ม.6

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาไทย(2545) ชุดที่9

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: THMB603797

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: ภาษาไทย

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 13 พ.ค. 54 เวลา 15:41 น.

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ข้อใดใช้เหตุผลในการโน้มน้าวใจ

2

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นเหตุผลของผู้พูดข้อความต่อไปนี้ “ผมชอบรับประทานข้าวเหนียวน้ำกะทิทุเรียนมาก แต่ปีนี้ผมไม่รับประทานเลย เพราะแพทย์ตรวจพบว่าผมเป็นโรคเบาหวาน”

3

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ข้อใดไม่แสดงเหตุผล

4

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นการแสดงทัศนะ

5

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้แสดงทรรศนะประเภทใด “การที่แม่ปูจะสอนลูกปูให้เดินตรง ๆ นั้นยากที่จะสำเร็จ เพราะแบบอย่างการเดินของแม่ปูนั้นมันก็ขดไปขดมาอยู่แล้ว”

6

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

ข้อใดใช้กลวิธีการประพันธ์ต่างกับคำประพันธ์ต่อไปนี้ “โผต้นนั้นผันตนไปต้นโน้น”

7

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ปรากฏในคำประพันธ์ต่อไปนี้ “เอามีดคร่ำตำอกเข้าตำอัก เลือดทะลักหลวมทะลุตลอดสัน นางกระเดือดเสือกดิ้นสิ้นชีวัน เลือดก็ดั้นดาษแดงดังแทงควาย”

8

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ใช้คำประพันธ์ต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 8-9 “สรรแต่หาญสารตัวเหี้ยม เทียมช้างมารช้างหมื่น พื้นโถมศึกฝึกทนศร ร่อนงาส่ายร่ายงาเศียร เรียนเชิงสู้รู้ชนสาร ร่านบ้าแทงแรงบ่ถอย ร้อยคชหนีรี่ขึ้นหน้า ข้าศึกยลขนสยอง ร้องบันเทิงเริงบุกทัพ สรรพอลังการสารอลงกต บทจรคลาดบาทจรคลา ดาพยุหะยืนดื่นพยุหยุทธ์ ดุจพสุธาพังดั่งพสุธาพก ยกคชผายย้ายคชพล” คำประพันธ์ข้างต้นให้ความรู้สึกเด่นชัดที่สุดตามข้อใด

9

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ใช้คำประพันธ์ต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 8-9 “สรรแต่หาญสารตัวเหี้ยม เทียมช้างมารช้างหมื่น พื้นโถมศึกฝึกทนศร ร่อนงาส่ายร่ายงาเศียร เรียนเชิงสู้รู้ชนสาร ร่านบ้าแทงแรงบ่ถอย ร้อยคชหนีรี่ขึ้นหน้า ข้าศึกยลขนสยอง ร้องบันเทิงเริงบุกทัพ สรรพอลังการสารอลงกต บทจรคลาดบาทจรคลา ดาพยุหะยืนดื่นพยุหยุทธ์ ดุจพสุธาพังดั่งพสุธาพก ยกคชผายย้ายคชพล” ข้อใดเป็นลักษณะเด่นที่สุดของคำประพันธ์ข้างต้น

10

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นลักษณะเด่นที่สุดของคำประพันธ์ต่อไปนี้ “ตระการพฤกษ์โอบอ้อม ไศลหลวง ลางยื่นย้อยดอกพวง ร่วงพริ้ง ลางฟ้อนกิ่งถวายดวง ดาวรุ่ง เสมอมุ่งเกษมโศกทิ้ง สิ่งแก้ววิเศษแสวง”

11

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ใช้คำประพันธ์ต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 11-12 “ราตรีก็แม่นมี ขณะดีและร้ายปน ไป่ผิดกะคนๆ คุณโทษประโยชน์ถม” ข้อใดเป็นสารของคำประพันธ์ข้างต้น

12

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

ใช้คำประพันธ์ต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 11-12 “ราตรีก็แม่นมี ขณะดีและร้ายปน ไป่ผิดกะคนๆ คุณโทษประโยชน์ถม” ข้อใดใช้ฉันทลักษณ์ตรงกับคำประพันธ์ข้างต้น

13

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ข้อใดเรียงวรรคเป็นคำประพันธ์ได้อย่างถูกต้อง ก. กลิ่นคนคาวฉาวเหม็นไกล ข. คาวปลาว่าเหม็นคาว ค. ปลาคาวซาวเพียงหน ง. ปลาไม่คาวเท่าคาวคน

14

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ใช้คำประพันธ์ต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 14-15 ก. ฟังต้นไม้สายน้ำย้ำให้หยุด หยุดเสียทีเถิดมนุษย์หยุดสะสม หยุดปรุงแต่งแสร้งตามความนิยม สร้างสังคมโสโครกโลกจึงร้อน ข. สงสารใจ ใจเจ้าเอ๋ยไม่เคยนิ่ง วนและวิ่งคืนและวันหวั่นและไหว เหมือนถูกกายบังคับกักขังใจ ใจจึงได้ดิ้นรนทุกหนทาง ค. กลางคืนคอยเป็นควันอั้นอัดไว้ ครั่นกลางวันก็เป็นไฟไปทุกอย่าง ร่างกายถูกผูกพันสรรพางค์ เป็นสื่อกลางแก่ใจรับใช้การ ง. วงของน้ำทำประกายกับสายแดด ร้อนจะแผดเผาทรายพริบพรายพร่าง ราวกากเพชรเกล็ดโปรยโรยระวาง หาดกรวดกว้างกลางน้ำเริ่มคร่ำครวญ ข้อใดมีภาพพจน์มากกว่าข้ออื่น (ไม่นับภาพพจน์ที่ซ้ำ)

15

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ใช้คำประพันธ์ต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 14-15 ก. ฟังต้นไม้สายน้ำย้ำให้หยุด หยุดเสียทีเถิดมนุษย์หยุดสะสม หยุดปรุงแต่งแสร้งตามความนิยม สร้างสังคมโสโครกโลกจึงร้อน ข. สงสารใจ ใจเจ้าเอ๋ยไม่เคยนิ่ง วนและวิ่งคืนและวันหวั่นและไหว เหมือนถูกกายบังคับกักขังใจ ใจจึงได้ดิ้นรนทุกหนทาง ค. กลางคืนคอยเป็นควันอั้นอัดไว้ ครั่นกลางวันก็เป็นไฟไปทุกอย่าง ร่างกายถูกผูกพันสรรพางค์ เป็นสื่อกลางแก่ใจรับใช้การ ง. วงของน้ำทำประกายกับสายแดด ร้อนจะแผดเผาทรายพริบพรายพร่าง ราวกากเพชรเกล็ดโปรยโรยระวาง หาดกรวดกว้างกลางน้ำเริ่มคร่ำครวญ ข้อใดไม่แสดงแนวคิดของผู้ประพันธ์

16

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นศิลปะการประพันธ์ที่ไม่ปรากฏในคำประพันธ์ต่อไปนี้ “พรากหายใช่พรากร้าง นิรันดร์กาล มีพรากมีพบพาน เพื่อนพ้อง ชิงโศกโศกพาผลาญ เผาจิต วันหนึ่งนั้นจักต้อง กลับร้ายกลายดี”

17

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ข้อใดใช้ภาพพจน์ต่างจากข้ออื่น

18

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ภาพพจน์ประเภทใดไม่ปรากฏในคำประพันธ์ต่อไปนี้ “ดูน้ำวิ่งกลิ้งเชี่ยวเป็นเกลียวกลอก กลับกระฉอกฉาดฉัดฉวัดเฉวียน บ้างพลุ่งพลุ่งวุ้งวนเหมือนกงเกวียน ดูเปลี่ยนเปลี่ยนคว้างคว้างเป็นหว่างวน”

19

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นวัตถุประสงค์ของผู้แต่งคำประพันธ์ต่อไปนี้ “จากใจรวงใจแรงเป็นล้านล้าน ถึงใจด้านใจดำน้ำใจหิน ว่าเลือดเล็ดเม็ดข้าวที่เจ้ากิน จงถวิลทุกข์เทวษทุเรศร้าว”

20

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

ข้อใดไม่มีน้ำเสียงเชิงสบประมาท

21

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ข้อใดใช้เหตุผลในการโน้มน้าวใจ

22

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นเหตุผลของผู้พูดข้อความต่อไปนี้ “ผมชอบรับประทานข้าวเหนียวน้ำกะทิทุเรียนมาก แต่ปีนี้ผมไม่รับประทานเลย เพราะแพทย์ตรวจพบว่าผมเป็นโรคเบาหวาน”

23

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ข้อใดไม่แสดงเหตุผล

24

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นการแสดงทัศนะ

25

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้แสดงทรรศนะประเภทใด “การที่แม่ปูจะสอนลูกปูให้เดินตรง ๆ นั้นยากที่จะสำเร็จ เพราะแบบอย่างการเดินของแม่ปูนั้นมันก็ขดไปขดมาอยู่แล้ว”

26

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

ข้อใดใช้กลวิธีการประพันธ์ต่างกับคำประพันธ์ต่อไปนี้ “โผต้นนั้นผันตนไปต้นโน้น”

27

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ปรากฏในคำประพันธ์ต่อไปนี้ “เอามีดคร่ำตำอกเข้าตำอัก เลือดทะลักหลวมทะลุตลอดสัน นางกระเดือดเสือกดิ้นสิ้นชีวัน เลือดก็ดั้นดาษแดงดังแทงควาย”

28

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ใช้คำประพันธ์ต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 8-9 “สรรแต่หาญสารตัวเหี้ยม เทียมช้างมารช้างหมื่น พื้นโถมศึกฝึกทนศร ร่อนงาส่ายร่ายงาเศียร เรียนเชิงสู้รู้ชนสาร ร่านบ้าแทงแรงบ่ถอย ร้อยคชหนีรี่ขึ้นหน้า ข้าศึกยลขนสยอง ร้องบันเทิงเริงบุกทัพ สรรพอลังการสารอลงกต บทจรคลาดบาทจรคลา ดาพยุหะยืนดื่นพยุหยุทธ์ ดุจพสุธาพังดั่งพสุธาพก ยกคชผายย้ายคชพล” คำประพันธ์ข้างต้นให้ความรู้สึกเด่นชัดที่สุดตามข้อใด

29

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ใช้คำประพันธ์ต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 8-9 “สรรแต่หาญสารตัวเหี้ยม เทียมช้างมารช้างหมื่น พื้นโถมศึกฝึกทนศร ร่อนงาส่ายร่ายงาเศียร เรียนเชิงสู้รู้ชนสาร ร่านบ้าแทงแรงบ่ถอย ร้อยคชหนีรี่ขึ้นหน้า ข้าศึกยลขนสยอง ร้องบันเทิงเริงบุกทัพ สรรพอลังการสารอลงกต บทจรคลาดบาทจรคลา ดาพยุหะยืนดื่นพยุหยุทธ์ ดุจพสุธาพังดั่งพสุธาพก ยกคชผายย้ายคชพล” ข้อใดเป็นลักษณะเด่นที่สุดของคำประพันธ์ข้างต้น

30

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นลักษณะเด่นที่สุดของคำประพันธ์ต่อไปนี้ “ตระการพฤกษ์โอบอ้อม ไศลหลวง ลางยื่นย้อยดอกพวง ร่วงพริ้ง ลางฟ้อนกิ่งถวายดวง ดาวรุ่ง เสมอมุ่งเกษมโศกทิ้ง สิ่งแก้ววิเศษแสวง”

31

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ใช้คำประพันธ์ต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 11-12 “ราตรีก็แม่นมี ขณะดีและร้ายปน ไป่ผิดกะคนๆ คุณโทษประโยชน์ถม” ข้อใดเป็นสารของคำประพันธ์ข้างต้น

32

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

ใช้คำประพันธ์ต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 11-12 “ราตรีก็แม่นมี ขณะดีและร้ายปน ไป่ผิดกะคนๆ คุณโทษประโยชน์ถม” ข้อใดใช้ฉันทลักษณ์ตรงกับคำประพันธ์ข้างต้น

33

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ข้อใดเรียงวรรคเป็นคำประพันธ์ได้อย่างถูกต้อง ก. กลิ่นคนคาวฉาวเหม็นไกล ข. คาวปลาว่าเหม็นคาว ค. ปลาคาวซาวเพียงหน ง. ปลาไม่คาวเท่าคาวคน

34

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ใช้คำประพันธ์ต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 14-15 ก. ฟังต้นไม้สายน้ำย้ำให้หยุด หยุดเสียทีเถิดมนุษย์หยุดสะสม หยุดปรุงแต่งแสร้งตามความนิยม สร้างสังคมโสโครกโลกจึงร้อน ข. สงสารใจ ใจเจ้าเอ๋ยไม่เคยนิ่ง วนและวิ่งคืนและวันหวั่นและไหว เหมือนถูกกายบังคับกักขังใจ ใจจึงได้ดิ้นรนทุกหนทาง ค. กลางคืนคอยเป็นควันอั้นอัดไว้ ครั่นกลางวันก็เป็นไฟไปทุกอย่าง ร่างกายถูกผูกพันสรรพางค์ เป็นสื่อกลางแก่ใจรับใช้การ ง. วงของน้ำทำประกายกับสายแดด ร้อนจะแผดเผาทรายพริบพรายพร่าง ราวกากเพชรเกล็ดโปรยโรยระวาง หาดกรวดกว้างกลางน้ำเริ่มคร่ำครวญ ข้อใดมีภาพพจน์มากกว่าข้ออื่น (ไม่นับภาพพจน์ที่ซ้ำ)

35

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ใช้คำประพันธ์ต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 14-15 ก. ฟังต้นไม้สายน้ำย้ำให้หยุด หยุดเสียทีเถิดมนุษย์หยุดสะสม หยุดปรุงแต่งแสร้งตามความนิยม สร้างสังคมโสโครกโลกจึงร้อน ข. สงสารใจ ใจเจ้าเอ๋ยไม่เคยนิ่ง วนและวิ่งคืนและวันหวั่นและไหว เหมือนถูกกายบังคับกักขังใจ ใจจึงได้ดิ้นรนทุกหนทาง ค. กลางคืนคอยเป็นควันอั้นอัดไว้ ครั่นกลางวันก็เป็นไฟไปทุกอย่าง ร่างกายถูกผูกพันสรรพางค์ เป็นสื่อกลางแก่ใจรับใช้การ ง. วงของน้ำทำประกายกับสายแดด ร้อนจะแผดเผาทรายพริบพรายพร่าง ราวกากเพชรเกล็ดโปรยโรยระวาง หาดกรวดกว้างกลางน้ำเริ่มคร่ำครวญ ข้อใดไม่แสดงแนวคิดของผู้ประพันธ์

36

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นศิลปะการประพันธ์ที่ไม่ปรากฏในคำประพันธ์ต่อไปนี้ “พรากหายใช่พรากร้าง นิรันดร์กาล มีพรากมีพบพาน เพื่อนพ้อง ชิงโศกโศกพาผลาญ เผาจิต วันหนึ่งนั้นจักต้อง กลับร้ายกลายดี”

37

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ข้อใดใช้ภาพพจน์ต่างจากข้ออื่น

38

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ภาพพจน์ประเภทใดไม่ปรากฏในคำประพันธ์ต่อไปนี้ “ดูน้ำวิ่งกลิ้งเชี่ยวเป็นเกลียวกลอก กลับกระฉอกฉาดฉัดฉวัดเฉวียน บ้างพลุ่งพลุ่งวุ้งวนเหมือนกงเกวียน ดูเปลี่ยนเปลี่ยนคว้างคว้างเป็นหว่างวน”

39

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นวัตถุประสงค์ของผู้แต่งคำประพันธ์ต่อไปนี้ “จากใจรวงใจแรงเป็นล้านล้าน ถึงใจด้านใจดำน้ำใจหิน ว่าเลือดเล็ดเม็ดข้าวที่เจ้ากิน จงถวิลทุกข์เทวษทุเรศร้าว”

40

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

ข้อใดไม่มีน้ำเสียงเชิงสบประมาท

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
19 ส.ค. 2552 THPB500110 วิชาภาษาไทยป.5 ชุดที่1 10 ข้อ 38,542 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
21 ส.ค. 2552 THPA200250 วิชาภาษาไทยป.2 ชุดที่2 10 ข้อ 24,901 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
18 ก.พ. 2553 THPA201557 ภาษาไทย ป.2 ชุดที่8 20 ข้อ 44,236 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
18 ส.ค. 2552 THPB400074 วิชาภาษาไทยป.4 ชุดที่6 10 ข้อ 17,433 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 ก.ย. 2552 THMA300613 วิชาภาษาไทยม.3 ชุดที่7 20 ข้อ 40,420 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
21 ส.ค. 2552 THPB000293 วิชาภาษาไทย เรื่องมาตราตัวสะกด ชุดที่2 10 ข้อ 19,076 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
18 ก.พ. 2553 THPA201557 ภาษาไทย ป.2 ชุดที่8 20 ข้อ 44,236 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
19 ส.ค. 2552 THPB500118 วิชาภาษาไทยป.5 ชุดที่5 10 ข้อ 261,850 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
19 ส.ค. 2552 THPB500127 วิชาภาษาไทยป.5 ชุดที่8 10 ข้อ 22,032 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
19 ส.ค. 2552 THPB400105 วิชาภาษาไทยป.4 ชุดที่8 10 ข้อ 24,813 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน