ม.6

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ฟิสิกส์(2545) ชุดที่1

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SCMB603845

จำนวนข้อ

: 30 ข้อ

วิชา

: วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 27 พ.ค. 54 เวลา 11:36 น.

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/30
คำถาม :

นาย ก มวล m1 และนาย ข มวล m2 ยืนนิ่งอยู่กับพื้นน้ำแข็งเรียบและลื่น ถ้านาย ก ผลักนาย ข ออกไปจนนาย ข มีอัตราเร็ว v2 เทียบกับพื้น นาย ก จะพบว่านาย ข เคลื่อนหนีด้วยความเร็วเท่าใดเทียบกับนาย ก เองนาย ก มวล m1 และนาย ข มวล m2 ยืนนิ่งอยู่กับพื้นน้ำแข็งเรียบและลื่น ถ้านาย ก ผลักนาย ข ออกไปจนนาย ข มีอัตราเร็ว v2 เทียบกับพื้น นาย ก จะพบว่านาย ข เคลื่อนหนีด้วยความเร็วเท่าใดเทียบกับนาย ก เอง

2

ข้อที่ 2/30
คำถาม :

คลื่นดลบนเส้นเชือกมีลักษณะดังรูป เคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว v กราฟข้อใดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัด y ของจุด P (จุดหนึ่งบนเส้นเชือก) กับเวลา t ได้ถูกต้องคลื่นดลบนเส้นเชือกมีลักษณะดังรูป เคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว v กราฟข้อใดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัด y ของจุด P (จุดหนึ่งบนเส้นเชือก) กับเวลา t ได้ถูกต้อง

3

ข้อที่ 3/30
คำถาม :

นาย ก ชวนเพื่อนไปเที่ยวดิสโก้เทค เพื่อนของเขาสวมหมวกสีเขียว เสื้อสีขาวมีลายมังกรสีแดง ในดิสโก้ใช้แสงสว่างจากหลอดไฟสีเขียว นาย ก จะเห็นเพื่อนของเขาแต่งตัวอย่างไร

4

ข้อที่ 4/30
คำถาม :

คลื่นน้ำเคลื่อนที่ผ่านจุดๆ หนึ่งไป 30 ลูกคลื่นในเวลา 1 นาที ถ้าคลื่นนี้เคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว 2 เมตรต่อวินาที จงหาระยะระหว่างสันคลื่นและท้องคลื่นที่อยู่ติดกัน

5

ข้อที่ 5/30
คำถาม :

น้ำไดโอดเหมือนกัน 4 ตัวมาต่อกันดังรูป แล้วต่อเข้ากับแหล่งกำเนิดไฟฟ้าสลับรูปชายน์ ถ้าใช้ออสซิลโลสโคปตรวจดูรูปคลื่นของความต่างศักย์คร่อม R จะได้รูปคลื่นในข้อใดน้ำไดโอดเหมือนกัน 4 ตัวมาต่อกันดังรูป แล้วต่อเข้ากับแหล่งกำเนิดไฟฟ้าสลับรูปชายน์ ถ้าใช้ออสซิลโลสโคปตรวจดูรูปคลื่นของความต่างศักย์คร่อม R จะได้รูปคลื่นในข้อใด

6

ข้อที่ 6/30
คำถาม :

โรงไฟฟ้าขนาด 400 กิโลวัตต์ ส่งกำลังไฟฟ้าผ่านสายไฟที่มีความต้านทาน 0.25 โอห์ม ด้วยความต่างศักย์ 20,000 โวลต์ จงหากำลังที่ต้องสูญเสียไปในรูปความร้อนในสายไฟ

7

ข้อที่ 7/30
คำถาม :

ลวดโลหะขนาดสม่ำเสมอยาว 50 เซนติเมตร วัดความต้านทานได้ 0.4 โอห์ม ถ้าลวดถูกรีดให้เป็นเส้นเล็กลง ขนาดสม่ำเสมอ และมีความยาวเป็น 4 เท่าของความยาวเดิมแล้ว ความต้านทานไฟฟ้าของลวดโลหะเส้นเล็กจะมีค่าเท่าใด

8

ข้อที่ 8/30
คำถาม :

รถยนต์แล่นบนถนนตรงโดยมีความเร็วต้น 15.0 เมตรต่อวินาที ถ้ารถยนต์มีความเร่งคงตัว 3.0 เมตรต่อ (วินาที)^2 ในช่วงเวลานานเท่าไรรถจึงจะมีความเร็วเฉลี่ยเป็นสองเท่าของความเร็วต้น

9

ข้อที่ 9/30
คำถาม :

A และ B เป็นทรงกลมที่มีรัศมีเท่ากัน แต่มวลของ A เป็นสองเท่าของมวลของ B ถ้าปล่อย A ให้ตกลงในแนวดิ่งพร้อมๆ กับที่ขว้าง B ออกไปในแนวระดับดังรูป ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องถ้าไม่คำนึงถึงความต้านทานของอากาศA และ B เป็นทรงกลมที่มีรัศมีเท่ากัน แต่มวลของ A เป็นสองเท่าของมวลของ B ถ้าปล่อย A ให้ตกลงในแนวดิ่งพร้อมๆ กับที่ขว้าง B  ออกไปในแนวระดับดังรูป ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องถ้าไม่คำนึงถึงความต้านทานของอากาศ

10

ข้อที่ 10/30
คำถาม :

สเปกตรัมเส้นสีน้ำเงิน (λ = 440 นาโนเมตร) จากหลอดปรอท มาจากระดับพลังงานสองระดับที่มีพลังงานต่างกันเท่าใด

11

ข้อที่ 11/30
คำถาม :

สปริงเบาตัวหนึ่งถูกอัดไว้ระหว่างรถทดลอง A กับ B ซึ่งมีมวล 1.0 กิโลกรัม และ 2.0 กิโลกรัมตามลำดับ โดยสปริงไม่ได้ผูกติดไว้กับรถทดลองทั้งสอง เมื่อปล่อยให้รถทดลองทั้งสองเคลื่อนที่ออกจากกันด้วยแรงดันของสปริง พบว่าสุดท้ายรถ B มีอัตราเร็ว 0.5 เมตรต่อวินาที จงหางานที่สปริงกระทำต่อระบบสปริงเบาตัวหนึ่งถูกอัดไว้ระหว่างรถทดลอง A กับ B ซึ่งมีมวล 1.0 กิโลกรัม และ 2.0 กิโลกรัมตามลำดับ โดยสปริงไม่ได้ผูกติดไว้กับรถทดลองทั้งสอง เมื่อปล่อยให้รถทดลองทั้งสองเคลื่อนที่ออกจากกันด้วยแรงดันของสปริง พบว่าสุดท้ายรถ B มีอัตราเร็ว 0.5 เมตรต่อวินาที จงหางานที่สปริงกระทำต่อระบบ

12

ข้อที่ 12/30
คำถาม :

คานไม้สม่ำเสมอมวล 4.0 กิโลกรัม ยาว 2.0 เมตร วางอยู่บนพื้นระดับ จงหากำลังเฉลี่ยที่น้อยที่สุดในการออกแรงในแนวดิ่งเพื่อยกปลายคานด้านหนึ่งให้สูงจากพื้นเป็นระยะ 1.0 เมตร ในเวลา 2.0 วินาทีคานไม้สม่ำเสมอมวล 4.0 กิโลกรัม ยาว 2.0 เมตร วางอยู่บนพื้นระดับ จงหากำลังเฉลี่ยที่น้อยที่สุดในการออกแรงในแนวดิ่งเพื่อยกปลายคานด้านหนึ่งให้สูงจากพื้นเป็นระยะ 1.0 เมตร ในเวลา 2.0 วินาที

13

ข้อที่ 13/30
คำถาม :

ถ้าดาวเทียมมวล m โคจรรอบโลกมวล M เป็นวงกลม โดยมีรัศมีวงโคจรเท่ากับ R ขนาดของโมเมนตัมเชิงมุมของดาวเทียมรอบจุดศูนย์กลางโลกเป็นเท่าไร เมื่อ G เป็นค่าคงตัวความโน้มถ่วง

14

ข้อที่ 14/30
คำถาม :

ในการทดลองการแทรกสอดจากสลิตคู่ของยัง ถ้านำแผ่นโพลารอยด์ไปปิดบนช่องสลิต โดยให้แกนของแผ่นโพลารอยด์ตั้งฉากกับความยาวของช่องสลิต สิ่งที่สังเกตได้บนฉากรับภาพจะเป็นไปตามข้อใดในการทดลองการแทรกสอดจากสลิตคู่ของยัง ถ้านำแผ่นโพลารอยด์ไปปิดบนช่องสลิต โดยให้แกนของแผ่นโพลารอยด์ตั้งฉากกับความยาวของช่องสลิต สิ่งที่สังเกตได้บนฉากรับภาพจะเป็นไปตามข้อใด

15

ข้อที่ 15/30
คำถาม :

พัลส์ของแสงถูกส่งผ่านตัวกลางที่แบ่งเป็นชั้นๆ โดยแต่ละชั้นของตัวกลางมีความหนา L และมีค่าดรรชนีหักเหตามที่ระบุในรูป พัลส์ใดใช้เวลาเดินทางผ่านตัวกลางมากที่สุดพัลส์ของแสงถูกส่งผ่านตัวกลางที่แบ่งเป็นชั้นๆ โดยแต่ละชั้นของตัวกลางมีความหนา L และมีค่าดรรชนีหักเหตามที่ระบุในรูป พัลส์ใดใช้เวลาเดินทางผ่านตัวกลางมากที่สุด

16

ข้อที่ 16/30
คำถาม :

นาย ก มวล m1 และนาย ข มวล m2 ยืนนิ่งอยู่กับพื้นน้ำแข็งเรียบและลื่น ถ้านาย ก ผลักนาย ข ออกไปจนนาย ข มีอัตราเร็ว v2 เทียบกับพื้น นาย ก จะพบว่านาย ข เคลื่อนหนีด้วยความเร็วเท่าใดเทียบกับนาย ก เองนาย ก มวล m1 และนาย ข มวล m2 ยืนนิ่งอยู่กับพื้นน้ำแข็งเรียบและลื่น ถ้านาย ก ผลักนาย ข ออกไปจนนาย ข มีอัตราเร็ว v2 เทียบกับพื้น นาย ก จะพบว่านาย ข เคลื่อนหนีด้วยความเร็วเท่าใดเทียบกับนาย ก เอง

17

ข้อที่ 17/30
คำถาม :

คลื่นดลบนเส้นเชือกมีลักษณะดังรูป เคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว v กราฟข้อใดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัด y ของจุด P (จุดหนึ่งบนเส้นเชือก) กับเวลา t ได้ถูกต้องคลื่นดลบนเส้นเชือกมีลักษณะดังรูป เคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว v กราฟข้อใดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัด y ของจุด P (จุดหนึ่งบนเส้นเชือก) กับเวลา t ได้ถูกต้อง

18

ข้อที่ 18/30
คำถาม :

นาย ก ชวนเพื่อนไปเที่ยวดิสโก้เทค เพื่อนของเขาสวมหมวกสีเขียว เสื้อสีขาวมีลายมังกรสีแดง ในดิสโก้ใช้แสงสว่างจากหลอดไฟสีเขียว นาย ก จะเห็นเพื่อนของเขาแต่งตัวอย่างไร

19

ข้อที่ 19/30
คำถาม :

คลื่นน้ำเคลื่อนที่ผ่านจุดๆ หนึ่งไป 30 ลูกคลื่นในเวลา 1 นาที ถ้าคลื่นนี้เคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว 2 เมตรต่อวินาที จงหาระยะระหว่างสันคลื่นและท้องคลื่นที่อยู่ติดกัน

20

ข้อที่ 20/30
คำถาม :

น้ำไดโอดเหมือนกัน 4 ตัวมาต่อกันดังรูป แล้วต่อเข้ากับแหล่งกำเนิดไฟฟ้าสลับรูปชายน์ ถ้าใช้ออสซิลโลสโคปตรวจดูรูปคลื่นของความต่างศักย์คร่อม R จะได้รูปคลื่นในข้อใดน้ำไดโอดเหมือนกัน 4 ตัวมาต่อกันดังรูป แล้วต่อเข้ากับแหล่งกำเนิดไฟฟ้าสลับรูปชายน์ ถ้าใช้ออสซิลโลสโคปตรวจดูรูปคลื่นของความต่างศักย์คร่อม R จะได้รูปคลื่นในข้อใด

21

ข้อที่ 21/30
คำถาม :

โรงไฟฟ้าขนาด 400 กิโลวัตต์ ส่งกำลังไฟฟ้าผ่านสายไฟที่มีความต้านทาน 0.25 โอห์ม ด้วยความต่างศักย์ 20,000 โวลต์ จงหากำลังที่ต้องสูญเสียไปในรูปความร้อนในสายไฟ

22

ข้อที่ 22/30
คำถาม :

ลวดโลหะขนาดสม่ำเสมอยาว 50 เซนติเมตร วัดความต้านทานได้ 0.4 โอห์ม ถ้าลวดถูกรีดให้เป็นเส้นเล็กลง ขนาดสม่ำเสมอ และมีความยาวเป็น 4 เท่าของความยาวเดิมแล้ว ความต้านทานไฟฟ้าของลวดโลหะเส้นเล็กจะมีค่าเท่าใด

23

ข้อที่ 23/30
คำถาม :

รถยนต์แล่นบนถนนตรงโดยมีความเร็วต้น 15.0 เมตรต่อวินาที ถ้ารถยนต์มีความเร่งคงตัว 3.0 เมตรต่อ (วินาที)^2 ในช่วงเวลานานเท่าไรรถจึงจะมีความเร็วเฉลี่ยเป็นสองเท่าของความเร็วต้น

24

ข้อที่ 24/30
คำถาม :

A และ B เป็นทรงกลมที่มีรัศมีเท่ากัน แต่มวลของ A เป็นสองเท่าของมวลของ B ถ้าปล่อย A ให้ตกลงในแนวดิ่งพร้อมๆ กับที่ขว้าง B ออกไปในแนวระดับดังรูป ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องถ้าไม่คำนึงถึงความต้านทานของอากาศA และ B เป็นทรงกลมที่มีรัศมีเท่ากัน แต่มวลของ A เป็นสองเท่าของมวลของ B ถ้าปล่อย A ให้ตกลงในแนวดิ่งพร้อมๆ กับที่ขว้าง B  ออกไปในแนวระดับดังรูป ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องถ้าไม่คำนึงถึงความต้านทานของอากาศ

25

ข้อที่ 25/30
คำถาม :

สเปกตรัมเส้นสีน้ำเงิน (λ = 440 นาโนเมตร) จากหลอดปรอท มาจากระดับพลังงานสองระดับที่มีพลังงานต่างกันเท่าใด

26

ข้อที่ 26/30
คำถาม :

สปริงเบาตัวหนึ่งถูกอัดไว้ระหว่างรถทดลอง A กับ B ซึ่งมีมวล 1.0 กิโลกรัม และ 2.0 กิโลกรัมตามลำดับ โดยสปริงไม่ได้ผูกติดไว้กับรถทดลองทั้งสอง เมื่อปล่อยให้รถทดลองทั้งสองเคลื่อนที่ออกจากกันด้วยแรงดันของสปริง พบว่าสุดท้ายรถ B มีอัตราเร็ว 0.5 เมตรต่อวินาที จงหางานที่สปริงกระทำต่อระบบสปริงเบาตัวหนึ่งถูกอัดไว้ระหว่างรถทดลอง A กับ B ซึ่งมีมวล 1.0 กิโลกรัม และ 2.0 กิโลกรัมตามลำดับ โดยสปริงไม่ได้ผูกติดไว้กับรถทดลองทั้งสอง เมื่อปล่อยให้รถทดลองทั้งสองเคลื่อนที่ออกจากกันด้วยแรงดันของสปริง พบว่าสุดท้ายรถ B มีอัตราเร็ว 0.5 เมตรต่อวินาที จงหางานที่สปริงกระทำต่อระบบ

27

ข้อที่ 27/30
คำถาม :

คานไม้สม่ำเสมอมวล 4.0 กิโลกรัม ยาว 2.0 เมตร วางอยู่บนพื้นระดับ จงหากำลังเฉลี่ยที่น้อยที่สุดในการออกแรงในแนวดิ่งเพื่อยกปลายคานด้านหนึ่งให้สูงจากพื้นเป็นระยะ 1.0 เมตร ในเวลา 2.0 วินาทีคานไม้สม่ำเสมอมวล 4.0 กิโลกรัม ยาว 2.0 เมตร วางอยู่บนพื้นระดับ จงหากำลังเฉลี่ยที่น้อยที่สุดในการออกแรงในแนวดิ่งเพื่อยกปลายคานด้านหนึ่งให้สูงจากพื้นเป็นระยะ 1.0 เมตร ในเวลา 2.0 วินาที

28

ข้อที่ 28/30
คำถาม :

ถ้าดาวเทียมมวล m โคจรรอบโลกมวล M เป็นวงกลม โดยมีรัศมีวงโคจรเท่ากับ R ขนาดของโมเมนตัมเชิงมุมของดาวเทียมรอบจุดศูนย์กลางโลกเป็นเท่าไร เมื่อ G เป็นค่าคงตัวความโน้มถ่วง

29

ข้อที่ 29/30
คำถาม :

ในการทดลองการแทรกสอดจากสลิตคู่ของยัง ถ้านำแผ่นโพลารอยด์ไปปิดบนช่องสลิต โดยให้แกนของแผ่นโพลารอยด์ตั้งฉากกับความยาวของช่องสลิต สิ่งที่สังเกตได้บนฉากรับภาพจะเป็นไปตามข้อใดในการทดลองการแทรกสอดจากสลิตคู่ของยัง ถ้านำแผ่นโพลารอยด์ไปปิดบนช่องสลิต โดยให้แกนของแผ่นโพลารอยด์ตั้งฉากกับความยาวของช่องสลิต สิ่งที่สังเกตได้บนฉากรับภาพจะเป็นไปตามข้อใด

30

ข้อที่ 30/30
คำถาม :

พัลส์ของแสงถูกส่งผ่านตัวกลางที่แบ่งเป็นชั้นๆ โดยแต่ละชั้นของตัวกลางมีความหนา L และมีค่าดรรชนีหักเหตามที่ระบุในรูป พัลส์ใดใช้เวลาเดินทางผ่านตัวกลางมากที่สุดพัลส์ของแสงถูกส่งผ่านตัวกลางที่แบ่งเป็นชั้นๆ โดยแต่ละชั้นของตัวกลางมีความหนา L และมีค่าดรรชนีหักเหตามที่ระบุในรูป พัลส์ใดใช้เวลาเดินทางผ่านตัวกลางมากที่สุด

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
29 ก.พ. 2555 SCMB607055 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง โลกแห่งแสงสี ชุดที่3 10 ข้อ 2,847 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
11 มี.ค. 2557 SCMB611579 แนวข้อสอบเข้า มข. วิชาฟิสิกส์ ปี 2552 ชุดที่2 24 ข้อ 9,973 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 ก.พ. 2555 SCMB607078 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง โลกแห่งแสงสี ชุดที่4 10 ข้อ 3,160 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
28 ต.ค. 2557 SCMB612320 แนวข้อสอบวิชาฟิสิกส์(2549) ชุดที่1 15 ข้อ 13,614 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
2 ธ.ค. 2554 SCMB605555 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง แสงอาทิตย์และพลังงาน ชุดที่2 10 ข้อ 7,264 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
10 มี.ค. 2557 SCMB611572 แนวข้อสอบเข้า มข. วิชาฟิสิกส์ ปี 2550 ชุดที่1 25 ข้อ 9,073 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
24 พ.ค. 2554 SCMB603840 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ฟิสิกส์(2544) ชุดที่3 15 ข้อ 7,673 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
19 มี.ค. 2553 SCMB602059 ข้อสอบ O-Net วิทยาศาสตร์ ปี 2551 ชุดที่ 3 20 ข้อ 22,864 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
11 มี.ค. 2557 SCMB611578 แนวข้อสอบเข้า มข. วิชาฟิสิกส์ ปี 2552 ชุดที่1 27 ข้อ 15,129 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
21 พ.ย. 2556 SCMB411064 แนวข้อสอบ ฟิสิกส์พื้นฐาน ชุดที่5 16 ข้อ 18,273 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน