ป.6

วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.6 ชุดที่ 3

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: TEPB600396

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ระดับชั้น

: ป.6

สร้างเมื่อ

: 26 ส.ค. 52 เวลา 11:26 น.

ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/40
คำถาม :

พื้นหินขัดภายในบ้าน ควรทำความสะอาดด้วยวิธีการใด

2

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ถ้าปล่อยให้ทางระบายน้ำในบริเวณบ้านอุดตัน จะมีผลเสียต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด

3

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

การทำความสะอาดบริเวณบ้าน ควรเป็นหน้าที่ของใคร

4

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

การจัดบ้าน ควรยึดหลักใดเป็นสำคัญ

5

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ผลดีของการประกอบอาหารรับประทานเอง

6

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

ถ้าต้องการให้ได้สารอาหารครบถ้วน เราอาจใช้เต้าหู้แทนอาหารประเภทใด

7

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

เมื่อประกอบอาหารเสร็จแล้ว ควรทำอย่างไร

8

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ผ้าชนิดใด เหมาะสำหรับนำมาตัดเย็บเป็นชุดนักเรียน

9

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ถ้าเสื้อลูกไม้ของคุณแม่ขาดเป็นรู ควรซ่อมแซมด้วยวิธีใด

10

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

การเลือกซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูป ควรคำนึงถึงสิ่งใดเป็นอันดับแรก

11

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

การย้ายต้นกล้ามาปลูก ควรใช้เครื่องมือเกษตรชนิดใด เพื่อไม่ให้รากช้ำหรือกระทบกระเทือนมาก

12

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

หลักในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ควรทำอย่างไร

13

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ถ้านำปุ๋ยคอกไปใส่ในพื้นที่ที่เป็นดินทรายจะเกิดผลอย่างไร

14

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ให้กับพืช จะได้ผลอย่างไร

15

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

พืชผักสวนครัวชนิดใดที่สามารถปลูกได้โดยการเพาะเมล็ด

16

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

ถ้าบ้านมีบริเวณกว้างขวาง แล้วต้องการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ควรปลูกแบบใดจึงจะสวยงามและเหมาะสมที่สุด

17

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ถ้าต้องการเลี้ยงสัตว์เพื่อจำหน่าย ควรศึกษาสิ่งใดเป็นอันดับแรก

18

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

สัตว์ชนิดใด นิยมนำมาผสมเทียมมากที่สุด

19

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ปัจจุบันนิยมทำการผสมเทียมสัตว์มากขึ้นเพราะเหตุใด

20

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

การให้อาหารสัตว์ ควรยึดหลักในข้อใด

21

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

พื้นหินขัดภายในบ้าน ควรทำความสะอาดด้วยวิธีการใด

22

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ถ้าปล่อยให้ทางระบายน้ำในบริเวณบ้านอุดตัน จะมีผลเสียต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด

23

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

การทำความสะอาดบริเวณบ้าน ควรเป็นหน้าที่ของใคร

24

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

การจัดบ้าน ควรยึดหลักใดเป็นสำคัญ

25

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ผลดีของการประกอบอาหารรับประทานเอง

26

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

ถ้าต้องการให้ได้สารอาหารครบถ้วน เราอาจใช้เต้าหู้แทนอาหารประเภทใด

27

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

เมื่อประกอบอาหารเสร็จแล้ว ควรทำอย่างไร

28

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ผ้าชนิดใด เหมาะสำหรับนำมาตัดเย็บเป็นชุดนักเรียน

29

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ถ้าเสื้อลูกไม้ของคุณแม่ขาดเป็นรู ควรซ่อมแซมด้วยวิธีใด

30

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

การเลือกซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูป ควรคำนึงถึงสิ่งใดเป็นอันดับแรก

31

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

การย้ายต้นกล้ามาปลูก ควรใช้เครื่องมือเกษตรชนิดใด เพื่อไม่ให้รากช้ำหรือกระทบกระเทือนมาก

32

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

หลักในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ควรทำอย่างไร

33

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ถ้านำปุ๋ยคอกไปใส่ในพื้นที่ที่เป็นดินทรายจะเกิดผลอย่างไร

34

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ให้กับพืช จะได้ผลอย่างไร

35

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

พืชผักสวนครัวชนิดใดที่สามารถปลูกได้โดยการเพาะเมล็ด

36

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

ถ้าบ้านมีบริเวณกว้างขวาง แล้วต้องการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ควรปลูกแบบใดจึงจะสวยงามและเหมาะสมที่สุด

37

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ถ้าต้องการเลี้ยงสัตว์เพื่อจำหน่าย ควรศึกษาสิ่งใดเป็นอันดับแรก

38

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

สัตว์ชนิดใด นิยมนำมาผสมเทียมมากที่สุด

39

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ปัจจุบันนิยมทำการผสมเทียมสัตว์มากขึ้นเพราะเหตุใด

40

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

การให้อาหารสัตว์ ควรยึดหลักในข้อใด

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
23 พ.ย. 2552 TEPA300863 เรื่อง เครื่องมือเกษตร ป.3 17 ข้อ 15,509 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
22 มี.ค. 2553 TEPB602109 งานเกษตรน่ารู้ ป.6 20 ข้อ 96,848 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
24 พ.ย. 2552 TEPB400876 วิชางานบ้าน ป.4 ชุดที่4 12 ข้อ 10,072 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
15 มี.ค. 2553 TEPB501953 เรื่อง งานเกษตรคู่บ้าน ป.5 20 ข้อ 69,816 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ก.ค. 2553 TEPA103085 วิชางานเกษตร ป.1 ชุดที่1 15 ข้อ 17,187 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
15 มี.ค. 2553 TEPB501951 เรื่อง งานบ้านน่ารู้ ป.5 ชุดที่2 15 ข้อ 60,378 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
21 ส.ค. 2552 TEPA300256 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.3 ชุดที่ 2 20 ข้อ 17,696 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
9 มี.ค. 2553 TEPB401845 งานเกษตรคู่บ้าน ป.4 ชุดที่1 15 ข้อ 37,351 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 พ.ย. 2552 TEPA200845 วิชางานบ้าน ป.2 ชุดที่1 15 ข้อ 7,316 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
24 พ.ย. 2552 TEPB400873 วิชางานบ้าน ป.4 ชุดที่1 20 ข้อ 28,746 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน