ม.6

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาไทย(2545) ชุดที่8

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: THMB603796

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: ภาษาไทย

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 13 พ.ค. 54 เวลา 15:22 น.

ตัวชี้ชัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

การอ่าน , การเขียน , การพูดในโอกาสต่าง ๆ , การฟังและการดู

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/40
คำถาม :

คำถามใดที่พิธีกรไม่ควรใช้ในการสัมภาษณ์

2

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ข้อใดแสดงว่าผู้ร่วมสนทนาเรื่องการแข่งขันฟุตบอลโลกขาดมารยาทในการพูด

3

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ข้อความใดต่อไปนี้ควรจดบันทึกรายงานการประชุมอยู่ในระเบียบวาระใด “เรื่องชุดกีฬาของโรงเรียนซึ่งที่ประชุมได้มอบหมายให้เลขานุการไปสืบราคาจากร้านต่างๆ ให้ที่ประชุมทราบ เพื่อจะได้พิจารณาลงมติต่อไป”

4

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นข้อความที่ประธานในการประชุมไม่ควรกล่าว

5

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 5-6 “เด็กไทยเดี๋ยวนี้ใกล้เด็กฝรั่งเข้าไปทุกที ตอนนี้ยังไม่ทั่วถึงกันดี อีกไม่กี่ปีจะเป็นฝรั่งสนิท ในเรื่องการแสดงออก ถ้าเติมความเกรงใจอย่างไทยประสมกับความกล้าของฝรั่งจะไปได้สวย ไม่ใช่กล้าๆ เกรงๆ เด็กไทยรู้ว่าตอนไหนกล้า ตอนไหนควรเกรง มีกาลเทศะและบุคคลเป็นตัวกำหนด” ผู้เขียนข้อความข้างต้นมีน้ำเสียงอย่างไร

6

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 5-6 “เด็กไทยเดี๋ยวนี้ใกล้เด็กฝรั่งเข้าไปทุกที ตอนนี้ยังไม่ทั่วถึงกันดี อีกไม่กี่ปีจะเป็นฝรั่งสนิท ในเรื่องการแสดงออก ถ้าเติมความเกรงใจอย่างไทยประสมกับความกล้าของฝรั่งจะไปได้สวย ไม่ใช่กล้าๆ เกรงๆ เด็กไทยรู้ว่าตอนไหนกล้า ตอนไหนควรเกรง มีกาลเทศะและบุคคลเป็นตัวกำหนด” ข้อใดไม่อาจอนุมานได้จากข้อความข้างต้น

7

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นเจตนาของผู้เขียนข้อความต่อไปนี้ “การอยู่ใกล้คนฉลาดนั้น แม้จะอยู่ในนรกก็ยังดีกว่าอยู่ร่วมกับคนโง่บนสวรรค์ เพราะคนฉลาดย่อมแสวงหาความสุขได้ แม้ในเรื่องหรือเหตุการณ์ที่น่าจะเป็นทุกข์ มองในมุมกลับ คนโง่ย่อมประสบความทุกข์แม้ในเรื่องที่น่าเป็นสุข”

8

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถาม 8-9 “ในระยะสั้นเศรษฐกิจไทยยังอยู่บนพื้นฐานของความอ่อนแอ และขาดความสามารถในการแข่งขัน ในระยะกลาง ตราบที่การปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นเกมการเมืองเพื่อหาคะแนนนิยมและแสวงหาอำนาจทางการเมือง” ข้อใดเป็นสารสำคัญของข้อความข้างต้น

9

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถาม 8-9 “ในระยะสั้นเศรษฐกิจไทยยังอยู่บนพื้นฐานของความอ่อนแอ และขาดความสามารถในการแข่งขัน ในระยะกลาง ตราบที่การปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นเกมการเมืองเพื่อหาคะแนนนิยมและแสวงหาอำนาจทางการเมือง” ข้อใดตรงกับทรรศนะของผู้เขียนข้อความข้างต้นมากที่สุด

10

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามต่อข้อ 10-11 “แพทย์ไทยเห็นว่าเด็กไทยกำลังถูกโรคอ้วนรุมเร้าอันเป็นผลจากการกินอาหารฟาสต์ฟู้ด จึงร่วมกันจัดการประกวดการลดน้ำหนักเพื่อขจัดความเสี่ยง เป็นการจูงใจคนทุกวัยให้เห็นความสำคัญของการลดน้ำหนักมากกว่าที่จะปล่อยให้ตัวเองอ้วนต่อไป” ข้อใดคือจุดประสงค์ของผู้เขียนข้อความข้างต้น

11

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามต่อข้อ 10-11 “แพทย์ไทยเห็นว่าเด็กไทยกำลังถูกโรคอ้วนรุมเร้าอันเป็นผลจากการกินอาหารฟาสต์ฟู้ด จึงร่วมกันจัดการประกวดการลดน้ำหนักเพื่อขจัดความเสี่ยง เป็นการจูงใจคนทุกวัยให้เห็นความสำคัญของการลดน้ำหนักมากกว่าที่จะปล่อยให้ตัวเองอ้วนต่อไป” “ความเสี่ยง” ในข้อความข้างต้นหมายถึงข้อใด

12

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 12-13 “ความคิดเชิงบวกเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทำให้โลกน่าอยู่ รู้สึกว่าสถานการณ์ดีขึ้น ใจสู้พลังชีวิตสูง โรคที่รุมเร้าอยู่ก็ถอยไป และเกิดภูมิต้านทานโรค” “ความคิดเชิงบวก” ในข้อความข้างต้นตรงกับข้อใด

13

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 12-13 “ความคิดเชิงบวกเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทำให้โลกน่าอยู่ รู้สึกว่าสถานการณ์ดีขึ้น ใจสู้พลังชีวิตสูง โรคที่รุมเร้าอยู่ก็ถอยไป และเกิดภูมิต้านทานโรค” ข้อใดไม่อาจอนุมานได้จากข้อความข้างต้น

14

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 14-15 “ชีวิตที่ดีไม่ว่าระดับไหนก็ตาม ถ้ามีการดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย ความสุขและความพอใจในชีวิตจะเกิดขึ้นได้ คนที่มีความเป็นอยู่เรียบง่าย ต้องมีความพอแก่ความจำเป็นแล้วหยุดอยู่ตรงนั้น อยู่อย่างเรียบง่ายคือ ไม่เป็นภาระแก่ใคร ไม่เบียดเบียนผู้อื่น รวมทั้งตนเอง” ข้อใดเป็นสารสำคัญของข้อความข้างต้น

15

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 14-15 “ชีวิตที่ดีไม่ว่าระดับไหนก็ตาม ถ้ามีการดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย ความสุขและความพอใจในชีวิตจะเกิดขึ้นได้ คนที่มีความเป็นอยู่เรียบง่าย ต้องมีความพอแก่ความจำเป็นแล้วหยุดอยู่ตรงนั้น อยู่อย่างเรียบง่ายคือ ไม่เป็นภาระแก่ใคร ไม่เบียดเบียนผู้อื่น รวมทั้งตนเอง” ข้อความข้างต้นไม่อาจอนุมานได้ว่าผู้เขียนเป็นคนเช่นไร

16

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นแนวคิดของข้อความต่อไปนี้ “การบำรุงพ่อแม่ไม่ต้องรอจนพ่อแม่แก่เฒ่า ลูกประพฤติตัวดีไม่ทำให้พ่อแม่เดือดร้อนหรือหนักใจ ตรงกันข้าม นำความปลื้มปิติมาสู่พ่อแม่ แค่นั้นก็ถือว่าเป็นการบำรุงพ่อแม่ได้อย่างหนึ่งคือบำรุงหัวใจ”

17

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ข้อใดแสดงแนวคิดของข้อความต่อไปนี้ได้ถูกต้องที่สุด “ชีวิตดังหนึ่งถนนสาธารณะ มีคนทุกประเภทเดินเข้ามาได้บนถนนสายชีวิตของเรา คงเป็นด้วยโชคชะตาที่นำพา บางคนจึงได้มาเดินอย่างยาวไกล บางคนเพียงแค่ผ่านทาง ตัวเราเองก็ต้องไปเดินบนถนนสายชีวิตของคนอื่นเช่นกัน ไม่ว่าเขาหรือเราจะพอใจหรือไม่ก็ตาม”

18

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นประเด็นสำคัญที่สุดของการโต้แย้งในข้อความต่อไปนี้ “ฟุตบอลนั้นดูดีๆ สะท้อนอะไรให้แก่ชีวิตตั้งหลายอย่าง อย่างแรกที่เห็นก็คือความไม่แน่นอน ทีมที่เคยเก่งที่สุดก็ตกรอบ ทีมที่อยู่นอกสายตาก็ผงาดเข้ารอบได้ ทีมเกาหลีและทีมญี่ปุ่น เพื่อนชาวเอเชียของเราก้พิสูจน์ให้เห็นว่า การพัฒนานั้นมีคุณค่า และนั่นเองทำให้คนไทยต้องเริ่มหันมามองตนเอง”

19

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ข้อความโต้แย้งนี้ยังมีข้อสรุปอยู่ที่ส่วนใด (1) ดินในประเทศไทยทั้ง 4 ภาค มีปัญหาเพราะเราดูแลรักษากันไม่ถูกต้อง (2) ในแต่ละภาคจะต้องปรับแนวทางกันให้ดี เพื่อความอยู่รอดอย่างแท้จริง (3) หากไม่สนใจ ไม่ทุ่มเทดูแลอย่างจริงจัง ในอนาคตจะยิ่งเลวร้ายไปใหญ่ (4) เมื่อเห็นที่ดินไม่อุดมสมบูรณ์พบก็หาปุ๋ยเคมีมาใช้ แทนที่จะช่วยได้ กลับทำให้ดินเลวลง

20

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่การโน้มน้าวใจ

21

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

คำถามใดที่พิธีกรไม่ควรใช้ในการสัมภาษณ์

22

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ข้อใดแสดงว่าผู้ร่วมสนทนาเรื่องการแข่งขันฟุตบอลโลกขาดมารยาทในการพูด

23

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ข้อความใดต่อไปนี้ควรจดบันทึกรายงานการประชุมอยู่ในระเบียบวาระใด “เรื่องชุดกีฬาของโรงเรียนซึ่งที่ประชุมได้มอบหมายให้เลขานุการไปสืบราคาจากร้านต่างๆ ให้ที่ประชุมทราบ เพื่อจะได้พิจารณาลงมติต่อไป”

24

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นข้อความที่ประธานในการประชุมไม่ควรกล่าว

25

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 5-6 “เด็กไทยเดี๋ยวนี้ใกล้เด็กฝรั่งเข้าไปทุกที ตอนนี้ยังไม่ทั่วถึงกันดี อีกไม่กี่ปีจะเป็นฝรั่งสนิท ในเรื่องการแสดงออก ถ้าเติมความเกรงใจอย่างไทยประสมกับความกล้าของฝรั่งจะไปได้สวย ไม่ใช่กล้าๆ เกรงๆ เด็กไทยรู้ว่าตอนไหนกล้า ตอนไหนควรเกรง มีกาลเทศะและบุคคลเป็นตัวกำหนด” ผู้เขียนข้อความข้างต้นมีน้ำเสียงอย่างไร

26

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 5-6 “เด็กไทยเดี๋ยวนี้ใกล้เด็กฝรั่งเข้าไปทุกที ตอนนี้ยังไม่ทั่วถึงกันดี อีกไม่กี่ปีจะเป็นฝรั่งสนิท ในเรื่องการแสดงออก ถ้าเติมความเกรงใจอย่างไทยประสมกับความกล้าของฝรั่งจะไปได้สวย ไม่ใช่กล้าๆ เกรงๆ เด็กไทยรู้ว่าตอนไหนกล้า ตอนไหนควรเกรง มีกาลเทศะและบุคคลเป็นตัวกำหนด” ข้อใดไม่อาจอนุมานได้จากข้อความข้างต้น

27

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นเจตนาของผู้เขียนข้อความต่อไปนี้ “การอยู่ใกล้คนฉลาดนั้น แม้จะอยู่ในนรกก็ยังดีกว่าอยู่ร่วมกับคนโง่บนสวรรค์ เพราะคนฉลาดย่อมแสวงหาความสุขได้ แม้ในเรื่องหรือเหตุการณ์ที่น่าจะเป็นทุกข์ มองในมุมกลับ คนโง่ย่อมประสบความทุกข์แม้ในเรื่องที่น่าเป็นสุข”

28

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถาม 8-9 “ในระยะสั้นเศรษฐกิจไทยยังอยู่บนพื้นฐานของความอ่อนแอ และขาดความสามารถในการแข่งขัน ในระยะกลาง ตราบที่การปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นเกมการเมืองเพื่อหาคะแนนนิยมและแสวงหาอำนาจทางการเมือง” ข้อใดเป็นสารสำคัญของข้อความข้างต้น

29

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถาม 8-9 “ในระยะสั้นเศรษฐกิจไทยยังอยู่บนพื้นฐานของความอ่อนแอ และขาดความสามารถในการแข่งขัน ในระยะกลาง ตราบที่การปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นเกมการเมืองเพื่อหาคะแนนนิยมและแสวงหาอำนาจทางการเมือง” ข้อใดตรงกับทรรศนะของผู้เขียนข้อความข้างต้นมากที่สุด

30

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามต่อข้อ 10-11 “แพทย์ไทยเห็นว่าเด็กไทยกำลังถูกโรคอ้วนรุมเร้าอันเป็นผลจากการกินอาหารฟาสต์ฟู้ด จึงร่วมกันจัดการประกวดการลดน้ำหนักเพื่อขจัดความเสี่ยง เป็นการจูงใจคนทุกวัยให้เห็นความสำคัญของการลดน้ำหนักมากกว่าที่จะปล่อยให้ตัวเองอ้วนต่อไป” ข้อใดคือจุดประสงค์ของผู้เขียนข้อความข้างต้น

31

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามต่อข้อ 10-11 “แพทย์ไทยเห็นว่าเด็กไทยกำลังถูกโรคอ้วนรุมเร้าอันเป็นผลจากการกินอาหารฟาสต์ฟู้ด จึงร่วมกันจัดการประกวดการลดน้ำหนักเพื่อขจัดความเสี่ยง เป็นการจูงใจคนทุกวัยให้เห็นความสำคัญของการลดน้ำหนักมากกว่าที่จะปล่อยให้ตัวเองอ้วนต่อไป” “ความเสี่ยง” ในข้อความข้างต้นหมายถึงข้อใด

32

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 12-13 “ความคิดเชิงบวกเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทำให้โลกน่าอยู่ รู้สึกว่าสถานการณ์ดีขึ้น ใจสู้พลังชีวิตสูง โรคที่รุมเร้าอยู่ก็ถอยไป และเกิดภูมิต้านทานโรค” “ความคิดเชิงบวก” ในข้อความข้างต้นตรงกับข้อใด

33

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 12-13 “ความคิดเชิงบวกเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทำให้โลกน่าอยู่ รู้สึกว่าสถานการณ์ดีขึ้น ใจสู้พลังชีวิตสูง โรคที่รุมเร้าอยู่ก็ถอยไป และเกิดภูมิต้านทานโรค” ข้อใดไม่อาจอนุมานได้จากข้อความข้างต้น

34

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 14-15 “ชีวิตที่ดีไม่ว่าระดับไหนก็ตาม ถ้ามีการดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย ความสุขและความพอใจในชีวิตจะเกิดขึ้นได้ คนที่มีความเป็นอยู่เรียบง่าย ต้องมีความพอแก่ความจำเป็นแล้วหยุดอยู่ตรงนั้น อยู่อย่างเรียบง่ายคือ ไม่เป็นภาระแก่ใคร ไม่เบียดเบียนผู้อื่น รวมทั้งตนเอง” ข้อใดเป็นสารสำคัญของข้อความข้างต้น

35

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 14-15 “ชีวิตที่ดีไม่ว่าระดับไหนก็ตาม ถ้ามีการดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย ความสุขและความพอใจในชีวิตจะเกิดขึ้นได้ คนที่มีความเป็นอยู่เรียบง่าย ต้องมีความพอแก่ความจำเป็นแล้วหยุดอยู่ตรงนั้น อยู่อย่างเรียบง่ายคือ ไม่เป็นภาระแก่ใคร ไม่เบียดเบียนผู้อื่น รวมทั้งตนเอง” ข้อความข้างต้นไม่อาจอนุมานได้ว่าผู้เขียนเป็นคนเช่นไร

36

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นแนวคิดของข้อความต่อไปนี้ “การบำรุงพ่อแม่ไม่ต้องรอจนพ่อแม่แก่เฒ่า ลูกประพฤติตัวดีไม่ทำให้พ่อแม่เดือดร้อนหรือหนักใจ ตรงกันข้าม นำความปลื้มปิติมาสู่พ่อแม่ แค่นั้นก็ถือว่าเป็นการบำรุงพ่อแม่ได้อย่างหนึ่งคือบำรุงหัวใจ”

37

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ข้อใดแสดงแนวคิดของข้อความต่อไปนี้ได้ถูกต้องที่สุด “ชีวิตดังหนึ่งถนนสาธารณะ มีคนทุกประเภทเดินเข้ามาได้บนถนนสายชีวิตของเรา คงเป็นด้วยโชคชะตาที่นำพา บางคนจึงได้มาเดินอย่างยาวไกล บางคนเพียงแค่ผ่านทาง ตัวเราเองก็ต้องไปเดินบนถนนสายชีวิตของคนอื่นเช่นกัน ไม่ว่าเขาหรือเราจะพอใจหรือไม่ก็ตาม”

38

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นประเด็นสำคัญที่สุดของการโต้แย้งในข้อความต่อไปนี้ “ฟุตบอลนั้นดูดีๆ สะท้อนอะไรให้แก่ชีวิตตั้งหลายอย่าง อย่างแรกที่เห็นก็คือความไม่แน่นอน ทีมที่เคยเก่งที่สุดก็ตกรอบ ทีมที่อยู่นอกสายตาก็ผงาดเข้ารอบได้ ทีมเกาหลีและทีมญี่ปุ่น เพื่อนชาวเอเชียของเราก้พิสูจน์ให้เห็นว่า การพัฒนานั้นมีคุณค่า และนั่นเองทำให้คนไทยต้องเริ่มหันมามองตนเอง”

39

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ข้อความโต้แย้งนี้ยังมีข้อสรุปอยู่ที่ส่วนใด (1) ดินในประเทศไทยทั้ง 4 ภาค มีปัญหาเพราะเราดูแลรักษากันไม่ถูกต้อง (2) ในแต่ละภาคจะต้องปรับแนวทางกันให้ดี เพื่อความอยู่รอดอย่างแท้จริง (3) หากไม่สนใจ ไม่ทุ่มเทดูแลอย่างจริงจัง ในอนาคตจะยิ่งเลวร้ายไปใหญ่ (4) เมื่อเห็นที่ดินไม่อุดมสมบูรณ์พบก็หาปุ๋ยเคมีมาใช้ แทนที่จะช่วยได้ กลับทำให้ดินเลวลง

40

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่การโน้มน้าวใจ

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
18 ก.ย. 2552 THMA100500 วิชาภาษาไทยม.1 ชุดที่5 15 ข้อ 67,518 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
26 ส.ค. 2552 THPB000436 การอ่านสะกดคำ 9 มาตรา (มาตราแม่ กก) 15 ข้อ 20,529 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
19 ส.ค. 2552 THPB400105 วิชาภาษาไทยป.4 ชุดที่8 10 ข้อ 24,813 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
19 ส.ค. 2552 THPB500112 วิชาภาษาไทยป.5 ชุดที่2 10 ข้อ 27,960 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
15 ม.ค. 2553 THPA101151 ภาษาไทย ป.1 ชุดที่3 20 ข้อ 16,224 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
18 ส.ค. 2552 THPB400075 วิชาภาษาไทยป.4 ชุดที่7 10 ข้อ 16,893 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ส.ค. 2552 THPB600152 วิชาภาษาไทยป.6 ชุดที่6 10 ข้อ 27,850 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
19 ก.พ. 2553 THPA201569 ภาษาไทย ป.2 ชุดที่14 20 ข้อ 152,572 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
18 ก.พ. 2553 THPA201551 ภาษาไทย ป.2 ชุดที่5 19 ข้อ 56,333 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
19 ส.ค. 2552 THPB400105 วิชาภาษาไทยป.4 ชุดที่8 10 ข้อ 24,813 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน