ม.6

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาไทย(2545) ชุดที่7

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: THMB603795

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: ภาษาไทย

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 13 พ.ค. 54 เวลา 15:06 น.

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ข้อใดใช้สันธานบอกความสัมพันธ์ของประโยคแตกต่างจากข้ออื่น

2

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ข้อใดไม่มีวัจนภาษา

3

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้มีส่วนประกอบตรงตามข้อใด “วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและจิตใจรวดเร็ว จนทำให้บางคนไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ // วัยรุ่นควรทำความเข้าใจและเตรียมปรับตัวให้เข้ากับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงความถูกต้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย // เมื่อเกิดปัญหาวัยรุ่นควรปรึกษาผู้ปกครองหรือครู ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางร่างกายหรือทางจิตใจ”

4

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

ข้อใดไม่เป็นประโยคกรรม

5

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ข้อใดใช้ประโยคแสดงเจตนาแตกต่างจากข้ออื่น

6

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ประโยคความซ้อน

7

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ประโยคความเดียว

8

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ข้อใดใช้คำราชาศัพท์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร .............. นำ .............. ทั้งสองไปเข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

9

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ข้อใดใช้ระดับภาษาต่างจากข้ออื่น

10

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

จงเรียงลำดับข้อความต่อไปนี้ตามระดับของภาษาโดยเริ่มจากภาษาระดับทางการ กึ่งทางการ ไม่เป็นททางการและกันเอง ก. ทำไมผู้หญิงที่มีลูกแล้วถึงอ้วน สาเหตุที่คนมักนึกถึงคือแม่เสียดายของที่ลูกกินเหลือ ข. ผู้หญิงที่ปล่อยให้พุงพลุ้ยเป็นพะโล้อย่างนี้ นอกจากจะดูไม่ได้แล้วยังจะตายไวเสียด้วย ค. การประชุมวิชาการเรื่องโรคอ้วนครั้งนี้จัดขึ้น เนื่องจากโรคอ้วนเป็นปัญหาทางสุขภาพที่ทุกประเทศทั่วโลกกำลังประสบอยู่ ง. การลดน้ำหนักด้วยวิธีง่ายๆ นั้น เราจะต้องควบคุมอาหารและหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง

11

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ข้อความตอนใดไม่ใช้ภาษาพูด (1) การลดน้ำหนักที่ถูกวิธีคงหนีไม่พ้นการควบคุมอาหาร (2) เลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ (3) แต่บางคนก็โหมออกกำลังกายจนเหนื่อยล้า (4) บางคนไม่ยอมกินอะไรเลยจนกระทั่งผอมแห้งและเป็นโรคขาดสารอาหาร

12

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

ข้อใดใช้ภาษากระชับ

13

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ข้อใดไม่เหมาะสมที่จะเป็นคำขวัญ

14

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ข้อใดใช้ภาษาเหมาะสมที่สุดในการเขียนรายงาน

15

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

โครงเรื่องรายงานทางวิชาการเรื่อง “สิ่งเสพติดในประเทศไทย” ต่อไปนี้ควรจัดเรื่องตามข้อใดจึงได้ความเป็นลำดับที่ถูกต้อง ก. โทษของสิ่งเสพติด ข. ปัญหาสิ่งเสพติดในประเทศไทย ค. สาเหตุของการติดสิ่งเสพติด ง. ประเภทและชนิดของสิ่งเสพติด จ. การป้องกันมิให้เป็นทาสสิ่งเสพติด

16

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นบทสรุปที่ไม่เหมาะสมที่สุดของเรื่อง “อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย”

17

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ข้อใดใช้กลวิธีการเขียนต่างจากข้ออื่น

18

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้ใช้กลวิธีการเขียนตรงตามข้อใด (1) เมื่อถึงเทศกาลกินเจ ร้านที่ขายอาหารเจจะปักธงเหลือง (2) “เจ” เป็นคำจีน แปลว่า อุโบสถ แต่คำ “เจ” ที่เขียนบนธงนั้นแปลว่า ไม่มีคาว เขียนด้วยสีแดงเป็นสีแห่งมงคล พื้นสีเหลืองของธงเป็นสีของผู้ทรงศีล (3) คนที่กินเจจะไม่กินเนื้อสัตว์และจะถือศีลตลอดเทศกาล

19

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นน้ำเสียงของผู้กล่าวข้อความต่อไปนี้ “ความผิดพลาดครั้งนี้เกิดจากความชุ่ยของกรรมการสรรหาที่เป็นตัวแทนพรรคการเมือง ดันทุรังสวมบทศรีธนญชัยตีความตามกฎหมายเข้าทางตนเองโดยไม่คำนึงถึงผลเสียหายและความยุ่งยากที่จะเกิดขึ้นในอนาคต”

20

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นจุดประสงค์ของผู้กล่าวข้อความต่อไปนี้ “เพื่อหนีจนคนเราเอาทุกอย่าง หาหนทางให้ชีวีนี้เป็นสุข ปล้น ขโมย ปลิ้นปล้อนชุก คดีอุกฉกรรฉ์หลากเกิดจากใด”

21

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ข้อใดใช้สันธานบอกความสัมพันธ์ของประโยคแตกต่างจากข้ออื่น

22

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ข้อใดไม่มีวัจนภาษา

23

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้มีส่วนประกอบตรงตามข้อใด “วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและจิตใจรวดเร็ว จนทำให้บางคนไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ // วัยรุ่นควรทำความเข้าใจและเตรียมปรับตัวให้เข้ากับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงความถูกต้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย // เมื่อเกิดปัญหาวัยรุ่นควรปรึกษาผู้ปกครองหรือครู ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางร่างกายหรือทางจิตใจ”

24

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

ข้อใดไม่เป็นประโยคกรรม

25

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ข้อใดใช้ประโยคแสดงเจตนาแตกต่างจากข้ออื่น

26

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ประโยคความซ้อน

27

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ประโยคความเดียว

28

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ข้อใดใช้คำราชาศัพท์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร .............. นำ .............. ทั้งสองไปเข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

29

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ข้อใดใช้ระดับภาษาต่างจากข้ออื่น

30

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

จงเรียงลำดับข้อความต่อไปนี้ตามระดับของภาษาโดยเริ่มจากภาษาระดับทางการ กึ่งทางการ ไม่เป็นททางการและกันเอง ก. ทำไมผู้หญิงที่มีลูกแล้วถึงอ้วน สาเหตุที่คนมักนึกถึงคือแม่เสียดายของที่ลูกกินเหลือ ข. ผู้หญิงที่ปล่อยให้พุงพลุ้ยเป็นพะโล้อย่างนี้ นอกจากจะดูไม่ได้แล้วยังจะตายไวเสียด้วย ค. การประชุมวิชาการเรื่องโรคอ้วนครั้งนี้จัดขึ้น เนื่องจากโรคอ้วนเป็นปัญหาทางสุขภาพที่ทุกประเทศทั่วโลกกำลังประสบอยู่ ง. การลดน้ำหนักด้วยวิธีง่ายๆ นั้น เราจะต้องควบคุมอาหารและหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง

31

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ข้อความตอนใดไม่ใช้ภาษาพูด (1) การลดน้ำหนักที่ถูกวิธีคงหนีไม่พ้นการควบคุมอาหาร (2) เลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ (3) แต่บางคนก็โหมออกกำลังกายจนเหนื่อยล้า (4) บางคนไม่ยอมกินอะไรเลยจนกระทั่งผอมแห้งและเป็นโรคขาดสารอาหาร

32

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

ข้อใดใช้ภาษากระชับ

33

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ข้อใดไม่เหมาะสมที่จะเป็นคำขวัญ

34

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ข้อใดใช้ภาษาเหมาะสมที่สุดในการเขียนรายงาน

35

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

โครงเรื่องรายงานทางวิชาการเรื่อง “สิ่งเสพติดในประเทศไทย” ต่อไปนี้ควรจัดเรื่องตามข้อใดจึงได้ความเป็นลำดับที่ถูกต้อง ก. โทษของสิ่งเสพติด ข. ปัญหาสิ่งเสพติดในประเทศไทย ค. สาเหตุของการติดสิ่งเสพติด ง. ประเภทและชนิดของสิ่งเสพติด จ. การป้องกันมิให้เป็นทาสสิ่งเสพติด

36

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นบทสรุปที่ไม่เหมาะสมที่สุดของเรื่อง “อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย”

37

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ข้อใดใช้กลวิธีการเขียนต่างจากข้ออื่น

38

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้ใช้กลวิธีการเขียนตรงตามข้อใด (1) เมื่อถึงเทศกาลกินเจ ร้านที่ขายอาหารเจจะปักธงเหลือง (2) “เจ” เป็นคำจีน แปลว่า อุโบสถ แต่คำ “เจ” ที่เขียนบนธงนั้นแปลว่า ไม่มีคาว เขียนด้วยสีแดงเป็นสีแห่งมงคล พื้นสีเหลืองของธงเป็นสีของผู้ทรงศีล (3) คนที่กินเจจะไม่กินเนื้อสัตว์และจะถือศีลตลอดเทศกาล

39

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นน้ำเสียงของผู้กล่าวข้อความต่อไปนี้ “ความผิดพลาดครั้งนี้เกิดจากความชุ่ยของกรรมการสรรหาที่เป็นตัวแทนพรรคการเมือง ดันทุรังสวมบทศรีธนญชัยตีความตามกฎหมายเข้าทางตนเองโดยไม่คำนึงถึงผลเสียหายและความยุ่งยากที่จะเกิดขึ้นในอนาคต”

40

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นจุดประสงค์ของผู้กล่าวข้อความต่อไปนี้ “เพื่อหนีจนคนเราเอาทุกอย่าง หาหนทางให้ชีวีนี้เป็นสุข ปล้น ขโมย ปลิ้นปล้อนชุก คดีอุกฉกรรฉ์หลากเกิดจากใด”

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
18 ก.ย. 2552 THMA100500 วิชาภาษาไทยม.1 ชุดที่5 15 ข้อ 67,518 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
18 ส.ค. 2552 THPA100048 วิชาภาษาไทยป.1 ชุดที่3 20 ข้อ 22,044 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
19 ส.ค. 2552 THPB500134 วิชาภาษาไทยป.5 ชุดที่10 10 ข้อ 23,765 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
18 ก.ย. 2552 THMA100504 วิชาภาษาไทยม.1 ชุดที่7 15 ข้อ 18,337 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
19 ส.ค. 2552 THPB500112 วิชาภาษาไทยป.5 ชุดที่2 10 ข้อ 27,960 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ส.ค. 2552 THPB000223 วิชาภาษาไทย เรื่องการสะกดคำ 25 ข้อ 25,779 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 ก.ย. 2552 THMA300614 วิชาภาษาไทยม.3 ชุดที่8 20 ข้อ 33,893 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
18 ก.ย. 2552 THMA100499 วิชาภาษาไทยม.1 ชุดที่4 20 ข้อ 24,696 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
21 ส.ค. 2552 THPA200246 วิชาภาษาไทยป.2 ชุดที่1 10 ข้อ 183,247 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
21 ส.ค. 2552 THPA300265 วิชาภาษาไทยป.3 ชุดที่9 10 ข้อ 24,458 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน