ม.6

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาไทย(2545) ชุดที่10

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: THMB603798

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: ภาษาไทย

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 13 พ.ค. 54 เวลา 16:04 น.

ตัวชี้ชัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

การแต่งคำประพันธ์ , วรรณกรรมและวรรณคดี

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ความหมายของคำประพันธ์ต่อไปนี้ “ฉับฉวยชกฉกซ้ำ ฉุบฉับ”

2

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นสารของข้อความต่อไปนี้ “ส่วนเงินที่พ่อได้หรือลูกได้เพราะพ่อนั้น ก็อาศัยที่พ่อเป็นผู้ทำนุบำรุงรักษาบ้านเมือง ราษฎรผู้เจ้าของทรัพย์นั้นก็เฉลี่ยเรี่ยไรกันมาเพื่อจะให้เป็นกำลังที่หาความสุขคุ้มกับค่าที่เหน็ดเหนื่อย ที่ต้องรับการในตำแหน่งอันสูง คือเป็นผู้รักษาความสุขของเขาทั้งปวง เงินนั้นไม่ควรจะนำมาจำหน่ายในการที่ไม่เป็นประโยชน์ ไม่เป็นเรื่อง และเป็นการไม่มีคุณ”

3

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

สารของคำประพันธ์ในข้อใดต่างจากข้ออื่น

4

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

ข้อใดไม่สัมพันธ์กับสารในคำประพันธ์ต่อไปนี้ “นกอยู่ฟ้านกหากไม่เห็นฟ้า ปลาอยู่น้ำย่อมปลาเห็นน้ำไม่ ไส้เดือนไม่เห็นดินว่าฉันใด หนอนย่อมไร้ดวงตารู้อาจม”

5

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นแนวคิดของคำประพันธ์ต่อไปนี้ “ไปฟังคนพูดฟุ้ง ฟั่นเฝือ เท็จและจริงจานเจือ คละเคล้า คือมืดเที่ยวกรีดเถือ ท่านทั่ว ไปนา ฟังจะพาพลอยเข้า พวกเพ้อรังควาน”

6

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

ค่านิยมในข้อใดปรากฏให้เห็นเด่นชัดที่สุดในคำประพันธ์ต่อไปนี้ “ด้วยเรียมรองมุลิกาเป็นข้าบาท เจ้านิราศร้างนุชสุดสงสาร ตามเสด็จโดยแสนกันดาร นมัสการรอยบาทพระศาสดา”

7

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ข้อใดแสดงขนบนิยมในการประพันธ์นิราศ

8

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นทรรศนะเกี่ยวกับผู้หญิงที่ไม่ได้สะท้อนจากเรื่องอิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง

9

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่คำพูดที่แสดงความรักศักดิ์ศรี

10

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ข้อใดแตกต่างจากค่านิยมของสังคมไทยในสมัยโบราณ

11

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

คำประพันธ์ต่อไปนี้สอนเรื่องใด “ผิจะบังบังจงลับ ผิจะจับจับจงมั่น ผิจะคั้นคั้นจนตาย ผิจะหมายหมายจงแท้ ผิจะแก้แก้จงกระจ่าง”

12

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

ข้อใดแสดงค่านิยมที่แตกต่างจากข้ออื่น

13

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ข้อใดแสดงความเชื่อที่ต่างจากข้ออื่น

14

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ปรากฏในข้อความต่อไปนี้ “แต่ในเมือปีนังไม่มีพระเถระ พวกชาวเมืองทั้งพระและคฤหัสถ์จึงสมมติท่านพระครูวัดฉลองให้เป็นพระมหาเถระสำหรับเมืองปีนัง ถ้าสร้างโบสถ์ใหม่ก็นิมนต์ไปผูกพัทธสีมา ถึงฤดูบวชนาคเมื่อก่อนเข้าพรรษาก็นิมนต์ให้ไปนั่งเป็นอุปัชฌาย์บวชนาค และที่สุดแม้พระสงค์เกิดอธิกรณ์ก็นิมนต์ไปให้ไต่สวนพิพากษา”

15

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ข้อใดสะท้อนความเชื่อที่แตกต่างจากข้ออื่น

16

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

คำประพันธ์จากเรื่องนิราศลอนดอนต่อไปนี้ ข้อใดแสดงวัฒนธรรมไทย

17

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ข้อใดไม่สะท้อนความเชื่อของผู้พูด

18

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ได้มุ่งสอนบุคคลเฉพาะกลุ่ม

19

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นสารของคำประพันธ์ต่อไปนี้ “แล้วให้รู้สุภาษิตบัณฑิตพระร่วง ตามกระทรวงผิดชอบคิดสอบสวน ราชาศัพท์รับฟังให้บังควร รู้จงถ้วนถี่ไว้จึงได้การ”

20

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

คำประพันธ์ต่อไปนี้กล่าวถึงศิลปะของไทยประเภทใด “โก้งโค้งกบกดซีกกรอบ ผ่าไม้ครอบคร่อมอกไก่ ไม้ข้างความแขวะเป็นรู สอดเสียบหนูแน่นขันขัด”

21

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ความหมายของคำประพันธ์ต่อไปนี้ “ฉับฉวยชกฉกซ้ำ ฉุบฉับ”

22

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นสารของข้อความต่อไปนี้ “ส่วนเงินที่พ่อได้หรือลูกได้เพราะพ่อนั้น ก็อาศัยที่พ่อเป็นผู้ทำนุบำรุงรักษาบ้านเมือง ราษฎรผู้เจ้าของทรัพย์นั้นก็เฉลี่ยเรี่ยไรกันมาเพื่อจะให้เป็นกำลังที่หาความสุขคุ้มกับค่าที่เหน็ดเหนื่อย ที่ต้องรับการในตำแหน่งอันสูง คือเป็นผู้รักษาความสุขของเขาทั้งปวง เงินนั้นไม่ควรจะนำมาจำหน่ายในการที่ไม่เป็นประโยชน์ ไม่เป็นเรื่อง และเป็นการไม่มีคุณ”

23

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

สารของคำประพันธ์ในข้อใดต่างจากข้ออื่น

24

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

ข้อใดไม่สัมพันธ์กับสารในคำประพันธ์ต่อไปนี้ “นกอยู่ฟ้านกหากไม่เห็นฟ้า ปลาอยู่น้ำย่อมปลาเห็นน้ำไม่ ไส้เดือนไม่เห็นดินว่าฉันใด หนอนย่อมไร้ดวงตารู้อาจม”

25

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นแนวคิดของคำประพันธ์ต่อไปนี้ “ไปฟังคนพูดฟุ้ง ฟั่นเฝือ เท็จและจริงจานเจือ คละเคล้า คือมืดเที่ยวกรีดเถือ ท่านทั่ว ไปนา ฟังจะพาพลอยเข้า พวกเพ้อรังควาน”

26

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

ค่านิยมในข้อใดปรากฏให้เห็นเด่นชัดที่สุดในคำประพันธ์ต่อไปนี้ “ด้วยเรียมรองมุลิกาเป็นข้าบาท เจ้านิราศร้างนุชสุดสงสาร ตามเสด็จโดยแสนกันดาร นมัสการรอยบาทพระศาสดา”

27

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ข้อใดแสดงขนบนิยมในการประพันธ์นิราศ

28

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นทรรศนะเกี่ยวกับผู้หญิงที่ไม่ได้สะท้อนจากเรื่องอิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง

29

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่คำพูดที่แสดงความรักศักดิ์ศรี

30

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ข้อใดแตกต่างจากค่านิยมของสังคมไทยในสมัยโบราณ

31

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

คำประพันธ์ต่อไปนี้สอนเรื่องใด “ผิจะบังบังจงลับ ผิจะจับจับจงมั่น ผิจะคั้นคั้นจนตาย ผิจะหมายหมายจงแท้ ผิจะแก้แก้จงกระจ่าง”

32

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

ข้อใดแสดงค่านิยมที่แตกต่างจากข้ออื่น

33

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ข้อใดแสดงความเชื่อที่ต่างจากข้ออื่น

34

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ปรากฏในข้อความต่อไปนี้ “แต่ในเมือปีนังไม่มีพระเถระ พวกชาวเมืองทั้งพระและคฤหัสถ์จึงสมมติท่านพระครูวัดฉลองให้เป็นพระมหาเถระสำหรับเมืองปีนัง ถ้าสร้างโบสถ์ใหม่ก็นิมนต์ไปผูกพัทธสีมา ถึงฤดูบวชนาคเมื่อก่อนเข้าพรรษาก็นิมนต์ให้ไปนั่งเป็นอุปัชฌาย์บวชนาค และที่สุดแม้พระสงค์เกิดอธิกรณ์ก็นิมนต์ไปให้ไต่สวนพิพากษา”

35

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ข้อใดสะท้อนความเชื่อที่แตกต่างจากข้ออื่น

36

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

คำประพันธ์จากเรื่องนิราศลอนดอนต่อไปนี้ ข้อใดแสดงวัฒนธรรมไทย

37

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ข้อใดไม่สะท้อนความเชื่อของผู้พูด

38

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ได้มุ่งสอนบุคคลเฉพาะกลุ่ม

39

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นสารของคำประพันธ์ต่อไปนี้ “แล้วให้รู้สุภาษิตบัณฑิตพระร่วง ตามกระทรวงผิดชอบคิดสอบสวน ราชาศัพท์รับฟังให้บังควร รู้จงถ้วนถี่ไว้จึงได้การ”

40

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

คำประพันธ์ต่อไปนี้กล่าวถึงศิลปะของไทยประเภทใด “โก้งโค้งกบกดซีกกรอบ ผ่าไม้ครอบคร่อมอกไก่ ไม้ข้างความแขวะเป็นรู สอดเสียบหนูแน่นขันขัด”

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
29 ก.ย. 2552 THMA100608 วิชาภาษาไทยม.1 ชุดที่13 12 ข้อ 50,762 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
15 มิ.ย. 2556 THMA209834 แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่5 20 ข้อ 8,472 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
28 ก.ย. 2552 THMA300597 วิชาภาษาไทยม.3 ชุดที่2 20 ข้อ 34,213 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
8 มิ.ย. 2556 THMB609762 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาไทย(2547) ชุดที่4 20 ข้อ 10,667 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
26 ก.พ. 2553 THPA301645 ภาษาไทย ป.3 ชุดที่1 20 ข้อ 74,966 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
16 มี.ค. 2553 THPB501991 ภาษาไทย ป.5 ชุดที่13 20 ข้อ 21,752 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
28 ก.ย. 2552 THMA300598 วิชาภาษาไทยม.3 ชุดที่3 20 ข้อ 38,294 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
18 ม.ค. 2555 THPB406192 เพลงพื้นบ้าน ป.4 8 ข้อ 72,680 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 มิ.ย. 2553 THPB003007 ภาษาไทย ช่วงชั้นที่2 ชุดที่18 20 ข้อ 19,528 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
19 ส.ค. 2552 THPB500129 วิชาภาษาไทยป.5 ชุดที่9 10 ข้อ 29,637 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน