี่ยวนำที่เกิดในวงลวดไหลในทิศทางใด

5

ข้อที่ 5/30
คำถาม :

ณ เวลา t เท่ากับ 0 อนุภาคมวล m ประจุ +q เคลื่อนที่ตัดแนวแกน X โดยทำมุม θ กับแนวแกน x ด้วยความเร็ว v ดังรูป ถ้ามีสนามไฟฟ้าในทิศ 1 Y ขนาด E ต้องการทราบว่าเวลาผ่านไปนานเท่าไร อนุภาคดังกล่าวจึงเหลือที่ตัดแกน X อีกครั้ง (คิดเฉพาะผลเนื่องจากสนามไฟฟ้าเท่านั้น)ณ เวลา t เท่ากับ 0 อนุภาคมวล m ประจุ +q เคลื่อนที่ตัดแนวแกน X โดยทำมุม θ กับแนวแกน x ด้วยความเร็ว v ดังรูป ถ้ามีสนามไฟฟ้าในทิศ 1 Y ขนาด E ต้องการทราบว่าเวลาผ่านไปนานเท่าไร อนุภาคดังกล่าวจึงเหลือที่ตัดแกน X อีกครั้ง (คิดเฉพาะผลเนื่องจากสนามไฟฟ้าเท่านั้น)

6

ข้อที่ 6/30
คำถาม :

ลูกบอลมวล 0.5 กิโลกรัม ถูกปล่อยจากขอบหน้าต่างสูง 30 เมตร ทำให้ลูกบอลตกลงในแนวดิ่งโดยมีความเร็วต้นเป็นศูนย์ เมื่อเวลาผ่านไป 2 วินาที ลูกบอลนี้จะมีพลังงานจลน์เท่าไร

7

ข้อที่ 7/30
คำถาม :

รถบรรทุกมวล 5,000 กิโลกรัม เคลื่อนที่บนพื้นราบในแนวเส้นตรงด้วยความเร็ว 20 เมตรต่อวินาที ถ้าต้องการให้รถนี้หยุดสนิทในระยะทาง 50 เมตร จะต้องใช้แรงต้านเท่าใด

8

ข้อที่ 8/30
คำถาม :

คานสม่ำเสมอ มวล 3 กิโลกรัม ยาว 100 เซนติเมตร มีไม้หมอนหนุนอยู่ที่จุด P และมีก้อนมวล 9 กิโลกรัม กับ 5 กิโลกรัม แขวนไว้ที่ปลายแต่ละข้างดังรูป ถ้าต้องการให้คานวางตัวตามแนวระดับ เราต้องแขวนมวล 2 กิโลกรัม เพิ่มทางขวาของจุด P ที่ระยะ X ตามข้อใดคานสม่ำเสมอ มวล 3 กิโลกรัม ยาว 100 เซนติเมตร มีไม้หมอนหนุนอยู่ที่จุด P และมีก้อนมวล 9 กิโลกรัม กับ 5 กิโลกรัม แขวนไว้ที่ปลายแต่ละข้างดังรูป ถ้าต้องการให้คานวางตัวตามแนวระดับ เราต้องแขวนมวล 2 กิโลกรัม เพิ่มทางขวาของจุด P ที่ระยะ X ตามข้อใด

9

ข้อที่ 9/30
คำถาม :

จงหาค่าพลังงานจลน์เฉลี่ยของโมเลกุลของแก๊สฮีเลียมที่อุณหภูมิ T เคสวัน กำหนดให้มวลโมเลกุลของแก๊สฮีเลียมเท่ากับ 4 กรัมต่อโมล

10

ข้อที่ 10/30
คำถาม :

อนุภาคประจุ 1 q เคลื่อนที่เป็นวงกลมในสนามแม่เหล็กขนาดสม่ำเสมอ B โดยมีความถี่ในการเคลื่อนที่เป็น f จงหามวลของอนุภาคนี้

11

ข้อที่ 11/30
คำถาม :

มีประจุ +q วางอยู่บนแกน x ณ ตำแหน่ง x – d และประจุ – 2q วางอยู่ ณ ตำแหน่ง x = +d ต้องการทราบว่า ณ ตำแหน่ง x มีค่าเท่าใดที่ศักย์ไฟฟ้าเป็นศูนย์

12

ข้อที่ 12/30
คำถาม :

หม้อแปลงอันหนึ่งเมื่อมีความต่างศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าด้านปฐมภูมิ 230 โวลต์ 0.25 แอมแปร์ ความต่างศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าด้านทุติยภูมิจะเท่ากับ 12 โวลท์ 4.0 แอมแปร์ ตามลำดับ ถามว่าเมื่อเริ่มใช้หม้อแปลงนี้ไป 1 นาที จะมีความร้อนเกิดขึ้นจากหม้อแปลงนี้เท่าใด (กำหนดให้ความต่างเฟสของความต่างศักย์ไฟฟ้ากับกระแสไฟฟ้ามีค่าเป็นศูนย์ทั้งทางด้านปฐมภูมิและด้านทุติยภูมิ)

13

ข้อที่ 13/30
คำถาม :

นักดำน้ำผู้หนึ่งสามารถทนความดันเกจได้มากที่สุดไม่เกิน 1.5 x 10^4 ปาสคาล จงหาว่าในขณะดำน้ำลงไปในแม่น้ำแห่งหนึ่ง เขาสามารถดำน้ำได้ลึกมากที่สุดเท่าไร (กำหนดให้ค่าความหนาแน่นของน้ำเป็น 1,000 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)

14

ข้อที่ 14/30
คำถาม :

แสงความยาวคลื่น 600 นาโนเมตร ผ่านสลิดเดี่ยวกว้าง 0.55 มิลลิเมตร ไปปรากฏเป็นลวดลายการเลี้ยวเบนบนฉาก อยากทราบว่าจะต้องวางฉากทางด้านหลังสลิดห่างจากสลิตกี่เซนติเมตร จึงจะทำให้แถบมืดแถบแรกบนฉากห่างจากจุดกึ่งกลางของแถบสว่างกลางเป็นระยะ 2.4 มิลลิเมตร

15

ข้อที่ 15/30
คำถาม :

แสงเลเซอร์กำลัง 0.6 มิลลิวัตต์ ให้แสงสีแดงที่มีความยาวคลื่น 630 นาโนเมตร จงคำนวณหาจำนวนโฟตอนต่อวินาทีที่ถูกปล่อยออกมา

16

ข้อที่ 16/30
คำถาม :

ถ้าดึงลูกตุ้มนาฬิกาอย่างง่ายมาข้างๆ เป็นมุม θ0 เล็กๆ กับแนวตั้งแล้วปล่อย ต้องใช้เวลานานเป็นเศษส่วนเท่าไรของคาบ มุมที่ลายแขวนทำกับแนวดิ่งจึงเป็น (θ0)/2 เป็นครั้งแรก

17

ข้อที่ 17/30
คำถาม :

เครื่องบินขนาดเล็กมีมวล 1,430 กิโลกรัม มีพื้นที่ปีก 10 ตารางเมตร ขณะที่เครื่องบินวิ่งด้วยความเร็ว v พบว่า ความเร็วลมใต้ปีกและเหนือปีกประมาณเท่ากับ v และ 1.2v ตามลำดับ ถามว่าเรือบินนี้จะบินด้วยความเร็วต่ำสุดเท่าไร จึงจะบินได้ในแนวระดับพอดี (กำหนดให้ความหนาแน่นของอากาศเท่ากับ 1.3 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)

18

ข้อที่ 18/30
คำถาม :

มอเตอร์ไซด์เหมือนๆ กัน 3 คัน แล่นมาจากปากซอย พอมาถึงกลางซอย คันหนึ่งจอดและดับเครื่องยนต์ นาย ก ซึ่งมีบ้านอยู่สุดซอยจะวัดความแตกต่างของระดับความเข้มเสียงจากมอเตอร์ไซด์ที่ปากซอยกับที่กลางซอยได้กี่เดซิเบล

19

ข้อที่ 19/30
คำถาม :

ลวดตัวนำยาวมากมีกระแสไฟฟ้า I คงที่ไหลผ่าน ถ้าเลื่อนแรงลวดตัวนำ ABCD เข้าหาลวดตัวนำ ดังรูป ในลักษณะที่ต้าน AB และ CD ขนาน และต้าน AC และ BD ตั้งฉากกับลวดตัวนำ ต้องการทราบว่าขนาดของฟลักซ์แม่เหล็กที่ผ่านขดลวดมีค่าเปลี่ยนแปลงอย่างไร และการไหลของกระแสเหนี่ยวนำที่เกิดในวงลวดไหลในทิศทางใดลวดตัวนำยาวมากมีกระแสไฟฟ้า I คงที่ไหลผ่าน ถ้าเลื่อนแรงลวดตัวนำ ABCD เข้าหาลวดตัวนำ ดังรูป ในลักษณะที่ต้าน AB และ CD ขนาน และต้าน AC และ BD ตั้งฉากกับลวดตัวนำ ต้องการทราบว่าขนาดของฟลักซ์แม่เหล็กที่ผ่านขดลวดมีค่าเปลี่ยนแปลงอย่างไร และการไหลของกระแสเหนี่ยวนำที่เกิดในวงลวดไหลในทิศทางใด

20

ข้อที่ 20/30
คำถาม :

ณ เวลา t เท่ากับ 0 อนุภาคมวล m ประจุ +q เคลื่อนที่ตัดแนวแกน X โดยทำมุม θ กับแนวแกน x ด้วยความเร็ว v ดังรูป ถ้ามีสนามไฟฟ้าในทิศ 1 Y ขนาด E ต้องการทราบว่าเวลาผ่านไปนานเท่าไร อนุภาคดังกล่าวจึงเหลือที่ตัดแกน X อีกครั้ง (คิดเฉพาะผลเนื่องจากสนามไฟฟ้าเท่านั้น)ณ เวลา t เท่ากับ 0 อนุภาคมวล m ประจุ +q เคลื่อนที่ตัดแนวแกน X โดยทำมุม θ กับแนวแกน x ด้วยความเร็ว v ดังรูป ถ้ามีสนามไฟฟ้าในทิศ 1 Y ขนาด E ต้องการทราบว่าเวลาผ่านไปนานเท่าไร อนุภาคดังกล่าวจึงเหลือที่ตัดแกน X อีกครั้ง (คิดเฉพาะผลเนื่องจากสนามไฟฟ้าเท่านั้น)

21

ข้อที่ 21/30
คำถาม :

ลูกบอลมวล 0.5 กิโลกรัม ถูกปล่อยจากขอบหน้าต่างสูง 30 เมตร ทำให้ลูกบอลตกลงในแนวดิ่งโดยมีความเร็วต้นเป็นศูนย์ เมื่อเวลาผ่านไป 2 วินาที ลูกบอลนี้จะมีพลังงานจลน์เท่าไร

22

ข้อที่ 22/30
คำถาม :

รถบรรทุกมวล 5,000 กิโลกรัม เคลื่อนที่บนพื้นราบในแนวเส้นตรงด้วยความเร็ว 20 เมตรต่อวินาที ถ้าต้องการให้รถนี้หยุดสนิทในระยะทาง 50 เมตร จะต้องใช้แรงต้านเท่าใด

23

ข้อที่ 23/30
คำถาม :

คานสม่ำเสมอ มวล 3 กิโลกรัม ยาว 100 เซนติเมตร มีไม้หมอนหนุนอยู่ที่จุด P และมีก้อนมวล 9 กิโลกรัม กับ 5 กิโลกรัม แขวนไว้ที่ปลายแต่ละข้างดังรูป ถ้าต้องการให้คานวางตัวตามแนวระดับ เราต้องแขวนมวล 2 กิโลกรัม เพิ่มทางขวาของจุด P ที่ระยะ X ตามข้อใดคานสม่ำเสมอ มวล 3 กิโลกรัม ยาว 100 เซนติเมตร มีไม้หมอนหนุนอยู่ที่จุด P และมีก้อนมวล 9 กิโลกรัม กับ 5 กิโลกรัม แขวนไว้ที่ปลายแต่ละข้างดังรูป ถ้าต้องการให้คานวางตัวตามแนวระดับ เราต้องแขวนมวล 2 กิโลกรัม เพิ่มทางขวาของจุด P ที่ระยะ X ตามข้อใด

24

ข้อที่ 24/30
คำถาม :

จงหาค่าพลังงานจลน์เฉลี่ยของโมเลกุลของแก๊สฮีเลียมที่อุณหภูมิ T เคสวัน กำหนดให้มวลโมเลกุลของแก๊สฮีเลียมเท่ากับ 4 กรัมต่อโมล

25

ข้อที่ 25/30
คำถาม :

อนุภาคประจุ 1 q เคลื่อนที่เป็นวงกลมในสนามแม่เหล็กขนาดสม่ำเสมอ B โดยมีความถี่ในการเคลื่อนที่เป็น f จงหามวลของอนุภาคนี้

26

ข้อที่ 26/30
คำถาม :

มีประจุ +q วางอยู่บนแกน x ณ ตำแหน่ง x – d และประจุ – 2q วางอยู่ ณ ตำแหน่ง x = +d ต้องการทราบว่า ณ ตำแหน่ง x มีค่าเท่าใดที่ศักย์ไฟฟ้าเป็นศูนย์

27

ข้อที่ 27/30
คำถาม :

หม้อแปลงอันหนึ่งเมื่อมีความต่างศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าด้านปฐมภูมิ 230 โวลต์ 0.25 แอมแปร์ ความต่างศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าด้านทุติยภูมิจะเท่ากับ 12 โวลท์ 4.0 แอมแปร์ ตามลำดับ ถามว่าเมื่อเริ่มใช้หม้อแปลงนี้ไป 1 นาที จะมีความร้อนเกิดขึ้นจากหม้อแปลงนี้เท่าใด (กำหนดให้ความต่างเฟสของความต่างศักย์ไฟฟ้ากับกระแสไฟฟ้ามีค่าเป็นศูนย์ทั้งทางด้านปฐมภูมิและด้านทุติยภูมิ)

28

ข้อที่ 28/30
คำถาม :

นักดำน้ำผู้หนึ่งสามารถทนความดันเกจได้มากที่สุดไม่เกิน 1.5 x 10^4 ปาสคาล จงหาว่าในขณะดำน้ำลงไปในแม่น้ำแห่งหนึ่ง เขาสามารถดำน้ำได้ลึกมากที่สุดเท่าไร (กำหนดให้ค่าความหนาแน่นของน้ำเป็น 1,000 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)

29

ข้อที่ 29/30
คำถาม :

แสงความยาวคลื่น 600 นาโนเมตร ผ่านสลิดเดี่ยวกว้าง 0.55 มิลลิเมตร ไปปรากฏเป็นลวดลายการเลี้ยวเบนบนฉาก อยากทราบว่าจะต้องวางฉากทางด้านหลังสลิดห่างจากสลิตกี่เซนติเมตร จึงจะทำให้แถบมืดแถบแรกบนฉากห่างจากจุดกึ่งกลางของแถบสว่างกลางเป็นระยะ 2.4 มิลลิเมตร

30

ข้อที่ 30/30
คำถาม :

แสงเลเซอร์กำลัง 0.6 มิลลิวัตต์ ให้แสงสีแดงที่มีความยาวคลื่น 630 นาโนเมตร จงคำนวณหาจำนวนโฟตอนต่อวินาทีที่ถูกปล่อยออกมา

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
24 พ.ค. 2554 SCMB603837 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ฟิสิกส์(2543) ชุดที่2 15 ข้อ 9,125 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
25 ต.ค. 2558 SCMB612869 แนวข้อสอบ O-NET ฟิสิกส์(2550) ชุดที่2 20 ข้อ 3,069 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
10 ก.ค. 2557 SCMB612028 แนวข้อสอบ O-NET ฟิสิกส์ ปี 2552 ชุดที่2 11 ข้อ 24,231 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
9 ส.ค. 2555 SCMB608099 ข้อสอบ PAT 3 ชุดที่ 1 25 ข้อ 117,902 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
11 มี.ค. 2557 SCMB611576 แนวข้อสอบเข้า มข. วิชาฟิสิกส์ ปี 2551 ชุดที่1 27 ข้อ 11,866 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 มิ.ย. 2556 SCMB610056 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์(2552) ชุดที่3 20 ข้อ 12,379 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
28 ต.ค. 2558 SCMB612880 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ชุดที่4 20 ข้อ 2,333 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
4 ก.ค. 2557 SCMB612002 แนวข้อสอบ O-NET ฟิสิกส์ ปี 2549 ชุดที่2 12 ข้อ 12,371 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
22 ส.ค. 2555 SCMB608153 แนวข้อสอบ PAT 2 ปี 2553 ชุดที่ 5 20 ข้อ 24,144 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
10 ก.ค. 2557 SCMB612025 แนวข้อสอบ O-NET ฟิสิกส์ ปี 2552 ชุดที่1 11 ข้อ 23,545 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน